Ο Δήμος Πόρου στο δικαστήριο κατά δημοτικού συμβούλου!Διαβάζουμε στο www.protovouliaporos.gr
Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πόρου με ομόφωνη Απόφασή της στις 30.7.2010 εξουσιοδότησε τον δικηγόρο της «Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου», κ. Νικόλαο Αντωνιάδη, να εκπροσωπήσει το Δήμο στην ποινική δίκη κατά του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Γρίβα στις 22 Οκτωβρίου του 2010. Ο Δήμος Πόρου, στρεφόμενος κατά του ίδιου του συμβούλου του, θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που προκάλεσε στο Δήμο με την κατ’ εξακολούθηση αξιόποινη πράξη της παράβασης του Νόμου 1650/1986 περί προστασίας του περιβάλλοντος, ζητώντας την εκ μέρους του πλήρη άρση και αποκατάσταση όλων των δυσμενών συνεπειών στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, στην περιβαλλοντική/οικολογική ισορροπία, στην καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων και στον βυθό της περιφέρειας του Δήμου που έχουν θιγεί.
Η Απόφαση αυτή ελήφθη κατ’ εφαρμογή της δεσμευτικής Απόφασης που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου το Σεπτέμβριο του 2009, με την οποία ο Δήμος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στη Μηνυτήρια Αναφορά που είχαν υποβάλει μέλη της «Πρωτοβουλίας» για την παράνομη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2010 ο αρμόδιος Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά όλων των υπευθύνων όλων των μονάδων που λειτουργούν στον Πόρο για την κατ’ εξακολούθηση πράξη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος του Πόρου, ενώ στις 21 Ιουνίου άσκησε νέα ποινική δίωξη και κατά του Δημήτρη Γρίβα, ως εκπροσώπου της εταιρίας Ιχθυοτροφικό Κέντρο Πόρου Ε.Π.Ε. έως τις 17-6-2006. Ο κ. Γρίβας μάλιστα εξακολουθεί έως σήμερα να αποτελεί μέλος του Δ.Σ. της ίδιας εταιρίας, της οποίας και οι νέοι κατά νόμο υπεύθυνοί διώκονται ποινικά για σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων.
Να σημειώσουμε ότι παρά την ποινική δίωξή και παραπομπή του σε δίκη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Πόρου, ο κ. Γρίβας δεν έχει υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο ούτε μετά την απόφαση με την οποία ο Δήμος αποφάσισε να παρασταθεί εναντίον του στην επερχόμενη δίκη του.
Σχολιάστε