Γ.Δημητριάδης: Τα διλήµµατα είναι ξεκάθαρα και οι δηµότες καλούνται να τα απαντήσουνDIMITRIADIS-009830Γράφει ο Γιάννης Δημητριάδης –

Τα διλήµµατα των επικείµενων δηµοτικών εκλογών αρχίζουν να γίνονται σαφή και επιθυµώ να τα συνοψίσω και να τα απλοποιήσω µε τον πλέον ειλικρινή τρόπο. Οι πρόσφατες δηµοσιεύσεις του αντίπαλου συνδυασµού, σχετικά µε τις οποίες µπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στις επόµενες σελίδες, ανέδειξαν βασικά σηµεία διαφοροποίησης µεταξύ των δύο προτάσεων που καλούνται να αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι.

Το σηµαντικότερο κατά την άποψή µου τέτοιο σηµείο είναι το ζήτηµα της αντίληψης της έννοιας της πολιτικής ευθύνης. ∆ιαβάζοντας τα «κείµενα – απαντήσεις» που εξέδωσε ο κ. Σπυρίδωνας, κυριαρχεί το επιχείρηµα «δεν φταίω εγώ για τίποτα», χωρίς να υπάρχουν σηµεία αυτοκριτικής ή σηµεία στα οποία τυχόν αναγνωρίζεται µια µικρή έστω ευθύνη για κάποιο κακό αποτέλεσµα. Αντίθετα, οι ισχυρισµοί που παρατίθενται ή υπονοούνται έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) τα έργα που έγιναν παρουσιάζονται κατά κάποιο τρόπο ως µεγαλειώδη, β) κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται, γ) κάθε υποθετικό λάθος αφορά αρµοδιότητες τρίτων για τις οποίες δεν υπάρχει καµία απολύτως συναίσθηση ευθύνης από τον τότε δήµαρχο και δ) αφήνονται αιχµές σχεδόν σε όλα τα θέµατα κατά της διοίκησης του 2007 – 2014.

Ο κ. Σπυρίδων λοιπόν, όταν λέει ότι το Χ έργο του Βιολογικού ήταν αρµοδιότητας της Νοµαρχίας και, αν έγινε λάθος, φταίει εκείνη, περιγράφει µια αντίληψη περιορισµένης ευθύνης του δηµάρχου. Όµως, το έργο έγινε µέσα στο σπίτι του, µπροστά στα µάτια του. Ακόµα και αν υποτεθεί ότι ο ∆ήµος δεν είχε καµία τυπική αρµοδιότητα, δεν έχει ο δήµαρχος το καθήκον να ελέγχει τέτοια έργα και να διασφαλίζει ότι θα γίνουν σωστά;

∆εν έχει την υποχρέωση, αν διαπιστώσει έστω και κατόπιν εορτής ότι κάτι δεν πήγε καλά, να καταγγείλει, να κυνηγήσει, να απαιτήσει; ∆εν φταίει εκείνος αν τα έργα αυτά αποδειχθούν ελαττωµατικά; Ο κ. Σπυρίδων, προκειµένου να απαλλαγεί από τις ευθύνες του παρελθόντος, δίνει σαφή απάντηση πως όχι!

Και άλλωστε έχει κάνει πράξη αυτό το όχι εδώ και χρόνια, αφού ουδέποτε έχει καταγγείλει, έστω σε πολιτικό επίπεδο, τα σκανδαλώδη έργα που έκαναν άλλοι στον τόπο µας (αν υποτεθεί -επαναλαµβάνω- ότι ο ∆ήµος δεν είχε καµία τυπική ευθύνη για αυτά) και ουδέποτε έχει αναζητήσει πολιτικές, ποινικές ή αστικές ευθύνες για τα αποτελέσµατά τους. Κατά την άποψή µου δε, το γεγονός αυτό αποτελεί και αιτία της επανάληψης του φαινοµένου.

Και εδώ είναι το µέγιστο δίληµµα, για το οποίο έκανα λόγω στην αρχή: καλώς ή κακώς, η Περιφέρεια, ένας µελετητής, ένας εργολάβος κ.ο.κ. θα είναι και πάλι εκείνοι που θα κληθούν να αποκαταστήσουν τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου. Ο κ. Σπυρίδων έχει ήδη προλάβει να τονίσει ότι όπου δεν έχει αρµοδιότητα ο ∆ήµος, δεν φταίει εκείνος αλλά µόνον οι άλλοι. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι αν κάτι δεν πάει καλά και σε αυτά τα έργα, όπως δεν πήγε καλά και σε όλα τα προηγούµενα, δεν θα φταίει εκείνος – δεν είναι αρµοδιότητά του.

Από την άλλη, εγώ καταγγέλλω τη νοοτροπία αυτή και συγκρούοµαι εµπράκτως µαζί της. Το δίληµµα εποµένως είναι σαφές και η ψήφος των δηµοτών θα κληθεί να νοµιµοποιήσει τη νοοτροπία µε την οποία θα πρέπει να ασκηθεί η διοίκηση της επόµενης πενταετίας.

Τέλος, µε αντίστοιχη λογική θα πρέπει να αξιολογηθεί και άλλο ένα σηµείο. Εκείνο που αφορά στην ευθύνη για την επιλογή και τα πεπραγµένα των συνεργατών ενός δηµάρχου. Την επιχειρηµατολογία του κ. Σπυρίδων διακατέχει µία σύγχυση αναφορικά µε την οµάδα των συνεργατών του, εξ ονόµατος των οποίων µιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Η παράταξη Σπυρίδωνα παρουσιάζεται ως ίδια µε εκείνη της περιόδου 1991 – 2006 και ασκεί κριτική στους διοικούντες της περιόδου 2007 – 2014. Με τη διαφορά βέβαια ότι ταυτίζεται πολύ περισσότερο µε τους τελευταίους και πολύ λιγότερο µε εκείνους της δεκαετίας του 1990. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να αναδείξω είναι την ελαφρότητα µε την οποία ο κ. Σπυρίδων αποκηρύσσει τους συνεργάτες του όταν αυτό είναι βολικό ή όταν αυτό είναι αναγκαίο, λες και δεν έχει καµία ευθύνη για αυτούς. Αποκορύφωµα, η στάση του απέναντι στον πλέον στενό συνεργάτη του και διάδοχό του, στο πρόσωπο του οποίου επικεντρώνει πολύ βολικά την κριτική του για τα προηγούµενα χρόνια. Ούτε για τον κ. Στρατηγό έχει ευθύνη ο κ. Σπυρίδων παρότι εκείνος τον «έχρισε» δήµαρχο, ούτε για την κ. Ηρειώτη, που την είχε επί χρόνια παρατύπως στο γραφείο του στο ∆ηµαρχείο. Έτσι πρέπει να αντιλαµβάνεται την πολιτική του ευθύνη ο αυριανός δήµαρχος του Πόρου για την επιλογή των συνεργατών του και τις πράξεις τους;

Τα διλήµµατα είναι ξεκάθαρα και οι δηµότες καλούνται να τα απαντήσουν.

Πηγή: http://ioannisdimitriadis.gr/9o-tefchos-martios-2014/
Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιωργος says:

    Πολύ σημαντική η έννοια και η αντίληψη της πολιτικής ευθύνης απο τους αιρετούς.
    Ο τέως δήμαρχος όντως έχει αποδείξει ότι δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη. Ο Δημητριάδης θα πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Μόνον ένας τρόπος υπάρχει γι αυτό κ πιστεύω ότι θα την έχει την ευκαιρία του κ ότι δεν θα μας απογοητεύσει!

  2. Ιωάννης Γκούμας says:

    Μπορεί ο δήμος να μην είναι αρμόδιος να κάνει το διαγωνισμό και τις μελέτες και τις αναθέσεις και την χρηματοδότηση. Σωστό, εκεί δεν μπορούμε να επιρρίψουμε ευθύνες. Ο δήμος όμως είναι υπεύθυνος να κρίνει την σκοπιμότητα του έργου και να παραλάβει το έργο με τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και καλής κατασκευής.

    Αν το έργο αστοχήσει κρίνεται αν η αστοχία έγινε από ανθρώπινο λάθος ή από εξαπάτηση του δημοσίου. Εκεί μπαίνει η επιτροπή που παραλαμβάνει το έργο η οποία συγκροτείται από τον δήμο.

Σχολιάστε