Ο Νέος Δήμος ΤροιζηνίαςΕίκοσιενα θα είναι τα μέλη του δημ. Συμβουλίου του νέου Δήμου Τροιζηνίας, από αυτά τα 3/5 δηλαδή οι δέκατρείς σύμβουλοι θα προέρχονται από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό και τα 2/5 δηλαδή οι υπόλοιποι οκτώ σύμβουλοι θα αποτελούν το σύνολο της μειοψηφίας.
Ο πρώην Δήμος Τροιζήνας θα εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο από δεκαέξη συμβούλους και ο πρώην Δήμος Μεθάνων από πέντε συμβούλους.
Ο Γαλατάς ονομάζεται δημοτική κοινότητα επειδή ο πληθυσμός του ξεπερνάει τις δύο χιλιάδες κατοίκους.
Τα τοπικά διαμερίσματα , εφ΄όσον ο πληθυσμός τους είναι μικρότερος των 2000 κατοίκων, μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες με τριμελή συμβούλια και αυτές θα είναι τα Μέθανα , η Δρυόπη, Άνω Φανάρι, Καρατζάς, Τακτικούπολη, Τροιζήνα, Μεγαλοχώρι, ενώ η Κουνουπίτσα και η Κυψέλη με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων θα εκπροσωπούνται από έναν πάρεδρο.
Οι αντιδήμαρχοι θα είναι είτε τοπικοί, είτε θεματικοί , οι τοπικοί θα επιλαμβάνονται των τοπικών υποθέσεων των πρώην δήμων και στην περίπτωση μας θα είναι δύο, και οι θεματικοί αντιδήμαρχοι θα έχουν αρμοδιότητες όπως η διαχείρηση των απορριμμάτων, η ύδρευση κ. άλ.
Συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή αποτελούμενη από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους με χαρακτήρα εποπτικό, συντονιστικό και εισηγητικό, η οποία υπό προυποθέσεις θα λειτουργεί ως ένα επιτελικό εργαλείο επιχειρησιακής στρατηγικής και ανάπτυξης του δήμου μας.
Δημιουργείται συμβούλιο ένταξης μεταναστών έργο του οποίου θα είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.
Ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου θα φθάσει στους 8564 κατοίκους. Αναλυτικά:
Δήμος Μεθάνων:
1. Τοπική κοινότητα Κουνουπίτσας 263
2. Τοπική κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων 169
3. Τοπική κοινότητα Λουτροπόλεως Μεθάνων (Έδρα οικισμός Λουτρόπολη Μεθάνων ) 1212
4. Τοπική κοινότητα Μεγαλοχωρίου 413
Σύνολο: 2057
Δήμος Τροιζήνος
1. Τοπική κοινότητα Άνω Φαναρίου 387
2 Δημοτική κοινότητα Γαλατά (Έδρα οικισμός Γαλατά) 2707
3. Τοπική κοινότητα Δρυόπης 1320
4. Τοπική κοινότητα Καρατζά 401
5 Τοπική κοινότητα Τακτικουπόλεως 737
6 Τοπική κοινότητα Τροιζήνος 955
Σύνολο: 6507

Πηγή: Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “ΤΡΟΙΖΗΝΑ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”
Σχολιάστε