Εκμετάλλευση της λέξης εθελοντισμός ή διαπλοκή μεταξύ δήμου και εταιρείας;183123_10200736666954667_2120177567_nΣκέψεις για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των σκουπιδιών

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις που ακολούθησαν την λήξη της προηγούμενης εργολαβίας σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Τροιζηνίας θα ήθελα να παραθέσω κάποια στοιχεία και γεγονότα που χρήζουν σχολιασμού, κριτικής και περαιτέρω εξηγήσεων.

Με το τέλος λοιπόν της προηγούμενης εργολαβίας (31/12/12), η αποκομιδή των απορριμμάτων (οργανικών και ανακυκλώσιμων) γινόταν από υπαλλήλους του Δήμου και με την στήριξη μιας ομάδας εθελοντών κατοίκων.

Στη συνέχεια προκηρύχθηκε διαγωνισμός, ο οποίος, επειδή προσφέρθηκε από τον εργολάβο 1% έκπτωση κρίθηκε «άγονος».

Μέχρι να διενεργηθεί δεύτερος διαγωνισμός, η αποκομιδή συνεχιζόταν με την ίδια ομάδα εθελοντών και υπαλλήλων του Δήμου. Συμπτωματικά, οι εθελοντές ήταν στην πλειοψηφία τους εκείνοι που εργάζονταν ως εποχιακοί υπάλληλοι.

Την ομάδα των εθελοντών αποτελούσαν νέοι της περιοχής πιθανώς άνεργοι.

Στις 15 Μαρτίου 2013 ο Δήμος αποφασίζει, λόγω του γεγονότος ότι οι οικισμοί δεν είναι καθαροί και οι εθελοντές έχουν πλέον εμφανίσει σημάδια κόπωσης και μέχρι να αναδειχθεί ο Ανάδοχος του διαγωνισμού, να αναθέσει σε εταιρεία την αποκομιδή των απορριμμάτων για ένα μήνα.

Έτσι, με την απόφαση 2210/15.03.2013 ανατέθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία “Ελληνική Περιβαλλοντική Α.Ε. – Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων” η αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, έναντι 13.090 ευρώ πλέον ΦΠΑ 3.010,70. Έτσι το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στα 16.100,70 ευρώ.

Παρόλο που αναλαμβάνει εταιρεία για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, οι ΙΔΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ φαίνεται να συνεχίζουν να εργάζονται για τον παραπάνω σκοπό.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου διαγωνισμού, τελικά αναδεικνύεται ο Ανάδοχος που είναι η ίδια εταιρεία που της είχε ανατεθεί απ’ ευθείας από το Δήμο η εργασία αποκομιδής των απορριμμάτων.Στην δεύτερη προσφορά της έδωσε έκπτωση 4%.316353_10200736636793913_109784595_n

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 16 Απριλίου 2013 η εταιρεία ξεκινά τις εργασίες της. Η συνολική αμοιβή της εταιρείας ανέρχεται σε 174.720 ευρώ και επιπλέον 40.185,60 ευρώ ΦΠΑ (23%). Η συμβατική της υποχρέωση είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκομιδή του σκουπιδιών από τους κάδους, των ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμός των δημοτικών οδών, καθαρισμός πάρκων και πλατειών, προσβάσιμων παραλιών και πλύσιμο κάδων. Από τον Δήμο παραχωρήθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία, τρία οχήματα για αποκομιδή, δύο οχήματα για τη μεταφορά οργανικών απορριμμάτων και ένα όχημα για την ανακύκλωση. Συνολικά δηλαδή 6 οχήματα.

 

Προβληματισμός για την έννοια εθελοντισμός

Προς μεγάλη έκπληξη πολλών κατοίκων διαπιστώνεται ότι οι ΙΔΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της καθαριότητας αποτελούν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Με βάση όλα τα παραπάνω θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου: Ο εθελοντισμός είναι μια ιδέα που στηρίζεται στην διάθεση του ανθρώπου να προσφέρει ανιδιοτελώς υπηρεσίες με σκοπό το κοινό καλό. Η ανάγκη των ανέργων νέων για εξεύρεση εργασίας δεν πρέπει να «βαπτίζεται» εθελοντισμός.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποβαθμίσω και να προσβάλω την ανάγκη των νέων αυτών για δουλειά αλλά αντιθέτως πιστεύω ότι κάποιοι άλλοι θέλησαν να την εκμεταλλευτούν.

Παρατηρώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται να υπάρχει μια σχέση εξάρτησης ανάμεσα στους «Νέους Εθελοντές», τον Δήμο και την Ανάδοχο Εταιρεία. Η σχέση αυτή είναι η εξής: Οι Νέοι θέλουν να εργαστούν, ο Δήμος κάνει την «δουλειά του» για μερικούς μήνες χωρίς χρήματα (στα πλαίσια του εθελοντισμού) και η εταιρεία προσλαμβάνει υπαλλήλους που ήδη ξέρουν το αντικείμενο της δουλειάς. Αυτή είναι η «καλή» πλευρά της σχέσης αυτής.

600993_10200736650954267_223886456_nΥπάρχει βέβαια και η άλλη που είναι η εξής: Οι Νέοι θέλουν να εργαστούν, ο Δήμος τους υπόσχεται να τους βρει δουλειά, εφόσον εργαστούν «εθελοντικά» για μερικούς μήνες και «πιέζει» στην συνέχεια την Ανάδοχο Εταιρεία, και η Εταιρεία υποκύπτοντας στην πίεση αυτή μπορεί να ζητήσει κάθε μορφής ανταλλάγματα τόσο από τον Δήμο όσο και από τους μετέπειτα υπαλλήλους της.

Ερωτήματα

Ποια μπορεί άραγε να είναι τα ανταλλάγματα αυτά;

Ελλειπής έλεγχος των εργασιών από την πλευρά του Δήμου.

Ταχύτερη εκταμίευση των πληρωμών από το Δήμο.

Μικρότερες αποδοχές των εργαζομένων από αυτές που τους αναλογούν.

Λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους.

Υπερωριακή εργασία που δεν πληρώνεται και πολλά άλλα.

Ας μην ξεχνάμε σε ποια εποχή ζούμε, στην εποχή της κρίσης, της ανεργίας των νέων, του εργασιακού μεσαίωνα.

Ωστόσο, αναρωτήθηκε κανείς αρμόδιος, τι είδους σύμβαση έχουν υπογράψει οι ΝΕΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ;

Είναι πλήρους απασχόλησης;

Έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για όλες τις ημέρες που εργάζονται;

Έχουν προσληφθεί ως απλοί εργάτες ή ως υπάλληλοι καθαριότητας γιατί αυτό καθορίζει τόσο τις μισθολογικές τους απολαβές (επίδομα ανθυγιεινής εργασίας)όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης (ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά);

Πόσοι εργάζονται με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και πόσοι χωρίς ασφάλιση;

Έχουν ζητηθεί αντίγραφα της λίστας εργαζομένων και της ασφαλιστικής τους κάλυψης; Πληρώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία;

Επίσης, καλό είναι να διερευνηθεί πόσα χιλιόμετρα διανύουν τα αυτοκίνητα που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Τροιζηνίας στον Ανάδοχο.

Τηρείται δελτίο κινήσεως;

Καταγράφονται δηλαδή τα χιλιόμετρα που διανύουν τα αυτοκίνητα και αν κάνουν την απαραίτητη συντήρηση;

Που εναποθέτουν τα ογκώδη αντικείμενα που περισυλλέγουν;

Πλένονται τα αυτοκίνητα μία φορά την εβδομάδα όπως αναφέρει η σύμβαση και πως διαπιστώνεται αυτό;

Που εργάζονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Τροιζηνίας;

Υπάρχει βιβλίο παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου;

Πόσα είναι τα έσοδα για την καθαριότητα;

Πόσες είναι οι συνολικές δαπάνες, για μονίμους και για τον εργολάβο;

Τελικά εφαρμόζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας;

 

941949_10200736636353902_882883636_nΕίναι γεγονός ότι ακόμα και μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, οι δρόμοι του Δήμου Τροιζηνίας ήταν γεμάτοι σκουπίδια, ενώ υπήρχαν τεράστιοι όγκοι από αντικείμενα. Οι παραλίες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, ένα μήνα μετά την ανάθεση της εργολαβίας, να είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τα ογκώδη αντικείμενα η ανάδοχος εταιρείας τα πετάει στο χώρο της ΑΓΕΤ, δημιουργώντας μια ατέλειωτη παράνομη και ανεξέλεγκτη χωματερή.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Τροιζηνίας τι πρέπει να πράξει; Κατά την άποψη μου, άμεσα θα πρέπει να καταγγελθεί η σύμβαση που έχει υπογράψει με την συγκεκριμένη εταιρεία και επιβάλλει και τα σχετικά πρόστιμα. Τέλος, να ενημερώσω ότι για την ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών στην περιοχή της ΑΓΕΤ υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά την Μεγάλη Πέμπτη στο Αστυνομικό Τμήμα Μεθάνων.

Η συντήρηση του δικτύου ύδρευσης

Αξίζει να επισημανθεί ότι την εργολαβία για την ύδρευση και στην συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό, η ίδια εταιρεία που κέρδισε και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Η Ελληνική Περιβαλλοντική Α.Ε. – Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων του κ. Νικολάου Α. Μούρμουρα. Η εργολαβία αυτή ξεκίνησε την 1 Μαρτίου 2013 και θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2014 και η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 94.601 ευρώ συν επιπλέον ΦΠΑ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται στα 1116.359,23 ευρώ.

Με άλλα λόγια η Ελληνική Περιβαλλοντική Α.Ε. καθίσταται εκ των πραγμάτων η βασική εταιρεία, δεδομένου ότι ανέλαβε δύο σημαντικές λειτουργίες του Δήμου Τροιζηνίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεων της.

Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες του Δήμου Τροιζηνίας που έχουν δοθεί σε ιδιώτες, όπως είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων, η λογιστική υποστήριξη των οικονομικών κλπ. Έτσι, σταδιακά εκχωρούνται όλες σχεδόν οι βασικές δραστηριότητες σε ιδιώτες και η διαφαινόμενη προοπτική είναι ο Δήμος να περιορισθεί στο να εκδίδει μόνο πιστοποιητικά γεννήσεως.

Όμως, με αυτή την λογική των παραχωρήσεων αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί ένα σύστημα διαπλοκής ανάμεσα στον Δήμο και στους αναδόχους, με δυσδιάκριτα όρια που μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, μεταξύ της δημοτικής αρχής ( κυρίως της πλειοψηφίας και των αναδόχων). Οι καιροί είναι πονηροί και επιβάλλεται να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Οι σκέψεις αυτές τίθενται σε δημόσια κριτική προκειμένου να διαμορφωθούν κοινές απόψεις και να αντιμετωπισθούν φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής που μπορεί να πάρουν χαρακτηριστικά βαρύτατης πολιτικής και ανίατης ( δημοτικής) κατάπτωσης. Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να θέσει ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά, ούτε διαθέτει τον μηχανισμό εκείνο που μπορεί να αποτρέψει καταστάσεις διαπλοκής και συναλλαγής.Για φανταστείτε την ακραία περίπτωση, που θα υπάρχει στις εργολαβίες κοινός υπεργολάβος που να συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό που θα εργάζεται στις δραστηριότητες αυτές και να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα; Το διεφθαρμένο και αποτυχημένο ιταλικό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάση θυσία, κατά την γνώμη μου πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αλλιώς θα έχουμε τραγικές εξελίξεις στο χώρο που βρισκόμαστε με την ψήφο των κατοίκων της περιοχής μας και τους οποίους έχουμε ορκισθεί να υπηρετούμε με συνέπεια, διαφάνεια, αξιοπρέπεια και εντιμότητα.
Comments (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ says:

  27 χρόνια πριν δυο νέοι, ο Πάνος και ο Χάρης, τραγουδούσαν:

  Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά
  Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά
  Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου,
  δεν φτάνει μόνο το κορμί σου
  το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου
  έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία
  δεν φτάνει μόνο η δουλειά

  και τελειώνοντας έλεγαν:

  Και κάποια μέρα θα σε λύσουν
  μα θα φοβάσαι να φύγεις, θα τρέμεις
  Θα σε κλωτσάνε και θα σ’ αρέσει δικέ μου
  Σαν το σκυλί τους θα σ’ έχουν δικέ μου
  Μα δε θα ‘χεις ψυχή να το νοιώσεις
  ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΡΓΑ…..

  Στίχοι τόσο προφητικοί και τόσο επίκαιροι.

  Σε ότι αφορά τις εργολαβίες και την διαπλοκή, νομίζω όλα αυτά οφείλονται σε πολλούς λόγους.
  Πρώτος λόγος είναι η αδιαφορία και η άγνοια των πολιτών. Λίγοι είναι οι πολίτες που γνωρίζουν ακόμα πιο λίγοι αυτοί που καταλαβαίνουν και ελάχιστοι αυτοί που καταλαβαίνουν και αντιδρούν.

 2. ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ says:

  Συνεχίζοντας το προηγούμενο σχόλιο δεν θέλω να κατηγορήσω μόνο εμάς τους πολίτες αλλά κυρίως αυτούς που οφείλουν να μας ενημερώνουν, δηλαδή τόσο αυτούς που ασκούν την διοίκηση όσο και αυτούς που την ελέγχουν.
  Ποιός λοιπόν από τους διοικούντες έχει βγει στα χωριά για να ελέγξει τον κάθε εργολάβο αν κάνει σωστά τη δουλειά του; (Βγαίνουν μόνο στις εθνικές και τοπικές θρησκευτικές εορτές). Περιμένουν άραγε από τους πολίτες να το κάνουν;Πώς οι πολίτες να το γνωρίζουν αυτό όταν ούτε η μειοψηφία δεν τους ενημερώνει;
  Ας μην ξεχνάμε ότι οι εργολάβοι έχουν σκοπό το κέρδος. Για να επιτευχθεί αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε μορφής “τεχνάσματα” θεμιτά ή μη(αν κάποιος το επιθυμεί μπορώ να τα αναφέρω σε άλλο σχόλιο).
  Το θέμα είναι εμείς ως πολίτες τί κάνουμε; Ας περιμένουμε λίγο ακόμα…..;

 3. Α. Π. says:

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΘΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΚΛΙΚΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ, ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ!!!! ΝΤΡΟΠΗ!!!!

 4. Α. Π. says:

  Διορίσθηκα, ως Πτυχιούχος Μόνιμος Υπάλληλος, σε ΝΠΔΔ, μετά από επιτυχία μου σε Πανελλήνιο Δημόσιο Διαγωνισμό
  Στο ΝΠΔΔ που υπηρετώ, τα τελευταία 13 έτη έγιναν εκατοντάδες προσλήψεις, χωρίς διαγωνισμό, κάτω από το απόλυτο καθεστώς γενικευμένης οικογενειοκρατίας και ως εκ τούτου με ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις και αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων.
  Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, μια συνεχής και διαρκής ηθική παρενόχληση (mobbing) και ένας επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), είναι βέβαιον, ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων-θυμάτων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους. Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους.
  Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που ζητά το υπουργείο, σε ένα τέτοιο καθεστώς οικογενειοκρατίας, παράνομων προσλήψεων αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, κλικών, κομματισμού, ημετέρων, ανομίας, διαπλοκής κ.λπ., εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι αναξιόπιστο. Αυτό είναι ο νέος Καιάδας για να σώσουν την οικογενειοκρατία, τους αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, την διαπλοκή, την ανομία, τις “φαμίλιες”, τους ημέτερους, τους κομματικούς στρατούς. Στο καθεστώς οικογενειοκρατίας, τους έξω από αυτήν, τους εξαναγκάζουν σε αδράνεια (στο ψυγείο). Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, εκλέγουν με την ψήφο τους υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συλλογικά όργανα, τοποθετούνται αναξιοκρατικά προϊστάμενοι κ.λπ. Είναι αστείο να ζητά το υπουργείο συμπλήρωση ερωτηματολογίου, για το τι κάνει υπάλληλος-θύμα των πιο πάνω και μάλιστα με την επιβεβαίωση των προϊσταμένων, δηλαδή της ίδιας της οικογενειοκρατίας κ.λπ.!!!!!!!
  Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, μια συνεχής και διαρκής ηθική παρενόχληση (mobbing) και ένας επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), είναι βέβαιον, ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων-θυμάτων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους. Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους.
  Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ζητά το υπουργείο να συμπληρωθεί από δημοσίους υπαλλήλους, αποτελεί Καιάδα, για ανθρωποθυσίες. Άθλιες μεθοδεύσεις για να σώσουν την οικογενειοκρατία, τις παράνομες προσλήψεις αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, τους μεγαλοεπίορκους που έκαναν αυτές τις προσλήψεις, τις κλίκες, τις συμμορίες, την ανομία, τους ημέτερους, τους κομματικούς στρατούς!!!!!
  Μετά από προσωπική οδυνηρή εμπειρία μου, που λαμβάνει χώρα τα τελευταία περίπου 2,5 έτη, ως υπάλληλος, στο ΝΠΔΔ που υπηρετώ, παίρνω το θάρρος να σας εκθέσω τις απόψεις μου για τα εξής:
  Επιβάλλεται άμεσα η Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του εργαζόμενου από: Την ηθική παρενόχληση (mobbing) & τον εκφοβισμό και την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying):
  Είναι κακοήθης συμπεριφορά και η υποβολή του εργαζόμενου σε ψυχολογική παρενόχληση, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος από ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, που σκοπό έχει να πλήξει και να βλάψει την φήμη, την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του υπαλλήλου-θύματος και να τον ωθήσει τελικά να εγκαταλείψει την θέση εργασίας του. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κατάσταση ψυχολογικής βίας-τρομοκρατίας. Εχθρικές συμπεριφορές που συνιστούν παρενόχληση αποτελούν οι προσβολές, η απομόνωση, συνεχών αρνητικών σχολίων, διάδοσης κουτσομπολιού, η χρησιμοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μειωτικά σχόλια, στέρηση ευκαιριών, αγένεια, πειράγματα, ύπουλοι εκφοβισμοί, χρησιμοποίηση αισχρής γλώσσας ή σαρκασμού, διαβολές, εργασιακή υπονόμευση, εξευτελισμού, εισβολή στην ιδιωτική ζωή, ταπεινώσεις, συνεχής κακολογία, εξαναγκασμός σε αδράνεια, διάδοση αρνητικών σχολίων, καψώνια στην χορήγηση αδείας, φωνές δυνατά μπροστά σε άλλους, υποτιμητικά σχόλια, διάδοση ψεύτικων φημών, συκοφαντίες, εξευτελισμού, οι προσβολές στην προσωπική αξιοπρέπεια και η λεκτική βία κ.λπ. Είναι η επαναλαμβανόμενη αδικαιολόγητα επιθετική και κακοήθης συμπεριφορά κατά ενός εργαζομένου, που περιλαμβάνει ψυχολογική και λεκτική βία στον χώρο εργασίας. Γίνεται χρήση εκδικητικών, μνησίκακων, κακόβουλων ή εξευτελιστικών προσπαθειών για να υποβιβαστεί ένας υπάλληλος. Τέτοιες επίμονες αρνητικές επιθέσεις πάνω στην προσωπική ή επαγγελματική απόδοση είναι απρόβλεπτες, παράλογες και άδικες. Μειώνουν συστηματικά τον υπάλληλο-στόχο, για να διαβρώσουν την όποια υποστήριξη αναζητήσει αργότερα και τον δυσφημούν. Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και ασεβής συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο που έχει επιλεγεί ως στόχος. Ο εκφοβισμός και η βία, συνοδεύονται από απειλές ή προσβολές. Έτσι δημιουργείται ένα έντονα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.
  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα για να τεκμηριωθεί νομικά το mobbing είναι δύσκολο με την υπάρχουσα νομοθεσία!
  Το 2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 3304 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας (ΦΕΚ Α’ 16/27-01-2005). Ο Νόμος αυτός ενσωμάτωσε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, ωστόσο περιορίζει το παράνομο των παρενοχλήσεων μόνο σ’ αυτές που έχουν ως έρεισμα και βάση, τα πιο πάνω , χωρίς να επεκτείνεται ή να εστιάζει σε κάθε παρενοχλητική συμπεριφορά της οποίας μπορεί να τύχει ο εργαζόμενος στον χώρο εργασίας του.
  Χωρίς διάθεση υπερβολής, οδηγούμαστε στο λογικό συμπέρασμα ότι: Για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν ανήκουν σ’ αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες επιτρέπεται απροκάλυπτα η προσβολή, η απαξίωση, η περιφρόνηση, η περιθωριοποίηση, η υποβάθμιση, η υποτίμηση, η επιθετική συμπεριφορά κ.λπ.!!!
  Και είναι επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση της εργασιακής παρενόχλησης, καθώς επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες δείχνουν ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους.
  Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν με σαφήνεια τέτοιες καταστάσεις. Θύματα συμπεριφοράς mobbing μπορούν να καταφύγουν στα δικαστήρια και να μηνύσουν τον εργοδότη τους ή τον/-τους mobber(s).
  Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να περιλαμβάνουν στις νομοθεσίες τους προβλέψεις για την ηθική παρενόχληση από το 1990 και ύστερα. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως σε κάποιες χώρες, αιτία για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση αποτέλεσαν επιστημονικές έρευνες σχετικά με το φαινόμενο, οι οποίες έτυχαν μεγάλης απήχησης και ενδιαφέροντος π.χ., η Σουηδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία κ.λπ. Επίσης και σε άλλες χώρες υπάρχει νομοθεσία στην οποία μπορεί να καταφύγει ο εργαζόμενος που έγινε στόχος κακομεταχείρισης, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ κ.λπ.
  Η νομοθετική ρύθμιση για την προστασία από το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης, κρίνεται απαραίτητη και στην Ελλάδα, αφού θα αποτελούσε ένα είδος ελάχιστης πρόληψης και θα προέβλεπε τρόπους επίλυσης και αποκατάστασης της αξιοπρέπειας των θυμάτων. Επιπλέον, η διεξαγωγή ερευνών για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων παραμέτρων του φαινομένου, την έκτασή του σε υπηρεσίες και οργανισμούς και την εκ μέρους της πολιτείας προτάσεων και εφαρμογής μέτρων είναι επιβεβλημένη. Η νομική ομπρέλα που πρέπει να ανοιχτεί για το ζήτημα πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από διεκδίκηση αποζημιώσεων. Οφείλει να δρα στην κατεύθυνση της πρόληψης, αλλά και στην προστασία του υπαλλήλου- θύματος που καταγγέλλει το φαινόμενο.
  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, θα πρέπει άμεσα να γίνει νομοθετική ρύθμιση, για την προστασία των μαρτύρων για την διαφθορά. Τούτο εξάλλου ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνον έτσι θα αποκαλυφθούν οι επίορκοι, ώστε να διωχθούν.
  A. Π.

 5. SAVVAS ATHANASIOU says:

  Υπάρχουν πολλά θέματα που θίγονται απο το αρχικό μου άρθρο. Όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών μπορώ να σας πω ότι χθες και σήμερα η Αστυνομία κατέγραψε ύστερα από επώνυμες καταγγελίες τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της ΑΓΕΤ που έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο και προώθησε προς την Εισαγγελία και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τις αναφορές της. Σήμερα δύο φορτηγά αυτοκίνητα γεμάτα σκουπίδια βρέθηκαν από το περιπολικό της Αστυνομίας μέσα στο χώρο της ΑΓΕΤ, αλλά αυτά, ως εκ του θαύματος, έκαναν αναστροφή και κατευθύνθηκαν προς τον Γαλατά. Τώρα, όσον αφορά την παράνομη εργασία, είναι ένα θέμα που όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει άμεσα να κινηθούν. Τώρα, γιατί δεν συλλαμβάνονται οι παρανομούντες επ’ αυτοφώρω, είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε προσεκτικά. Ο Νοών νοείτω. Θέλω επίσης να απαντήσω στην συνήθη ατάκα “και τι κάνει η αντιπολίτευση”; Το δίκτυο πολιτών είναι ένα δίκτυο πολιτών που εθελοντικά συγκρότησαν την δημοτική παράταξη που διεκδίκησε την ψήφο στις δημοτικές εκλογές του 2010. Από τις εκλογές μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι έχουμε διατυπώσει πλήθος εποικοδομητικών προτάσεων, υποδείξεων, αλλά και επισημάναμε συχνά και πυκνά ότι στραβό γίνεται στο δήμο ή έπεσε στην αντίληψη μας ότι γινόταν στους δύο καποδιστριακούς δήμους. Η άποψη μας να αλλάξουμε τα πράγματα στην Τροιζηνία μας οδηγεί να αφιερώνουμε ατέλειωτες ώρες στην καταγραφή και στην ανάδειξη των προβλημάτων. Ήδη, οι επισημάνσεις μας της τελευταίας διετίας έχουν ξεπεράσει τις 250 σελίδες βιβλίου που αποτελούν αν θέλετε την ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ. Αυτά και άλλα πολλά σύντομα θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης σε όλους τους οικισμούς και τα χωριά της περιοχής μας. Ο διάλογος όμως με τους πολίτες εγκαινιάστηκε δυστυχώς για αντικειμενικούς λόγους λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές, ωστόσο, ποτε δεν σταμάτησε. Σίγουρα δεν πήρε τις διαστάσεις που ήθελαν όλοι, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι είμαστε βιοπαλεστές, μεροκαματιάρηδες, οικογενειάρχες και όχι κρατικοδίαιτοι πολιτικάντηδες…

 6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ says:

  Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, με πλαστές προϋπηρεσίες έγιναν παράνομα υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργολάβοι στα 60 τους; Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, απασχολούν σε διοικητικά δημοσιογράφους πτυχιούχους, την ώρα που έμπειρους δημοσιογράφους τους απολύουν από την ΕΡΤ κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, αυτοί είναι ομάδες της οικογενειοκρατίας και εμπροσθοφυλακή της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, το Υπουργείο έχει κάνει απογραφή, αλλά αυτά δεν τα βλέπει; Τα θεωρεί φυσιολογικά; Γνωρίζετε ότι, αυτοί και οι επίορκοι καλύπτονται από την οικογενειοκρατία, την συνδικαλιστική αλητεία, τις διοικήσεις που τους προσέλαβαν παράνομα, την διαπλοκή, το κράτος της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους, που δεν έχουν πλάτες και στηρίξεις, τους έχουν στο «ψυγείο», τους κακομεταχειρίζονται, σκηνοθετούν κατηγορίες, τους χαρακτηρίζουν δήθεν ακατάλληλους κ.λπ., με σκοπό να τους απολύσουν με άθλια τεχνάσματα, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, γι’αυτό τα μαγειρεύουν οι επίορκες διοικήσεις με την ανοχή του τριτοκοσμικού διεφθαρμένου κράτους;
  Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά δεν βγάζετε άκρη με την διαπλοκή που μας κατέστρεψε. Ο ίδιος ο κλέφτης ποτέ δεν θα βρει τον κλέφτη. Θα την πληρώσουν οι έντιμοι που χαλούν την πιάτσα της διαπλοκής, διότι γι’αυτούς είναι επικίνδυνοι! Έχουν αντιστρέψει την πυραμίδα της ηθικής και της λογικής. Το θέμα είναι απλό: Να απολύσουν τους αορίστου χρόνου που προσλήφθηκαν παράνομα τα 13 τελευταία χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες, τους επίορκους αρμόδιους που τους προσέλαβαν, την οικογενειοκρατία!! Ας αφήσουν επιτέλους τα μαγειρέματα ετών και την εκδούλευση!
  Τώρα επινόησαν να φύγουν οι πάνω από 50 ετών. Χαρακτηρίζοντάς τους «γερασμένους», ανθρώπους νέους, πτυχιούχους, με εμπειρία και μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Εμετικές επινοήσεις, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες τα τελευταία 13 χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή, τους κομματικούς στρατούς κ.λπ. Αθλιότητες του τριτοκοσμικού, κουτοπόνηρου και διεφθαρμένου κράτους, με υποβολείς τις επίορκες διοικήσεις, που έκαναν τις παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες και την συνδικαλιστή αλητεία. Αυτοί κατέστρεψαν την Χώρα μας και συνεχίζουν τα ίδια. Μέχρι σήμερα, και τι δεν έχουν επινοήσει για να σώσουν την στρατιά των παράνομων και τους υψηλά ιστάμενους-επίορκους, που έκαναν αυτές τις άθλιες προσλήψεις. Μιλιά δεν βγάζουν για το βρώμικο καθεστώς της οικογενειοκρατίας, που έχει κατακλύσει ΑΕΙ τα 13 τελευταία έτη. Συνεχίζουν απτόητοι «το έργο τους» πάνω από το πτώμα της Χώρας μας. Κανένας εισαγγελέας δεν ακούει;

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 7. ΠΕΤΡΟΣ says:

  Σε ΑΕΙ που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες, πλήθος συγγενών καθηγητών, υπάλληλων κ.λπ. Αυτές έγιναν από προϊστάμενους, διοικήσεις, κ.λπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι, το συγκεκριμένο ΑΕΙ θα μπει στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπαλλήλων!! Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία. Εκλέγουν υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συνδικαλιστές κ.λπ. Επομένως έχουν πλήρη κάλυψη. Όλους αυτούς πρέπει να τους στείλουν αμέσως στον Κορυδαλλό. Με την διαθεσιμότητα θα «την πληρώσουν» οι έξω από τις “φαμίλιες”. Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, είναι δυνατόν να ζητά το Υπουργείο εσωτερική αξιολόγηση; Δεν χρειάζεται διαθεσιμότητα, να σταλούν στον Κορυδαλλό για εγκλήματα κατά του Δημοσίου συμφέροντος. Αν το κάνουν, θα αδειάσει το ΑΕΙ και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα θα τους σώσει από τις ποινικές ευθύνες ή ακόμη χειρότερα να παραμείνουν στην θέση τους και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εκτός οικογενειοκρατίας. Μπορείτε να δείτε στην απογραφή υπαλλήλων που έκανε το υπουργείο, να έχουν τα ίδια επώνυμα -αν και θα δείτε μέρος μόνο των ημετέρων- ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ΑΕΙ. Θα δείτε να γίνονται υπάλληλοι στα 60 τους, πρώην συναλλασσόμενοι με το ΑΕΙ κ.λπ. Εκτός, εάν η κυβέρνηση με προκάλυμμα την διαθεσιμότητα υπάλληλων στο συγκεκριμένο ΑΕΙ, διασώσει τους παράνομους. Ε, όχι και έτσι, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»!. Η κοροϊδία και κουτοπονηριά σε τέτοιο σημείο, είναι πλέον εμετική. Επιβάλλεται να σταλούν εισαγγελείς και επιθεωρητές τάχιστα. Τέλος πια στα τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις

  ΠΕΤΡΟΣ

Σχολιάστε