Γ. Δημητριάδης: Η υποτίμηση των συμφερόντων του τόπου, οφείλεται στην αλληλεξάρτηση µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησηςDIMITRIADIS-009830Γράφει ο Γιάννης Δημητριάδης – 

Με την ψήφιση στις αρχές Νοεµβρίου από το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο, του ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού του 2014, τελευταίου έτους  της τρέχουσας δηµοτικής θητείας, συµπληρώθηκε η εικόνα των πολιτικών πεπραγµένων της παρούσας δηµοτικής αρχής.

Η αρνητική ψήφος της παράταξής µας (για 3η χρονιά) στις αποφάσεις αυτές, δεν αποτελεί µια τυπική αντιπολιτευτική κίνηση, αλλά εκφράζει την καταδίκη του πολιτικού µηδέν και της διαχειριστικής αδιαφάνειας.

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι την τρέχουσα δηµοτική περίοδο (αλλά και την προηγούµενη) δεν έχει γίνει ούτε ένα µεγάλο έργο στο ∆ήµο Πόρου και ότι τα ετήσια Τεχνικά Προγράµµατα των τελευταίων χρόνων είχαν τα εξής χαρακτηριστικά: πρώτον, δεν περιέλαβαν ούτε ένα µεγάλο έργο πνοής, δεύτερον, τα έργα µεσαίας  κλίµακας που περιελάµβαναν δεν υλοποιήθηκαν και τρίτον υλοποιήθηκαν µόνο µικρά έργα, τα οποία αφορούσαν κυρίως δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την ανεπιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων του Βιολογικού.

 

Επιπλέον, ο ∆ήµος Πόρου, για περισσότερα από 6 χρόνια φέρνει για ψήφιση Προϋπολογισµούς χωρίς να έχει δηµοσιεύσει τον ισολογισµό χρήσης της προηγούµενης χρονιάς. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές –και φυσικά παράνοµο- φαινόµενο που δεν επιτρέπεται να συµβαίνει ούτε καν σε περίπτερο. Με δεδοµένη αυτή την πρακτική, κανείς δεν γνωρίζει τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα µε τα οικονοµικά του ∆ήµου, τι εισπράξεις και τι έξοδα γίνονται και ποια δεν γίνονται. Υπόψη των δηµοτικών συµβούλων τίθενται υποθετικά νούµερα και ευσεβείς πόθοι, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν οι χρήσεις του ∆ήµου όλα αυτά τα χρόνια είναι πλεονασµατικές ή ελλειµµατικές και πώς διαµορφώνονται, αλλά και πώς αξιοποιούνται τα χρηµατικά υπόλοιπα που βεβαιώνονται στο τέλος κάθε έτους. Χαρακτηριστικό της απίστευτης αυτής αδιαφάνειας είναι ότι, παρότι η υπεξαίρεση του 2010 – 2011 δεν έχει ποτέ εγγραφεί στους Προϋπολογισµούς (θυµίζω: περίπου 585.000€ από τα χρηµατικά υπόλοιπα του ∆ήµου και του Λιµενικού Ταµείου – για το οποίο παρεµπιπτόντως ισχύουν τα ίδια), τα νούµερα των χρηµατικών υπολοίπων που αποτυπώθηκαν στους Προϋπολογισµούς των ετών από το 2010 έως σήµερα είναι πραγµατικά. Με λίγα λόγια, η αδιαφάνεια –ελλείψει ισολογισµών- είναι τέτοια που επέτρεψε στη δηµοτική αρχή να εξαφανίσει λογιστικά τα υπεξαιρεθέντα ποσά σε χρόνο και µε τρόπο που κανείς δεν έχει καταλάβει. Φυσικά, το ίδιο εύκολο θα ήταν να εξαφανίσει και άλλα ποσά, χωρίς να το καταλάβει κανείς.

Κι όµως, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας ψήφιζαν ανελλιπώς τα Τεχνικά Προγράµµατα και τους Προϋπολογισµούς της ντροπής. Κι όµως, η κεντρική ∆ιοίκηση ενέκρινε τους δεύτερους και την κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος για τον ΒΙΟΚΑ χωρίς να βλέπει τίποτα το µεµπτό. Πρόκειται βέβαια για την ίδια κεντρική ∆ιοίκηση που, κάτω από τις χλιαρές αντιδράσεις του ∆ήµου, σήµερα παραχωρεί το λιµάνι µας σε ιδιώτες για 40 χρόνια και που χθες χαρακτήρισε το µισό νησί βιοµηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιεργειών. Για την ίδια κεντρική ∆ιοίκηση που έκλεισε τη ∆ΟΥ, τη ∆ΕΗ, τον ΟΤΕ, που υπολειτουργεί το Κέντρο Υγείας, που αφήνει να ρηµάζει το Κ.Ε. Πόρος και που έχει µετατρέψει το νησί µας σε άγονη γραµµή, χωρίς να νοιώσει καµία σοβαρή αντίδραση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς να αντιδράσει όµως κάποιος που είναι τόσο πολύ εκτεθειµένος και ευάλωτος και πώς να ασκήσει τον πειθαρχικό του έλεγχο κάποιος άλλος που έχει τόσο πολύ ανάγκη την σιωπή του για την υλοποίηση των δικών του σχεδίων. Η αλληλεξάρτηση λοιπόν που υπάρχει µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε µία πρωτοφανή υποτίµηση των συµφερόντων του τόπου, προς όφελος της επιβίωσης αποτυχηµένων τοπικών ηγεσιών και της υλοποίησης καταστροφικών κεντρικών πολιτικών αποφάσεων.

Αυτή δυστυχώς είναι η ωµή αλήθεια και συµπληρώνεται από το συµπέρασµα ότι αν δεν σπάσει ο δεσµός αυτός, ο Πόρος δεν πρόκειται να ξεφύγει από την ηθική και οικονοµική κατρακύλα της χώρας.

Αν όµως σπάσει, είµαι απολύτως πεπεισµένος, ότι σε ένα τόσο µικρό, αλλά προνοµιούχο µέρος, µπορούµε να κάνουµε θαύµατα και να δηµιουργήσουµε ένα πρότυπο µοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα της κρίσης. Αυτό είναι και το στοίχηµα µε το οποίο θα βρεθούµε αντιµέτωποι στις δηµοτικές εκλογές του 2014.

Εύχοµαι σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, µε υγεία, ευτυχία, αλλά και µε αισιοδοξία για το µέλλον.

Πηγή: http://ioannisdimitriadis.gr/wp-content/uploads/2013/12/tefxos6.pdf
Σχολιάστε