Πονοκέφαλος οι νέες αρμοδιότητες…Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στις νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται για τους Δήμους από το σχέδιο “Καλλικράτης”… πελαγώνουμε…
Ο “μπούσουλας” των νέων δημοτικών αρχόντων και υπαλλήλων, ονομάζεται «Οδικός Χάρτης άμεσων ενεργειών» και καταρτίστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τον “Οδικό Χάρτη” μέχρι τον Φεβρουάριο του νέου έτους η δημοτική αρχή θα πρέπει να έχει διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της, που αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού. Δηλαδή το “φακέλωμα” και την κατάταξη των υπαλλήλων, τις εθελοντικές μετατάξεις από τις νομαρχίες στους δήμους, τη μισθοδοσία και την μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν.
Επίσης σύμφωνα με τον “χάρτη” ο δήμαρχος και το συμβούλιο θα κληθούν να ασχοληθούν με επτά σημαντικά θέματα που είναι:
1. Συγκρότηση οργάνων και ανάθεση των αρμοδιοτήτων, δηλαδή θα πρέπει να εκλέγουν προεδρεία, να οριστούν αντιδήμαρχοι, να συγκροτήσουν επιτροπές, να επιλεχθεί Συμπαραστάτης του Δημότη κ.α
2. Οργάνωση – λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πόρου και διοικητική μέριμνα (π. χ. στέγαση των υπηρεσιών, γραμματειακή υποστήριξη, προμήθεια σφραγίδας).
3. Οικονομική διαχείριση – Επιχειρησιακός σχεδιασμός. Η σημαντικότερη προθεσμία είναι η 28η Φεβρουαρίου, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΑ, καθώς και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του δήμου αλλά και των διαθέσιμων χρημάτων.
4. Διαχείριση αρμοδιοτήτων – Πληροφόρηση δημοτών. Οι νέες αρμοδιότητες θα ασκούνται άμεσα, ενώ μέχρι 31/3 θα εγκριθεί χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτών, ενώ θα εκδοθεί και θα μοιραστεί ο Οδηγός του Δημότη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
5. Λειτουργική Ενοποίηση και Μετάπτωση Πληροφοριακών Συστημάτων. Για παράδειγμα, μέχρι τις 31/3 θα πρέπει να συνενωθούν οι βάσεις δεδομένων των δημοτολογίων και να υπάρξει ενιαία αρίθμηση των οικογενειακών μερίδων.
6. Μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο – με σχετικές αποφάσεις- θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.
7. Εποπτεία – Ελεγχος.
Καλή δύναμη λοιπόν στους νησιώτες τεχνοκράτες… Αυτοί έχουν τα γένια, αυτοί έχουν και τα χτένια…
Σχολιάστε