Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. προς τους μετανάστες στον Πόροφωτο: Μπάμπης Κανατσίδης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πόρου Μάγειρας Γκίκας, προσκαλεί τους μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Δήμο μας να εκδηλώσουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
“Προσκαλώ τους Μετανάστες που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πόρου να υποβάλλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να εκλεγούν και να συμμετάσχουν ως μέλη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πόρου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημαρχείο Πόρου καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. από τις 31 Μαρτίου έως την 14η Απριλίου 2011.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλοι οι μετανάστες που ζουν μόνιμα και νόμιμα στον Δήμο Πόρου, είναι ενήλικες και δεν έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Δεν είμαι τελείως σίγουρος, αλλά νομίζω πως η απόκτηση της ιθαγένειας δεν είναι στους δήμους ακόμα, ή πήγε σαν αρμοδιότητα εκεί με τα προγράμματα αποκέντρωσης;
    Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τι σημαίνει ιθαγένεια και το να είσαι πολίτης αυτής της χώρας. Αν είναι να λαμβάνουν των δικαιωμάτων ενός Έλληνα πολίτη (υγεία, παιδεία, αγαθά κοινής ωφελείας, σύνταξη, κλπ) και των βαρών για τα κοινά (φορολογία, εισφορές), συμφωνώ να ενταχθούν.

    Δεν θεωρώ ιδανική την κατάσταση της διπλής κοινωνίας. Έχω μία ένσταση προς το κράτος ως προς την λογική ένταξης αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία μας. Θεωρώ πως πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξασκούν και την δική τους γλώσσα και θρησκεία εφόσον το επιθυμούν χωρίς δυσκολίες και γραφειοκρατίες.

Σχολιάστε