Α. Παυλής: Αυτόνομος Δήμος Μεθάνων ή συνένωση με τον ΠόροMETHANAΜε επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Ιωάννη Μιχελάκη και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τροιζηνίας, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Παυλής αναφέρει τα επιχειρήματα του για ποιον λόγο είναι αναγκαία η Ανασύσταση Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων σε Δήμο.

Επίσης ως εναλλακτική λύση προτείνει την συνένωση του πρώην Δήμου Μεθάνων με τον Δήμο Πόρου, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Εν όψει τροποποιήσεων στον «Καλλικράτη», ως ενεργός πολίτης και ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στην αδήριτη ανάγκη ανασύστασης της ενότητας Μεθάνων σε Δήμο και να σας ευαισθητοποιήσω προκειμένου αυτό να αποτυπωθεί σε επικείμενο σχέδιο Νόμου.

Τρεις ουσιαστικοί λόγοι επιβάλλουν την εν λόγω ανασύσταση, αίτημα το οποίο έχει και ιστορικές αναφορές:
Πρώτον, η ανομοιογένεια στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά (οικονομική παραγωγή, κοινωνικοί δείκτες και ανάγκες) μεταξύ του ευρύτερου Δήμου Τροιζηνίας και της δημοτικής ενότητας Μεθάνων.  Λακωνικά και ενδεικτικά καταγράφονται μεταξύ άλλων διαφορές αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, μειωμένη εδαφική συνοχή και πληθυσμιακή ανισορροπία.  Αυτά έχουν προφανείς αρνητικές συνέπειες για την προοπτική ανάπτυξης των Μεθάνων.
Δεύτερον, η ανάγκη βέλτιστης παροχής υπηρεσιών στους Δημότες εντός δεδομένου οικονομικού πλαισίου, στόχευση οιουδήποτε «Καλλικρατικού» νόμου. Κύριε Υπουργέ, τα Μέθανα αισθάνονται και είναι νησί εντός «πελάγους» το οποίο δεν πλοηγείται με ευκολία από τον πολίτη κατά την εξυπηρέτηση των βασικών καθημερινών αναγκών επικοινωνίας με την Δημόσια Διοίκηση και τους φορείς – παρόχους υπηρεσιών. Δυστυχώς, αυτή η λεπτή φλύδα γης που μας ενώνει με την Τροιζηνία αποτελεί εμπόδιο και όχι δίαυλο.
Οι δύο προηγούμενοι λόγοι θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν από τους κατοίκους εάν δεν συνέτρεχε ταυτόχρονα και χαρακτηριστικό έλλειμμα αποτελεσματικής αντιπροσωπευτικότητας για τα Μέθανα εντός του Δήμου, άμεσα ορατό εάν κάποιος αναλύσει τις αποφάσεις περί έργων και κατανομής κονδυλίων. Δυστυχώς, το έλλειμμα αυτό επιβεβαιώθηκε και με καταφυγή στις δικαστικές αίθουσες. Επικαλούμαι την γνωστή δημοκρατική ευαισθησία σας στην προσπάθεια αποκατάστασης της ουσίας κάθε αυτοδιοικητικής οργάνωσης. Το αίσθημα του «ανήκειν» δεν αποτελεί θεωρητικό πρόταγμα πολιτικών σπουδών ή αυθύπαρκτη ψυχολογική ανάγκη αλλά αντιθέτως γεγονός προς επιβεβαίωση εκ μέρους των πολιτών με κύριο κριτήριο ελέγχου την ταυτότητα στόχων, πράξης και αναλήψεως κινδύνων μεταξύ πολίτη και πόλεως. Περί της απουσίας αυτού του αισθήματος αρκεί μόνο να αντιληφθεί κάποιος την εγκατάλειψη υποδομών και την απουσία έργων επωφελεία της δημοτικής ενότητας Μεθάνων.

Στοιχεία και λεπτομερείς αναφορές για τα ανωτέρω μπορείτε να αναζητήσετε σε πληθώρα παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία τέσσερα έτη από φορείς και κατοίκους των Μεθάνων. Ενδεικτικά σας παραπέμπω σε ψήφισμα που κατατέθηκε την 29-9-2012 και σε επιστολή του βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Κατσαφάδου.

Κύριε Υπουργέ, αντιπαρέρχομαι την πληθώρα ιστορικών παραπομπών στον Δήμο Μεθάνων καθόσον αναγνωρίζω ότι σε τέτοιες περιόδους -δυστυχώς- τα συναφή επιχειρήματα δεν πείθουν. Ας μείνετε στα πρακτικά και τα οποία επιχείρησα να σας εκθέσω. Αρκούν. Δεν χρειάζεται επίσης να αναφερθώ σε ανόητες μακροπρόθεσμα πλην όμως βραχυπρόθεσμα ωφέλιμες κομματικά συναλλαγές οι οποίες γέννησαν τις λεπτομερείς χαράξεις ορίων δήμων του Καλλικράτη και τις οποίες εάν ενθυμούμαι καλώς και εσείς έχετε καυτηριάσει στο παρελθόν.

Αναμένω όπως στην δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου να κληθούμε ως κάτοικοι Μεθάνων να σχολιάσουμε κείμενο το οποίο προβλέπει την ανασύσταση και όχι να επιχειρήσουμε για άλλη μια φορά να πείσουμε για τα αυτονόητα.Περιττό να τονισθεί ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις και η επιστολή μου απηχούν τις επιθυμίες του συνόλου των κατοίκων της σημερινής δημοτικής ενότητας Μεθάνων.

Αναγνωρίζοντας για άλλη μια φορά την δημοκρατική σας ευαισθησία σας υπενθυμίζω τα προαπαιτούμενα δημοκρατίας που αναγνώρισε ο Popper: ‘’Επιτρέψτε στους κατοίκους των Μεθάνων πρόσβαση στην «αγορά» των ιδεών που αυτοί επιλέγουν με κριτήρια ανάγκης βίου και όχι θεωρίας. Ο έλεγχος αληθείας πλέον θα βαρύνει αυτούς και όχι τον νομοθέτη που τους στέρησε το δικαίωμα μέχρι σήμερα’’

Ως μόνη εναλλακτική πρόταση θα μπορούσε να εξετασθεί η συνένωση με τον Δήμο Πόρου ως Δήμο με κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες με τα Μέθανα.

Με τιμή,

Αντώνιος Παυλής
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τροιζηνίας

http://mymethana.gr/?q=node/1364

 
Σχολιάστε