Γενική Συνέλευση του ΝΟΠΤnoptΓενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΝΟΠΤ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :
1) Επικύρωση πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της 02.02.2014
2) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 01.01.14 μέχρι 31.12.2014
3) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. του έτους 2014
4) Κοινοποίηση εκθέσεως Εξελεκτικής Επιτροπής
5) Έγκριση από το σώμα του Διοικητικού και οικονομικού  απολογισμού καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της  εξελεκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη .
6) Έγκριση εγγραφής νέων μελών .

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την  παρουσία οιουδήποτε αριθμού μελών υπάρχει στον ίδιο τόπο ,την ίδια μέρα και ώρα 12.00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το  καταστατικό του ομίλου .
Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχουν όλα τα μέλη του ομίλου εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις  ταμειακές τους υποχρεώσεις.

 
Σχολιάστε