Αναξιοποίητη, εγκαταλελειµµένη και λεηλατηµένη η ακίνητη περιουσία του ∆ήµουaliferis1Γράφει ο Γιώργος Αλιφέρης* –

1) Κληροδότηµα ∆ουζίνα

α. Ηµιτριώροφο διατηρητέο κτίριο στην οδό Πραξιτέλους 13, στην Πλατεία Κλαυθµώνος: µισθώθηκε το 2005 για 25 χρόνια προκειµένου να αναπαλαιωθεί έναντι σχετικού µισθώµατος. Σήµερα οφείλει µισθώµατα της τάξεως των 100.000€. Προ έτους αποφασίστηκε η έξωση του µισθωτού και ορίστηκε δικηγόρος αλλά δεν έχει κινηθεί η διαδικασία.

β. Οίκηµα ∆ηµαρχείου: το ισόγειο παραµένει ανεκµετάλλευτο µετά την αποχώρηση των ΕΛΤΑ το 2007. Ύστερα από πιέσεις µας, η ∆ιεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων αποφάσισε να εκµισθώσει στο ∆ήµο για 5 χρόνια το ισόγειο µε τον 1ο όροφο και τη σοφίτα έναντι 35.000€ ετησίως από 10-9-2013. Περιµένουµε να δούµε πότε θα το χρησιµοποιήσει.

γ. Κτήµα Ασκελίου, ελαιώνας 12 στρεµµάτων: έχει τοπογραφηθεί και χωριστεί σε 4 οικόπεδα, ξεριζώθηκαν οι ελιές και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Απαράδεκτη εικόνα.

δ. Αγρόκτηµα Λιθινού µε Σφαγεία: δεν έχει τοπογραφηθεί και λεηλατείται από όµορους ιδιοκτήτες. Τα σφαγεία είναι κλειστά και ανεκµετάλλευτα πλέον των 10 ετών και το κτήµα άµισθο.

ε. Αγρόκτηµα Καραπολίτι: δεν έχει τοπογραφηθεί και λεηλατείται από όµορους ιδιοκτήτες. Πρόσφατα, ιδιώτης περιέφραξε τµήµα του και εκκρεµεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Η πέτρινη οικία του είναι γκρεµισµένη, τα εσπεριδοειδή ξεριζώθηκαν και είναι χρόνια άµισθο.

2) Κληροδότηµα Καραµάνου

Αγρόκτηµα µε πέτρινη οικία στην Κάνταλη, εγκαταλελειµµένο, καταπατηµένο, άµισθο και λογγοµένο µε γκρεµισµένη την οικία.

3) Κληροδότηµα Κωστελένου:

Περιήλθε στο ∆ήµο τον Ιούλιο του 2006 και περιλαµβάνει καταστήµατα, οικίες , αγρόκτηµα 12 στρεµµάτων στην Αγία Άννα στο Γαλατά και διαµέρισµα στον Πειραιά. ‘Έχουν περάσει 8 χρόνια και ο ∆ήµος δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα µισθώµατα.

4) Κληροδότηµα – δωρεά Ν.Σαµπάνη

Αγρόκτηµα 100 στρεµµάτων, συνιδιοκτησία κατά 50% µε το ∆ήµο Τροιζηνίας. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι άµισθο και εγκαταλελειµµένο.

5) Κληροδότηµα – δωρεά Πελαγίας ∆ρουδέ

Άφησε όλη την περιουσία της στο ∆ήµο για το Γηροκοµείο. Ο ∆ήµος έλαβε το 2008 τη διαθήκη της και µέχρι σήµερα δεν την έχει αποδεχτεί παρόλο που κατέβαλε παράνοµα σε δικηγόρο – ο οποίος δεν έκανε τίποτα- 1.280€ για την τακτοποίηση της.

(Θα τρίζουν τα κόκαλα των ευεργετών δωρητών).

* O Γιώργος Αλιφέρης είναι Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α. και Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη “Αλλαγή Πορείας”

http://ioannisdimitriadis.gr/wp-content/uploads/2013/12/tefxos6.pdf

 
Σχολιάστε