Οι Εθελοντές Πυροσβέστες Πόρου μας χρειάζονται…Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου η αίτηση εγγραφής στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πόρου. Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στον Δήμο Πόρου και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζηνίας. Για την λήψη της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη (άρθρο 2 Π.Δ. 32/1992) εκτός από την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2. Ιατρική Γνωμάτευση από το Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας που πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας του υποψηφίου Εθελοντή Πυροσβέστη.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μη επικυρωμένη).
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω (εφόσον υπάρχει).
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαμένει σε άλλο Δήμο, υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατοικία του δεν απέχει περισσότερο από 10 χιλιόμετρα και ότι υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσής του.
Να θυμίσουμε, ότι μετά από πρωτοβουλία των συμβούλων της Μειοψηφίας Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου με την 88/2011 απόφασή του ιδρύει Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στον Δήμο Πόρου.
Μπορείτε να βρείτε και να τυπώσετε αιτήσεις εδω
Σχολιάστε