Ο Χάρτης της Π.Ο.ΑΥ. των ΜεθάνωνΣτη Χερσόνησο των Μεθάνων θεσμοθετείται η Π.Ο.Α.Υ Μεθάνων, η οποία εκτίνεται από την Τακτικούπολη μέχρι και την πόλη των Μεθάνων, και από τον Αγ. Νικόλαο (απέναντι από το Αγκίστρι) μέχρι λίγο πριν την Ψήφτα, με μία μικρή διακοπή στη περιοχή του Βαθιού. Σε όλη αυτή την περιοχή ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς περιορισμοί περιγράφονται για την Π.Ο.Α.Υ του Πόρου (βλ. σχετικά άρθρα)
Σχολιάστε