Τοπικό Αρχείο Πόρου: “Ο τόπος μας μέσα από τις αναμνήσεις των οικογενειών μας”Το Τοπικό Αρχείο Πόρου, περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, διοργανώνει εκδήλωση στις 25 Ιουλίου 2012 με θέμα “Ο τόπος μας μέσα από τις αναμνήσεις των οικογενειών μας”.
Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης η Μαριάνθη Παπαδιαμάντη του Τοπικού Αρχείου Πόρου, καλεί τους Ποριώτες να προσκομίσουν φωτογραφίες και πιθανόν έντυπα που αφορούν τις οικογένειές τους ώστε να ανασυντεθεί βήμα βήμα το παρελθόν του Πόρου.
Το Τοπικό Αρχείο Πόρου ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβρη του 2010. Φιλοξενήθηκε στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Πόρου ως τον Απρίλιο του 2011 οπότε του παραχωρήθηκε χώρος από το Δήμο Πόρου στο Κτήριο Συγγρού.
Το Τοπικό Αρχείο Πόρου είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός του είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Πόρου και της ευρύτερης περιοχής Τροιζηνίας, καθώς και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά και σε ό, τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για συγκέντρωση αρχειακού υλικού αλλά και προβολή του ρόλου ενός ιστορικού αρχείου στην κοινωνία του Πόρου θα διοργανωθεί στις 25 Ιουλίου , η εκδήλωση , έκθεση και επίσκεψη στο χώρο του αρχείου στο κτήριο Συγγρού.
Προοπτική αυτής της εκδήλωσης είναι η συγκέντρωση των πολιτών του Πόρου γύρω από το Αρχείο , η κατανόηση από την τοπική κοινωνία ότι το Αρχείο δεν είναι απλώς άλλη μια
δημόσια υπηρεσία , αλλά είναι η ιστορία του τόπου και των κατοίκων του γραμμένη ανοιχτός και ενδιαφέρων για όλους τους πολίτες κι όχι μόνο εξειδικευμένους ιστορικούς ή ερευνητές.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει κάποιες μικρές ομιλίες, σχετικά με το ιστορικό της ίδρυσης του αρχείου, με την οργάνωση κλπ αλλά το σημαντικό μέρος της θα είναι η έκθεση οικογενειακών φωτογραφιών και εγγράφων και η παρουσίαση από τους απογόνους κάθε οικογένειας , ενός μικρού ιστορικού γι’ αυτήν.
«Στόχος είναι , άνθρωποι απλοί, χωρίς επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αρχεία, πιθανόν χωρίς μόρφωση να έρθουν κοντά σ’ ένα χώρο ιστορίας όπως είναι όλα τα αρχεία» μας είπε η Μαριάνθη Παπαδιαμάντη του Τοπικού Αρχείου Πόρου «Για το λόγο αυτό δεν απευθύνομαι μόνο σε απογόνους οικογενειών που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, πολιτική ή οικονομική ζωή του Πόρου. Πέρα από τις οικογένειες αυτές , για τις οποίες πιθανόν να μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες κι από συγγραφικές δουλειές κάποιων συντοπιτών μας αλλά και από άλλες εκδηλώσεις που έχουν γίνει , σημαντικές για μας είναι οι οικογένειες εκείνες των οποίων η ιστορία δεν γράφεται συνήθως στα βιβλία και δεν μνημονεύονται σε εκδηλώσεις. Η οικογένεια και το παρελθόν του καθενός είναι σημαντική πέρα από τη θέση που κατείχε στην κοινωνία του Πόρου».
Σχολιάστε