Ένας άλλος ΓολγοθάςDSC_1196Γράφει ο Τάσος Γκούμας – 

Προχτές στεκόμουνα στο τρίγωνο, στους Αγίους Αποστόλους, και κοίταγα την Κοιμωμένη.

Με πλησιάζει ένας χωριάτης και μου λέει:

-Βλέπεις; Σαν τον ΓΟΛΓΟΘΑ δεν είναι;

Ο Σεφέρης για την ‘’Κοιμισμένη’’.

‘’Αριστερά τα Μέθανα και τα βουνά της «Κοιμισμένης»..Έβλεπα τις βουνοκορφές που εδώ ,οι ντόπιοι, τις ονομάζουν «Η Κοιμισμένη» Οι γραμμές της γυναίκας, πλαγιασμένης ανάσκελα, ξεχωρίζουν αρκετά καλά. Το κεφάλι σχεδόν αιγυπτιακό με την οξύτητα που βλέπει κανείς στις χρυσές μυκηναϊκές μάσκες, κάποτε ολοφάνερο και κάποτε απορροφημένο από την όψη του βουνού-πιωμένο από τις πλαγιές, από τους βράχους..

Φωτογραφία Γ. Σεφέρη: Μοναστήρι 1940

Πρόβλημα Ζεν: Να πάρεις την «Κοιμισμένη» και να τη βάλεις στο κρεβάτι σου, χωρίς να χαλάσει μήτε το κρεβάτι μήτε η κορυφογραμμή της «Κοιμισμένης».

(Απόσπασμα από δημοσίευμα έγκριτου συμπολίτη μας ‘’ο Σεφέρης και ο Πόρος’’ στο Porosnews)                                               

—————————————————————————————————

Όταν λοιπόν έγινε το, σωτήριο για το Περιβάλον, έργο ένας αγράμματος πλην μορφωμένος κτηνοτρόφος, ο Γιώργος Δ. παρατήρησε:

-‘’Πάει την ξεπαρθενέψαν την Κοιμωμένη’’.

————————————————————————————————–

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus  της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998 (και  εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus) κυρώθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, με το νόμο 3422/12.12.2005 (ΦΕΚ Α΄ 303/13.12.2005).

 

DSC_1208

Το Ώρχους (Århus ή Aarhus) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και ο μεγαλύτερος λιμένας της Δανίας. Βρίσκεται στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης και είναι η έδρα του συμβουλίου του δήμου του Ώρχους. Ως εκ τούτου διεκδικεί τον ανεπίσημο τίτλο «Πρωτεύουσα της Γιουτλάνδης». Η πόλη του Ώρχους έχει σχεδόν 300.000 πολίτες, αλλά στην περιφέρεια ενοικούν περίπου 700.000 κάτοικοι που την καθιστούν τη δεύτερη μητροπολιτική περιοχή στη Δανία μετά από την περιοχή της Κοπεγχάγης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Η Σύμβαση  τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί αναμφίβολα το πιο αναλυτικό και νομοτεχνικά επεξεργασμένο διεθνές κείμενο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο, περιλαμβάνει 22 άρθρα και δύο Παραρτήματα και αποτελείται από τρεις πυλώνες  έκαστος των οποίων περιλαμβάνει διατάξεις που εκχωρούν διαφορετικά δικαιώματα:

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 4). Το δεύτερο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού και καλύπτεται από το (άρθρο 5). Στις παραπάνω υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις όπως λόγοι εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στην συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού, που αφορά ή εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (άρθρο 6). Το δεύτερο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7). Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά δεσμευτικών κανόνων (άρθρο 8).

 

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ουσιαστικά θέτει σε ισχύ τους δύο προηγούμενους πυλώνες στις εθνικές νομοθεσίες και ενδυναμώνει την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9.).

Η ελληνική πολιτεία, πέραν της κύρωσης με νόμο της εν λόγω σύμβασης, προχώρησε στις ακόλουθες νομοθετικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης:

  • Για την  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που είχε εκδοθεί από την Ε.Ε. για την εφαρμογή της Σύμβασης, εξέδωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17-3-2006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.
  • Εξέδωσε την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β 1391/29.09.2003) με θέμα τον Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3010/2002 καθώς και την Οδηγία 2003/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου
  • Επίσης εξέδωσε την ΚΥΑ υπ’αριθμ. 9269/470/2007 – ΦΕΚ 286 Β’/ 02.03.2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .

Η υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορισθεί ως εθνικό εστιακό σημείο για την σύμβαση Aarhus. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και συμμετέχει στις κυριότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις της Σύμβασης. Παράλληλα έχει ήδη εκπονήσει την πρώτη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης Aarhus στην Ελλάδα συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία προς τον σκοπό αυτό και αποστέλλοντάς την προς την Γραμματεία της Σύμβασης Aarhus στη Γενεύη. Eπί πλέον έχει συντάξει την πρώτη Εθνική Έκθεση για την Οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την έχει αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Aarhus λειτουργεί και ο «Ενημερωτικός Μηχανισμός Σύμβασης Aarhus» του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

Έτσι λοιπόν αν σύμφωνα με τον ‘’Καλλικράτη’’  εδημιουργείτο Δήμος Πόρου-Τροιζηνίας, τότε για την τοποθέτηση Α/Γ στην Κοιμωμένη θα ερωτώντο, σύμφωνα με τη συνθήκη του Άαρχους ή Ώρχους, και οι Ποριώτες (αν βέβαια η συνθήκη ετηρείτο, γιατί είμαστε ειδικοί στο να μην τηρούνται οι Νόμοι και αν μας δυσκολεύουν φιάχνουμε ένα Νόμο fast track και τους παραβαίνουμε ‘’νομίμως’’!!!).

——————————————————————————————————-

Παγκρήτιο Δίκτυο Αγώνα κατά των ΑΠΕ

Δελτίο τύπου

Παράνομο το πρόγραμμα ανανεώσιμων της Ε.Ε.

Η νομική προσφυγή έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ενάντια στα Αιολικά (EPAW). Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σε 12-18 μήνες. Οι 613 συλλογικότητες που συνθέτουν την πλατφόρμα, χαιρετίζουν την απόφαση αυτή σαν μια πρώτη νίκη στη μάχη τους να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόλογη για τα καταστροφικά αποτελέσματα της ενεργειακής πολιτικής της. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών έχουν παραβιαστεί, ισχυρίζονται, και επιτέλους θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή απέτυχε να εκπονήσει τεχνικές μελέτες που προσδιορίζουν πόσοι τόννοι ορυκτών καυσίμων θα εξοικονομηθούν πραγματικά, από τις εκατοντάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες που προσπαθεί να επιβάλλει στους ντόπιους πληθυσμούς και επάνω στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. «Προκύπτει, με βάση τις εκτιμήσεις διαφόρων ανεξάρτητων μηχανικών, ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως εξοικονόμηση, έτσι οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ποτέ νομημοποιημένοι να ζητήσουν αποζημιώσεις», λέει ο Mark Duchamp, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ενάντια στα Αιολικά*.

Η Συνθήκη του Άαρχους επισημαίνει ότι προγράμματα τα οποία επηρεάζουν το περιβάλλον θα πρέπει να εκπονούνται με διαφάνεια και με τη συμμετοχή της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πλεονεκτήματα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και για τα κόστη και για τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. «Αντίθετα» επισημαίνει ο κ. Duchamp «η Επιτροπή παπαγαλίζει τα αιτήματα του κλάδου των επιχειρηματιών αιολικής ενέργειας χωρίς να τα ελέγχει».

Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή πολιτική αιολικής ενέργειας είναι βασισμένη στην ιδέα ότι η όποια ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανεμογεννήτριες, θα εξοικονομεί τα ορυκτά καύσιμα που θα ήταν αναγκαία για την παραγωγή της με συμβατικά μέσα. «Αυτός ο εσφαλμένος ισχυρισμός που προβάλλεται από την βιομηχανία αιολικών, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς τη δέουσα προσοχή», κατηγορεί ο Duchamp. «Εάν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, θα είχαν ανακαλύψει ότι οι συμβατικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα αναγκάζονταν να αυξομειώνουν την παραγωγή τους προκειμένου να εξισορροπήσουν την ασταθή παραγωγή των αιολικών, καίγοντας περισσότερα καύσιμα κατά τη διαδικασία. όπως ένα αυτοκίνητο που αφήνει την εθνική οδό και παγιδεύεται στην κίνηση της πόλης.

Ακόμα πιο πολλοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να κατασκευαστούν για να σταθεροποιηθεί η ενέργεια που παράγεται από τους πάντα μεταβλητούς άνεμους. Και αν προστεθούν και όλοι οι άλλοι παράγοντες που η Επιτροπή δεν έχει διερευνήσει (π.χ. αναβάθμιση των εθνικών δικτύων μεταφοράς υψηλής τάσης), στο τέλος δεν υπάρχει καθαρή εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα. Μερικοί μηχανικοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμα και η αύξηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων».

Αυτή η άποψη της EPAW στην προσφυγή που έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δείχνει πόσο σημαντική θα είναι για το μέλλον της Ευρώπης. «Εάν τα αιολικά πάρκα δεν βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσής μας σε ορυκτά καύσιμα, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης και θα πρέπει να αποσυρθούν», προσθέτει ο διευθυντής της Πλατφόρμας. «Μάλιστα, οι παράπλευρες απώλειες που προκαλούν είναι μη αναστρέψιμες και ποικίλουν από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία τα πουλιά και τις νυχτερίδες, μέχρι τις επιδοτήσεις που αυξάνουν το δημόσιο χρέος, και τους ταχέως αυξανόμενους λογαριασμούς του ηλεκτρικού έως και τη μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτές οι απόψεις για το πρόγραμμα της Ε.Ε. επίσης δεν έχουν αξιολογηθεί, και σίγουρα δεν επικοινωνούνται στο κοινό με διαφανή τρόπο. Πρόκειται για μια σοβαρή παραβίαση της συνθήκης του Άαρχους και περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η παράταση του προγράμματος μετά το 2020 δεν έχει την απαιτούμενη νομιμοποίηση. Αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αμφισβητήσουν την νομιμότητα και την ορθότητα του τωρινού προγράμματος ΑΠΕ της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροορίες

Mark Duchamp +34 693 643 736 Διευθυντής της EPAW www.epaw.org save.the.eagles@gmail.com

 

Oct 16 2013

Ευρωπαϊκό τέλος στις fasttrack εγκρίσεις έργων και επενδύσεων με νόμο

Στρασβούργο, 9 Οκτωβρίου 2013

Η πρόταση του εκπροσώπου των Σοσιαλιστών στη νομοθεσία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Κρίτωνα Αρσένη, να καταργηθεί η δυνατότητα έγκρισης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και επενδύσεων με νόμο και χωρίς ΜΠΕ, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εγκρίθηκαν επίσης οι προτάσεις του για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της κατάρτισης των ΜΠΕ αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις μελέτες αυτές, που θα αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα……….

……………….Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης, έκανε μετά τη λήξη της ψηφοφορίας τις ακόλουθες δηλώσεις:

Σήμερα μπήκε τέλος στις fasttrack διαδικασίες που παρακάμπτουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπήκε ένα τέλος στις εγκρίσεις έργων και επενδύσεων μέσω νόμων και χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση…………………………….

Είναι μια νίκη για τους πολίτες, είναι μια νίκη για την διαφάνεια και τη δημοκρατία.

http://kritonarsenis.gr/actions/view/dt-eia

http://www.ypeka.gr/?tabid=467

 

Τάσος Γκούμας

 
Σχολιάστε