Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 28.2.2011φωτο: Μπάμπης Κανατσίδης

Τα δέκα από τα δεκαέξι θέματα της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου αφορούσαν σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετονομασίες και στελεχώσεις Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Επιτροπών που υπάγονται στο Δήμο Πόρου. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οι δράσεις της οποίας θα υπάγονται στο εξής στη ΔΗΚΕΠ, συγχωνεύθηκαν ο Παιδικός Σταθμός και το ΚΑΠΗ, δημιουργώντας ένα νέο νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Παιδείας, συγχωνεύθηκαν οι Σχολικές Επιτροπές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών υπό τη νέα επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε η Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου σε Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης. Ορίστηκαν επίσης τα μέλη των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. και Επιτροπών, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καθώς και τα δύο μέλη του ΔΣ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας που αντιστοιχούν στο Δήμου Πόρου. Σε ότι αφορά στην επιλογή των προσώπων αξίζει να αναφερθεί η «σκληρή γραμμή» της πλειοψηφίας, η οποία δεν πρότεινε (ούτε ψήφισε) κανένα μέλος της μειοψηφίας σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό από το νόμο. Η μείζονα μειοψηφία, απ΄ τη μεριά της, ορίζοντας όσα μέλη που δικαιούται, έκανε «άνοιγμα» προς ορισμένα μη αιρετά πρόσωπά (Ελ. Κανατσίδου, Γιώργος Δημητριάδης) αλλά και προς τον κ. Πάνου (ο οποίος αρνήθηκε).
Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την δημιουργία αγωγού ύδρευσης προς τον Πόρο, η έκφραση της θέσης του Δ.Σ. για τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας και η Έγκριση του Φύλλου Αυτόνομων Οικισμών για την απογραφή πληθυσμού του 2011, στο οποίο, για πρώτη φορά ο Δήμος Πόρου θα εισηγηθεί να απογραφούν αυτοτελώς οι δύο οικισμοί προ του 1923, Ασκελίου και Νεωρίου. Βέβαια υπήρχε και το φλέγον θέμα της έκφρασης γνώμης για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς στο χθεσινό ρεπορτάζ. Σε όλα τα παραπάνω θέματα οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, ενώ οι τρεις τελευταίες ελήφθησαν μετά από εισήγηση της μείζονος μειοψηφίας.
Σχολιάστε