Ο Βαΐτσης Αποστολάτος για την εξαίρεση του Πόρου από τις ΠΟΑΥΕρώτηση προς την πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, κατέθεσε στις 16 Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Βαΐτσης Αποστολάτος με θέμα: «Σχετικά με την εξαίρεση του Πόρου από τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών»
Ακολουθεί η ερώτηση:

Στις 13.4.2011 δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ο Πόρος είναι το μοναδικό νησί με ανάλογη πληθυσμιακή και τουριστική ανάπτυξη, στο οποίο θα δημιουργηθεί Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, Εκτός από τον Πόρο, Π.Ο.Α.Υ. θα δημιουργηθούν σε σαράντα συνολικά, κατά κύριο λόγο ακατοίκητες και μη-ανεπτυγμένες τουριστικά ακτές και βραχονησίδες. Σε όλα τα άλλα νησιά του Αργοσαρωνικού (εκτός από τα Μέθανα και τη Σαλαμίνα), δεν θα επιτρέπεται η δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, όλες οι βόρειες ακτές του Πόρου χαρακτηρίζονται περιοχή «αποκλειστικής χρήσης» μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στις οποίες θα απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα. Συνεχίζοντας, με το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών, εντός των ορίων της Π.Ο.Α.Υ., όλες οι ανταγωνιστικές χρήσεις γης (οικιστική, παραθεριστική, τουριστική, θαλάσσιος τουρισμός) θα πρέπει να αποκλειστούν μέσω πολεοδομικών και άλλων ρυθμίσεων, ενώ ολόκληρο το νησί του Πόρου αναγνωρίζεται επισήμως ως περιοχή που δεν είναι «ανεπτυγμένη τουριστικά και δεν παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού». Επίσης, δεδομένου ότι είναι αποδεδειγμένη και βεβαιωμένη η παράνομη λειτουργία όλων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στον Πόρο από το 2005, εφόσον έχουν παρατηρηθεί αρκετές παραβάσεις, τις οποίες είχα επισημάνει σε προηγούμενες ερωτήσεις μου με τελευταία την υπ’ αρίθ. 11245/9-6-10, η αυξημένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του βυθού στην περιοχή, η οποία προκαλεί μεταβολή στην οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της περιοχής, είναι αναπόφευκτη.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα ώστε ο Πόρος να ενταχθεί, όπως όλα τα άλλα ομοειδή νησιά, στην κατώτατη κατηγορία συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, αυτή των «Περιοχών Σημειακών Χωροθετήσεων»;
Σχολιάστε