Στις 2 Φεβρουαρίου το Δημοτικό ΣυμβούλιοTην Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2010.

2.
Ορισμός για τη διετία 2011-2012 τακτικών & αναπληρωματικών μελών και Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου.

3.
Διατήρηση του Ν.Π. ΔΗΚΕΠ (άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 5832/2010) και ορισμός για τη διετία 2011-2012 τακτικών & αναπληρωματικών μελών και Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου (ΔΗΚΕΠ).

4.
Ορισμός μελών επιτροπής (άρθρου 46) ΕΚΠΟΤΑ για διενέργεια διαγωνισμών και γνωμοδότησης – αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απ’ ευθείας προμηθειών για το έτος 2011.

5.
Ορισμός μελών επιτροπής (άρθρου 28) ΕΚΠΟΤΑ για παραλαβή προμηθειών για το έτος 2011.

6.
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή υλικών & εργασιών που θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2011.

7.
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (για τη Δημοτική περίοδο 2011 -2013).

8.
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή εντός του έτους 2011 έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87).

9.
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εντός του έτους 2011 έργων – εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ και τα οποία θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2011 (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87).

10.
Διάθεση αμοιβής δικηγόρου κ. Πέτρου Πιτσιλού (υπόθεση αγωγής κ. Πλάτωνα Καραδόντη κατά Δήμου Πόρου).

11.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΄΄Συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού΄΄.

12.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σφαιρίας΄΄.

13.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΄΄Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σφαιρίας΄΄.

14.
Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλου από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2009.

15.
Σύσταση επιτροπής για διάθεση χρημάτων κληροδοτήματος Νικ. Σωτηριάδη, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης για το έτος 2011.
Σχολιάστε