Τροιζηνία: Εκτός από τις δημοτικές εκλογές… υπάρχει και το πρόβλημα του πόσιμου νερού!neroΓράφει ο Σάββας Αθανασίου

Ανησυχητικά ευρήματα ανακάλυψε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, στους τελευταίους ελέγχους που πραγματοποίησε στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Αναλυτικότερα, στο υπ’ αριθμόν 1934 /01-07-2014, έγγραφο που απέστειλε στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων αναφέρει τα εξής:

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα: Ως προς τις υποχρεωτικές μικροβιολογικές παραμέτρους (Εντερόκοκκοι) ή (Ε.Coli), καταγράφηκε απόκλιση σε τρία εκ των δώδεκα (3/12) δειγμάτων. Ως προς τις ενδεικτικές μικροβιολογικές παραμέτρους καταγράφηκε απόκλιση στα “ολικά κολοβακτηριοειδή σε επτά εκ των δώδεκα (7/12) δειγμάτων. Η ενδεικτική μικροβιολογική παράμετρος “κοινά αερόβια μικρόβια”, αξιολογείται σε περίπτωση ασυνήθους μεταβολής του αριθμού τους.

Επισημαίνεται επίσης ότι “ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ως υπεύθυνος φορέας ύδρευσης, οφείλει άμεσα να μεριμνήσει ώστε να διερευνηθούν οι αιτίες των αποκλίσεων, να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επανορθωτικές ενέργειες ( όπως π.χ. Αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης, καθαρισμός δεξαμενών, υπερχλωρίωση δικτύου) και να πραγματοποιηθεί εκ νέου δειγματοληψία (επαναληπτική) από τα ίδια σημεία.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές των συγκεκριμένων παροχών θα πρέπει να ενημερωθούν λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες.

Επίσης, με το υπ΄αριθμόν 2195/16/07/2014 έγγραφο επισημαίνει:

Πέντε από τα δώδεκα (5/12) ληφθέντα δείγματα που ελέγχθηκαν (και συγκεκριμένα το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν από περιοχές της χερσονήσου των Μεθάνων ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τους όρους της κείμενης νομοθεσίας ως προς την χημική παράμετρο των “ΝΙΤΡΙΚΩΝ” όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι, μέρος Β της (δ) σχετικής.

Ένα (1) από τα ληφθέντα δείγματα που ελέγχθηκαν είναι ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟ με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά την ενδεικτική παράμετρος “ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ”.

Κατόπιν αυτών, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, ως Υπεύθυνος Ύδρευσης, υποχρεούται στην έγκαιρη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προκειμένου να παρέχει σε μόνιμη βάση πόσιμο, υγιεινό και επαρκές σε ποσότητα.

Ο Δήμος ως υπεύθυνος ύδρευσης, έχει τις εξής υποχρεώσεις:

– Διενέργεια υγειονομικής αναγνώρισης του συστήματος ύδρευσης, από τις πηγές υδροληψίας έως τη βρύση του καταναλωτή.

– Διενέργεια δειγματοληπτικών και εργαστηριακών ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής.

– Τήρηση αρχείου εργαστηριακών εξετάσεων.

– Παρακολούθηση διαδικασίας απολύμανσης νερού από συγκεκριμένο πρόσωπο, έλεγχος αποτελεσματικότητας απολύμανσης και καταγραφή αποτελεσμάτων μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου σε ειδικό βιβλίο.

– Γενικά ο Δήμος θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να παρέχει πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

Από όλα τα παραπάνω που επισημαίνονται με τα δύο έγγραφα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας ποτέ δεν μας έχουν ενημερώσει για ο,τιδήποτε σχετικό. Επίσης, δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα για να παρέχεται υγιεινό πόσιμο νερό στους κατοίκους των Μεθάνων και της Τροιζηνίας. Η μυστικότητα που ακολουθείται στα θέματα υγιεινής είναι απαράδεκτη και επικίνδυνο. Για το λόγο αυτό πρέπει να απαιτήσουμε να δοθούν λύσεις ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ και να παρέμβει ο εισαγγελέας Πειραιά. Κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι, οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι;
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Κύριε Σάββα τι προτείνετε ως γενικές κατευθυντήριες πέραν της γενικής κατευθυντήριας οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το σύνολο της χώρας και τις περιφέρειες για την εξυγείανση του υδροφόρου ορίζοντα να γίνει;

    Πώς βλέπετε την υλοποίηση της οδηγίας και πώς κρίνετε την επάρκεια του προσωπικού και την ενημέρωση του κόσμου για αυτό;

Σχολιάστε