Τακτική Γενική Συνέλευση του Ποσειδώνα ΠόρουΤο   Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ποσειδώνα Πόρου, σύμφωνα  με  το  καταστατικό  του, προσκαλεί   τα   μέλη  του  σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση, που   θα  πραγματοποιηθεί  στο κτήριο  ΣΥΓΓΡΟΥ ,την   Πέμπτη   27  Ιουλίου  2017  και  ώρα  17:00  π.μ.

Θέματα  ημερήσιας   διάταξης

  • Απολογισμός δράσης   του     Δ.Σ.
  • Οικονομικός Απολογισμός    περιόδου  2016 – 2017
  • Έγκριση πεπραγμένων  και  απαλλαγή  του    Δ.Σ.
  • Εκλογή νέου   Δ.Σ.

Σε περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  απαρτία η  συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί   στις  18:00π.μ.  την  ίδια   ημέρα, στον  ίδιο  χώρο.
Σχολιάστε