Νομοθεσία-Τι ισχύει σήμερα για το λιμάνι του ΠόρουΓράφει η Άντζελα Μακρή Δεκούλου –
1)Με το Νόμο 3986/11 Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ΦΕΚ 152/1-7-2011 συστάθηκε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).
Στο άρθρο 2 παρ.5 αναφέρεται: «…Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως», ενώ στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου: «Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριοι ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. …»
Ακόμη στο άρθρο 5 αναφέρεται: «1.Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:

α)Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
γ)Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.
δ)Εκμίσθωση.
ε)Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους.
στ)Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ)Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.
η)Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν.3156/2003»

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 12-15 του ανωτέρω Νόμου.

2)Με το Νόμο 4046/12 ΦΕΚ 28/14-2-2012 σελ. 723-724 παρουσιάζεται το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, όπου τα Μικρά λιμάνια και Μαρίνες, όπου υπάγεται και ο λιμένας Πόρου, υπάγονται στην κατηγορία ΙΙ. Παραχωρήσεις και όχι στην πώληση. Σήμερα η παραχώρησή τους βρίσκεται στο στάδιο «Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012».

3)Με την Απόφαση 218/2012 ΦΕΚ 2322/13-8-2012 της Διυπουργικής επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, έγινε η μεταβίβαση του Τουριστικού Λιμένα Πόρου (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) και του Λιμένα Πόρου στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως κάτωθι, παράγραφος 6:
«…Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Ταμείο) το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης των παρακάτω λιμένων και τουριστικών λιμένων που σχετίζονται με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών τους, που ανήκουν στο Δημόσιο, στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.») και σε ΝΠΔΔ, όπως ιδίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης από το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παρακάτω λιμένων και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους φορείς που τα ασκούν, εξαιρουμένης της δυνατότητας παραχώρησής τους σε τρίτους.»

«…9. Τουριστικός λιμένας Πόρου (καταφύγιο τουριστικών σκαφών), όπως αυτός χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6566 από 31−05−2005 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ − 779/2005) στην Δυτική Παραλιακή Ζώνη του Πόρου και το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα.
10. Λιμένας Πόρου, όπως αυτός χωροθετήθηκε και προκύπτει από την από 22 Φεβρουαρίου 2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 93ΑΑΠ/ 2008) περί επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένος Πόρου, δικαιοδοσίας του .Λ.Τ. Πόρου με το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα.»

Μέχρι στιγμής δηλαδή έχει παραχωρηθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. η περιοχή από την προβλήτα των ferry boat μέχρι την Πούντα, σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα.
Όποιος ενδιαφέρεται για τα πλήρη κείμενα των νόμων και αποφάσεων, όπως επίσης και για την άντληση των διαγραμμάτων-χαρτογράφησης των παραχωρούμενων περιοχών μπορεί να πατήσει επάνω στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
χωροθετηση δυτικου λιμανιου πορου
N.3986 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜ ΜΕΣΟΠΡΟΘ
N 3010 2012 ΜΕΤΑΦ ΛΙΜ ΠΟΡΟΥ ΣΕ ΤΑΙΠΕΔ
ΦΕΚ 93ΑΑΠ 2008 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΟΥ


Πόρος 11/9/2012
Άντζελα Μακρή Δεκούλου (πρώην διευθυντικό στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας με σπουδές στα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική Επιστήμη, Αξιολόγηση Επενδύσεων & Χρηματοοικονομική Διοίκηση).
Comments (15)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Γιάννης Γκούμας says:

  Καλά όλα αυτά, αλλά έτσι κι αλλιώς νόμοι είναι που με νόμο παύουν να ισχύουν. Αν θέλουμε να κρατήσουμε το λιμάνι, θα πρέπει:
  1) να το κάνουμε να δουλεύει καλύτερα για τους πολίτες
  2) να το πάρουμε πίσω με το καλό ή με το άγριο
  3) να διώξουμε την κυβέρνηση που το πούλησε
  4) να ψηφίσουμε μία κυβέρνηση που ήταν εναντίον των μνημονίων (μην μπερδευτεί κανείς…. 3 κόμματα ήταν υπέρ και τα υπόλοιπα κατά, ο καθένας ας διαλέξει το δικό του).

 2. angela makri dekoulou says:

  Χωρίς να εκφέρω αυτή τη στιγμή άποψη ρωτώ:Εάν το λιμάνι του Πόρου παραχωρείτο για διαχείριση για το ίδιο διάστημα που λένε (περίπου 30 χρόνια χωρίς να αποκλείεται και 50 χρόνια)και με τους ίδιους όρους και σύμφωνα με την νομοθεσία που αναφέρω, σε ιδιωτική εταιρία, μέτοχοι της οποίας θα ήταν επιχειρηματίες του Πόρου με ευρεία συμμετοχή, ή άλλη εταιρία ελληνικών και μόνο συμφερόντων, η αντίδραση θα ήταν η ίδια; (δηλαδή αυτά που προτείνεις)

 3. Βαγγέλης says:

  ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.

  Υπάρχουν ανθρώποι στον Πόρο, που εχουν γνώση απο θαλλάσιο τουρισμό και μπορούνε να βοηθήσουνε για μια καλή οργάνωση και λειτουργία του λιμανιού μας,γιατί δεν εχει ποτέ ζητηθεί η βοηθειά τους, η συμβουλή τους,η πείρα τους?

  Εχουμε αφήσει το κοντρολ του λιμανιού στους εστιάτορες και σε οσους θέλουν να βγάλουνε μερικά χρήματα (μαυρα) γρήγορα κοροιδεύοντας τους επισκέπτες (Αμερικανάκια τα θεωρούνε ακόμα) χωρισ να γνωρίζουνε πόσο κακό κάνουν στο νησί μας…..

  Ας σταματήσουμε να βάζουμε τους κουμπάρους μας τα ξαδέλφια μας τους κοντινούς συγγενείσ μας σε θέσεις κλειδιά γιατι το μπαλλάκι θα το χάσουμε πολύ γρήγορα,(αν δεν το εχουμε χασει ακόμα…

  ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
  Ας το σκεφτούμε..
  Φιλικά
  Βαγγέλης

 4. Γιάννης Γκούμας says:

  Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει σκοπό να πουλήσει τα διάφορα λιμάνια σε εταιρίες όχι απαραίτητα ελληνικών συμφερόντων, (όπως του Πειραιά που το πήρε κινέζικος κολοσσός).
  Αν ήταν να πάρουν το λιμάνι Έλληνες είτε ντόπιοι είτε γενικά εταιρία ελληνικών συμφερόντων το 1)να γίνει το λιμάνι καλύτερο και 3) να φύγει η κυβέρνηση που το πούλησε, επειδή απέτυχε να το κάνει καλύτερο παραμένουν.

  Το 4) πιστεύω συνεχίζει να ισχύει….εφόσον θα φύγει η μία κυβέρνηση θα έρθει μία άλλη, είτε μονοκομματική είτε πολυκομματική και προσωρινή όπως στο Βέλγιο

  Το μόνο που αλλάζει είναι το πώς θα το πάρουμε πίσω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε μονιασμένοι με τους συντοπίτες μας. Αν είναι εταιρία ελληνικών συμφερόντων θα πρέπει να κρίνουμε αν τα συμφέροντά της έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του κοινού, διότι το λιμάνι νομίζω ανοίκει στις ΔΕΚΟ, ή τουλάχιστον εξυπηρετεί μαζική μεταφορά. Οπότε ή θα φροντίσουμε να ταυτίζονται ή θα το πάρουμε πίσω με το ζόρι.

  Τέλος θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να βελτιώσουμε το λιμάνι, αλλά είναι γεγονός πως κανείς δεν τους ρωτάει είτε για τον λόγο που αναφέρει, είτε γιατί τους υπόλοιπους ντόπιους δεν τους ενδιαφέρει και τόσο (σύνδρομο ελληνικού καναπέ).

 5. angela makri dekoulou says:

  Καταλαβαίνω απόλυτα τα γραφόμενα και ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας για την απάντηση. ΠΡΟΤΑΣΗ: Μήπως λοιπόν θα μπορούσαν οι έχοντες και κατέχοντες του νησιού (εννοώ χρήματα)να οργανώσουν μια τέταια εταιρία με τους κατάλληλους συμβούλους εάν κρίνουν ότι θα είναι επικερδές για τον τόπο και για την τσέπη τους;;;;;

 6. Γιάννης Δημητριάδης says:

  Αγαπητή Άντζελα,

  Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση σε ό,τι αφορά την έκταση της μέχρι στιγμής παραχωρηθείσας στο ΤΑΙΠΕΔ χερσαίας ζώνης του Λιμένα Πόρου (χζλ). Όπως σωστά αναφέρεις, σύμφωνα την Διυπουργική Απόφαση 218/2012, η έκταση αυτή «προκύπτει από την …Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής …με το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα», η οποία με τη σειρά της εγκρίνει αυτούσια την Απόφαση 111/2006 του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί «επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρου».
  Όμως, ο τίτλος της τελευταίας δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στο περιεχόμενό της, αφού η Απόφαση δεν επανακαθορίζει τα όρια ολόκληρης της χζλ, αλλά μόνο ενός τμήματός της (από την προβλήτα των ferry boats μέχρι την Πούντα) και συγχρόνως προβλέπει ρητά τη διατήρηση ως είχαν όλων των υπόλοιπων τμημάτων της και επί λέξει: «βόρεια πλευρά του καναλιού Πόρου», «όρμος Ασκελίου», «όρμος Μοναστηρίου», «όρμος Μικρού Νεωριόυ», «όρμος Μεγάλου Νεωρίου», «Μπούγια», «Πλάκα», «Αλυκή». Το δε επισυναπτόμενό της διάγραμμα αποτυπώνει μόνο το τμήμα το οποίο επανακαθορίστηκε και όχι συνολικά τη χζλ όπως προκύπτει από αυτήν. Επομένως, αυτό που κατά γράμμα μεταβιβάστηκε είναι ολόκληρη η χζλ και όχι μόνο το τμήμα του παραδοσιακού οικισμού, το οποίο επανακαθορίστηκε. Μακάρι το ΤΑΙΠΕΔ να αποφασίσει να μην την παραχωρήσει στο σύνολό της, ή μακάρι η Απόφαση 218 να διορθωθεί, αλλά, μέχρι να γίνει αυτό, δυστυχώς μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Κλείνοντας, διευκρινίζω ότι θεωρώ πως πρέπει να αντιταχθούμε στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού μας, ανεξαρτήτως από ποια ακριβώς έκταση πρόκειται να παραχωρηθεί.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Δημητριάδης
  επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας Δήμου Πόρου

 7. Γιάννης Γκούμας says:

  Συνεπώς είναι προς πώληση το τμήμα του όρμου όπου προσδένουν τα επιβατικά καράβια, τα κότερα και οι βάρκες και φερυμπότ της τοπικής συγκοινωνίας. Μάλλον πολλά τους δίνουμε. Πρακτικά αυτό είναι όλο το λιμάνι. Οι αμουδιές δεν είναι λιμάνι…θα πρότεινα να αφαιρεθεί το τμήμα που εξυπηρετεί την τοπική συγκοινωνία και να απομακρυνθούν και τα κότερα από την βασική τουριστική ζώνη.

  Μακάρι να καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ τελείως, εκτιμώ. Δεν έχει οφελήσει τα εθνικά συμφέροντα στο παραμικρό, και ταΐζει χωρίς λόγο αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό και με μισθό παχυλό και με ποσά που δεν βλέπουμε, γιατί δεν θέλει κανείς τους ο κόσμος να ψηλιαστεί ότι κάτι παίζεται πίσω από όλα αυτά.

 8. angela makri dekoulou says:

  Γιάννη μου χαίρομαι που συμμετέχεις στην συζήτηση. Θα ήθελα να σου πω τα εξείς: 1) Όπως γνωρίζεις στο ΦΕΚ του επανακαθορισμού των ορίων της χζλ Πόρου με το σχεδιάγραμμα από τα όρια του ΚΕ ΠΟΡΟΣ μέχρι την Πούντα πουθενά δεν αναφέρεται η διατήρηση ως έχουν των υπολοίπων τμημάτων πχ Αλυκή, Πλάκα, Ασκέλι κλπ. Δεν ξέρω εάν αυτά αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, πάντως αυτή η πρόταση δεν συμπεριελήφθηκε στο εν λόγω ΦΕΚ. Αρα αναφερόμαστε μόνον στην περιοχή του σχεδιαγράμματος. 2)Προτού δημοσιεύσω την ισχύουσα νομοθεσία επικοινώνησα τηλεφωνικώς με τον κο Κώνστα υπεύθυνο επικοινωνίας της ΤΑΙΠΕΔ ο οποίος μου επιβεβαίωσε τα γραφόμενά μου. 3)Το τι ισχύει σήμερα μπορεί βεβαίως να διαφοροποιηθεί αύριο. Πάντως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει προς συζήτηση κάτι διαφορετικό. 4)Με την ανάρτηση της νομοθεσίας καταλαβαίνεις ότι δεν εκφράζω καμία προσωπική άποψη για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού μας (σε μια τέτοια περίπτωση θα είχα δώσει και διαφορετικό τίτλο). Τέλος και άσχετο με το λιμάνι μας, θα ήθελα να γνωρίσω σε όλους ότι τα γραφόμενα περί ιδιωτικοποιήσεων 25 ή 40 ελληνικών νησιών -και σύμφωνα πάντα με τον κο Κώνστα- δεν ευσταθούν διότι δεν υφίσταται σήμερα νομοθεσία που να στηρίζει τέτοιο εγχείρημα και ουδέποτε η ΤΑΙΠΕΔ έκανε τέτοιο δημοσίευμα ή έρευνα νήσων προς ιδιωτικοποίηση. (επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΤΑΙΠΕΔ).
  Με φιλικούς χαιρετισμούς Άντζελα Μακρή Δεκούλου

 9. angela makri dekoulou says:

  Το τελευταίο σχόλιό μου απαντά στον φίλο Γιάννη Δημητριάδη (sorry για την λέξη εξής). ¨οταν απαντούσα δεν είχε αναρτηθεί ακόμη το σχόλιο του φίλου Γιάννη Γκούμα. Ευχαριστώ

 10. Γιάννης Δημητριάδης says:

  Αγαπητή μου Άντζελα,

  Το ότι δεν εκφράζεις προσωπική άποψη είναι σαφές, και στην ίδια βάση είναι και το σχόλιό μου. Χωρίς, να έχω καμία πρόθεση να σε διορθώσω, αλλά μόνο να διαφωτίσω ένα σημείο που εύλογα δεν θα μπορούσες να γνωρίζεις -αφού η Απόφαση 111/2006 του ΔΛΤ δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή- θα μου επιτρέψεις να επιμείνω στην παρατήρησή μου. Έχοντας στα χέρια μου και διαβάζοντας την απόφαση αυτή, επισημαίνω ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για απόφαση «επανακαθορισμού των ορίων της χζλ», όπως λέει ο ανακριβής τίτλος της, αλλά για απόφαση «επανακαθορισμού των ορίων ενός τμήματος της χζλ και διατήρησης χωρίς επανακαθορισμό όλων των υπολοίπων τμημάτων της». Αυτό είναι το περιεχόμενό της και αυτός θα ήταν ο ακριβής τίτλος της. Αντίστοιχα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ΦΕΚ «επανακαθορισμού της χζλ», αλλά μόνο ΦΕΚ έγκρισης της Απόφασης 111/2006 του ΔΛΤ από τον Περιφερειάρχη.
  Η έκταση που μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ προκύπτει τελικά μόνο από το περιεχόμενο της τελευταίας, σύμφωνα με το οποίο ο Λιμένας Πόρου (όπως ονομάζεται στην Διυπουργική Απόφαση – χωρίς την λέξη «τμήμα»- η οποία θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει εύκολα το πράγμα αν υποτεθεί ότι μιλούσαμε μόνον για το κομμάτι του παραδοσιακού οικισμού) αποτελείται από ένα τμήμα που επανακαθορίστηκε και από οχτώ τμήματα που δεν επανακαθορίστηκαν. Το δε διάγραμμα (το οποίο αποτυπώνει μόνο το επανακαθορισθέν τμήμα και όχι όλο τον Λιμένα), δεν είναι αυτό «από» το οποίο προκύπτει η μεταβιβασθείσα ζώνη, αφού στην Διυπουργική Απόφαση συντάσσεται με την πρόθεση «με» και όχι με την πρόθεση «από» (ο Λιμένας «προκύπτει από την …Απόφαση …με το συνημμένο …διάγραμμα»), γεγονός που υποδηλώνει –από την άποψη της πρόθεσης του νομοθέτη- απλώς ότι συνοδεύει την Απόφαση.
  Σε τελική ανάλυση, αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο των επίμαχων αποφάσεων και όχι ο τίτλος τους. Ούτε οι «διαβεβαιώσεις» αρμοδίων υπαλλήλων, ούτε καν αρμοδίων Υπουργών. Έχω ακούσει και έχω δει με τα μάτια μου Υπουργούς να διαβεβαιώνουν για το περιεχόμενο του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών, λέγοντας κραυγαλέα ψέματα που διέψευδαν ευθέως το περιεχόμενο του νομοθετήματος. Σήμερα, που οι Υπουργοί αυτοί είναι σπίτι τους και εμείς τρέχουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τι θα πούμε στους δικαστές, ότι μάς είχαν διαβεβαιώσει οι κύριοι Υπουργοί πως άλλα διαβάζουμε και άλλα ισχύουν; Στο δικαστήριο, στην δημόσια διοίκηση, στον διαγωνισμό που θα γίνει αύριο για το λιμάνι μας, το μόνο που μετράει είναι το γράμμα του νόμου. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά το μόνο που αποδεικνύει η διαβεβαίωση που έλαβες από τον κ. Κώνστα είναι την δική σου σχολαστικότητά και υπευθυνότητά κατά τη συγγραφή του άρθρου σου.
  Μετά τα παραπάνω, ελπίζω ότι, ακόμα και αν δεν συμφωνήσεις με την ανάγνωσή μου για την έκταση της χζλ που μεταβιβάστηκε, να σε έπεισα ότι αν μη τι άλλο το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο.

  Με εκτίμηση και χαιρετισμούς,
  Γιάννης Δημητριάδης

 11. angela makri dekoulou says:

  Γιάννη μου εύχομαι να έχεις άδικο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αντζελα

 12. angela makri dekoulou says:

  Για τον Γιάννη Δημητριάδη
  Θα σου βάλω όμως ακόμη ένα δίλημμα. 1) Αφού για να περάσει στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ οποιαδήποτε περιοχή θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από την αντίστοιχη χωροθέτησή του και εν προκειμένω η απόφαση συνοδεύεται μόνον από τις δύο χωροθετήσεις της περιοχής του λιμένος και όχι των υπολοίπων ακτών. 2)στην παράγραφο 10 της απόφασης 218/2012 γράφει “Λιμένας Πόρου όπως αυτός χωροθετ’ηθηκε και προκύπτει από την απόφαση του Γεν Γραμ Περ Αττικής…με το συν/νο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα” Αυτό δηλώνει καθαρά ότι αφορά μόνο το λιμάνι και όχι τις υπόλοιπες περιοχές που όπως αναφέρεις περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΣ του Λιμ Ταμείου. Μήπως να ελπίζουμε λίγο περισσότερο και να ξαναδούμε το θέμα;Με εκτίμηση και πολύ φιλικούς χαιρετισμούς Αντζελα.

 13. Γιάννης Δημητριάδης says:

  Άντζελα,

  με την λέξη “Λιμένας” εννοούνται και οι υπόλοιπες ακτές. Είναι παράλογο, αλλά τυπικά και αυτές αποτελούν μέρος του λιμανιού. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά για εμένα είναι πολύ σαφές.

  Με εκτίμηση και πολύ φιλικούς χαιρετισμούς,
  Γιάννης

 14. angela makri dekoulou says:

  Γιάννη μου, μένει να δούμε την προκήρυξη και τους όρους του ΤΑΙΠΕΔ. Σε ευχαριστώ πολύ για την έντονη συμμετοχή σου στον σχολιασμό και τον χρόνο που αφιέρωσες και θα ήθελα να ξέρεις ότι γνωρίζω, αναγνωρίζω και σέβομαι την εμπειρία σου τόσο από τις συνομιλίες με υπουργούς και λοιπούς υπευθύνους όσο και από τις ενέργειές σου μέσω της δικαστικής οδού.
  Με εκτίμηση και φιλικους χαιρετισμούς Άντζελα

 15. Πάνος Θεοχάρης says:

  Ν.2071/2001
  Αρθρο 1, παράγραφος 7.
  «Λιµένας» είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας µαζί µε έργα και εξοπλισµό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις θαλάσσιες µεταφορές.

Σχολιάστε