Πρόταση Σπ. Σπυρίδωνα στην Επιτροπή Περιφερειών για Αστική Ανάπτυξη μέσω της ΑυτοδιοίκησηςΚεντρικό σημείο αναφοράς στις εργασίες της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε η Γνωμοδότηση για την Αστική Ανάπτυξη μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία εκπόνησε ο Σπύρος Σπυρίδων, μετά από αίτημα της Ισπανικής Προεδρίας.

Υπό τον γενικό τίτλο «Ο ρόλος της αστικής αναγέννησης στο μέλλον της αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη», η προαναφερθείσα μελέτη του κ. Σπυρίδωνα περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της αστικής διάστασης της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και είχε παρουσιαστεί αναλυτικά από τον ίδιο, με την ιδιότητά του ως Μέλους της Επιτροπής Περιφερειών, στην Ολομέλεια της Επιτροπής, τον Ιούνιο του 2010.

Σε σχετικό έγγραφό της με τίτλο «5η Έκθεση για τη Συνοχή», η Επιτροπή υιοθετεί την πρόταση του κ. Σπυρίδωνα που αφορά στην ενίσχυση της αστικής διάστασης της Πολιτικής για τη Συνοχή κατά την επερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Υιοθετεί, επίσης, την διαπίστωση του κ. Σπυρίδωνα ότι απαιτείται αυξημένη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια επίλυσης των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων των αστικών κέντρων που σχετίζονται είτε με την ποιότητα ζωής είτε με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει αυξημένους πόρους για την υποστήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών που στηρίζουν δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις.

Σε πρακτικό επίπεδο, η υλοποίηση της γνωμοδότησης του κ. Σπυρίδωνα θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), της οποίας ο σχεδιασμός βρίσκεται ήδη στη φάση της ολοκλήρωσης. Με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, αναβαθμίζεται παράλληλα και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων των σύγχρονων αστικών κέντρων.
Σχολιάστε