Στη Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. ο ΣπυρίδωνΣτη Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έλαβε μέρος ο Σπύρος Σπυρίδων, με την ιδιότητά του ως Μέλος της Επιτροπής από το 2005. Αντικείμενο της Συνόδου ήταν η προετοιμασία για την προσέγγιση των στόχων του 2020, δηλαδή ουσιαστικά η προετοιμασία για το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2013-2020.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, κεντρικός ομιλητής στη Σύνοδο, απευθυνόμενος στα 344 μέλη της και θέλοντας να τονίσει τον βασικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις καρδιές και τον νου των πολιτών χωρίς την καθοδήγηση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων, οι οποίοι συμβάλλουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Είστε ο βασικός συνδετικός κρίκος της Ένωσης».

Στην εισήγησή του ο κ. Σπύρος Σπυρίδων τόνισε ότι οι στόχοι για το 2020 μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν εξ αρχής συνεργαστούν όλες οι διοικητικές βαθμίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυβερνήσεις, Περιφέρειες και Δήμοι, σε κλίμα συνεργασίας, συναντίληψης και επικουρικότητας. Παράλληλα, ο κ. Σπυρίδων τόνισε την πλήρη αντίθεση των Τοπικών Αρχών της Ε.Ε. προς την πρόθεση της Commision να στερήσει πόρους από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν επιτύχουν τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.

«Παρόμοιες τακτικές είναι τελείως αναποτελεσματικές» ανέφερε ο κ. Σπυρίδων, «καθότι τροφοδοτούν το φαύλο κύκλο των ανισοτήτων σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης μεταξύ των Περιφερειών. Δεν είναι δυνατόν οι πόλεις και οι Περιφέρειες, και κατ’ επέκταση οι πολίτες, να τιμωρούνται με στέρηση πόρων επειδή τα κράτη δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους που τέθηκαν από την Ε.Ε. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που οι πολίτες της Ευρώπης βιώνουν μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση», τόνισε ο κ. Σπυρίδων.
Σχολιάστε