Τα νέα προεδρεία στους δήμους της περιοχήςΔημοτικό Συμβούλιο: πρόεδρος Γκίκας Μάγειρας, αντιπρόεδρος Γιάννης
Δημητριάδης, γραμματέας Δρούγκας Χρίστος.
Οικονομική Επιτροπή: μέλη: Ματούλα Μητσιοπούλου, Ελένη Κουτουζή, Ρίτα Μάνδηλα, Καϊκας Παναγιώτης, Γιώργος Αλιφέρης, Κώστας Δόσκαρης.
Όλοι οι παραπάνω εκλέχθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία,
συγκεντρώνοντας από την πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 9 ψήφους.
Αντιδήμαρχοι: Μητσιοπούλου, Ζεντέλης (με απόφαση Δημάρχου – εδώ δεν έχουμε ψηφοφορία)
Επίσης σήμερα εξελέγη το προεδρείο του Δήμου Τροιζηνίας:
Πρόεδρος: Χρήστος Πάλλης, αντιπρόεδρος : Ελευθερία Δαρσινού, γραμματέας Δήμητρα Λεβιδιώτη.
Σχολιάστε