Το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ΠόρουΔημοσιεύουμε το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου για το θέμα των ΠΟΑΥ, το οποίο συντάχθηκε μετά την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 27ης Απριλίου. Ωστόσο είναι άξιο απορίας γιατί το ψήφισμα δημοσιεύτηκε με τόση καθυστέρηση και γιατί ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί η ίδια η απόφαση του ΔΣ και το υπόμνημα τεκμηρίωσης του ψηφίσματος!
Πότε όλα αυτά θα σταλούν στους φορείς;;
Η διαβούλευση τελειώνει σε 16 ημέρες και η καθυστέρηση του Δήμου είναι αδικαιολόγητη!

«Σήμερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Πόρου, εκφράζοντας τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού του Πόρου και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές και στον τόπο που υπηρετούμε, αποφασίσαμε ομόφωνα ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ τη δημιουργία στον Πόρο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, την οποία προβλέπει το υπό διαβούλευση «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών».
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ για το γεγονός ότι αποφάσισε να μεταβάλει το μέλλον του Πόρου, χωρίς να λάβει υπόψη της τη γνώμη των κατοίκων, των φίλων και των επισκεπτών του.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το γεγονός ότι η βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη μέσω ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, αγνοήθηκε παντελώς, σε αντίθεση με τη βούληση μεμονωμένων επιχειρηματιών που κατάφεραν μέσω επίσημων διαδικασιών να διαμορφώσουν μια κατάσταση ωφέλιμη για τους ίδιους και εις βάρος του νησιού του Πόρου.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το γεγονός ότι με τον χωροταξικό αυτό σχεδιασμό, επιχειρείται να νομιμοποιηθεί η λειτουργία μιας δραστηριότητας που βεβαιωμένα από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Κράτους παραβιάζει επί μακρού τους όρους λειτουργίας της και τους νόμους, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον του Πόρου στην ολότητά του, φυσικό και πολιτισμικό, εξοντώνοντας οικονομικά τους κατοίκους μας που ζουν από τον τουρισμό και αποστερώντας μας από οιαδήποτε βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική.
ΖΗΤΑΜΕ από τον Πρωθυπουργό και όλους τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ την εξαίρεση του Πόρου από τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών για λόγους αναπτυξιακούς – τουριστικούς, περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς-πολιτισμικούς και νομικούς και ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ρητά ότι εάν το δίκαιο και δημοκρατικό αίτημά μας δεν εισακουσθεί, θα μας βρουν απέναντί τους, διότι όλοι εμείς -αιρετοί και λαός- δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο.»
Σχολιάστε