Το porosnews δεν θα μετατραπεί σε βήμα παραπληροφόρησης και εξύβρισηςΠαραθέτουμε αυτούσια αποσπάσματα του Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, προκειμένου να μπει τέλος στην συνεχή προσπάθεια παραπληροφόρησης των αναγνωστών του porosnews και κατ’ επέκταση των κατοίκων του Πόρου:

Άρθρο 5, σελ. 26:
«Xωροθέτηση νέων μονάδων γίνεται σε ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ…»

Άρθρο 5, σελ. 27:

«Σε περιοχές …κατηγορίας Ε (σημειακών χωροθετήσεων), επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος». – ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ισχύει και για όλο τον υπόλοιπο Πόρο, εκτός από τα όρια της Π.Ο.Α.Υ

Άρθρο 5, 29 -30:
«Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων και των υποδομών, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος: Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων… Στις περιοχές αυτές… επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από… διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων, καθώς και η επέκταση για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση μικρότερη των 20 στρ. μέχρι το όριο αυτό. Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ. Η εγκατάσταση νέων μονάδων –που δεν προέρχονται από συγχώνευση ή διάσπαση υφιστάμενων- και η επέκταση των υφισταμένων πέραν των 20 στρ. επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ…»

Άρθρο 6, σελ. 32:
«Οι ΠΟΑΥ που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο μελετών του ΕΠ «Αλιεία 2000-2006» και των ΠΕΠ 2000-2006, εμφανίζονται στον πίνακα 2.»

Άρθρο 6, σελ. 38:
«Οι Π.Ο.Α.Υ. …οριοθετούνται από τις συντεταγμένες των ορίων των ζωνών που τις αποτελούν».

Άρθρο 6, σελ. 40:
«Μετά τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ είναι δυνατό να μην απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε μονάδας που βρίσκεται εντός της ΠΟΑΥ..»

Άρθρο 6, σελ. 42:
«Κατά τη διαδικασία οριοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ. θα αξιοποιούνται οι υφιστάμενες μελέτες (περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας)…»

Άρθρο 11, σελ. 61:
«Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης …το Παράρτημα Ι.»

Το porosnews έχει αποδείξει ότι αποτελεί ελεύθερο βήμα έκφρασης όλων των απόψεων, ακόμη και των πιο καυστικών σχολίων, ακόμα και εναντίον του. Μπορεί να δώσει βήμα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εκφράσει την άποψη ότι τα παραπάνω είναι καλά (ή κακά) για τον Πόρο. Δεν πρόκειται όμως να επιτρέψει πλέον την ανάρτηση σχολίων που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και την βαφτίζουν παραπληροφόρηση. Ούτε μπορεί να επιτρέψει σε κανέναν αναγνώστη, ο οποίος αρέσκεται να αντιστρέφει τις έννοιες της αλήθειας και της παραπληροφόρησης, να συκοφαντεί ή να εξυβρίζει το site που τον φιλοξενεί, ή οποιονδήποτε άλλον.
Σχολιάστε