Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση του ΝΟΠΤ 

IMGP8315

Ο ΝΟΠΤ  προσκαλεί τα μέλη του, και τούς φίλους τού ομίλου, ιδιαιτέρως τούς παράγοντες τού αθλητισμού της περιοχής μας, να παραβρεθούν στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στις 10.00 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διατάξεως:

 

  • Επικύρωση πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της 01.2016
  • Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 01.01.16 μέχρι  12.2016
  • Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. έτους 2016
  • Κοινοποίηση εκθέσεως Εξελεκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση από το σώμα τού Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελικτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη .

6)  Έγκριση εγγραφής νέων μελών .

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οιουδήποτε αριθμού μελών υπάρχει στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου .

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχουν όλα τα μέλη τού ομίλου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

 
Σχολιάστε