Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Απριλίουφωτο: Μπάμπης Κανατσίδης

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Πόρου οι αποφάσεις της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε την Τρίτη στις 5 Απριλίου στην Χατζοπούλειο βιβλιοθήκη.
Από τα 11 θέματα που συζητήθηκαν, 8 αποφάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα και 3 κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, διχάστηκε από τα παρακάτω θέματα: Την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών για το έργο ΄΄Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σφαιρίας΄΄ στο οποίο η μείζων μειοψηφία πρότεινε να δοθεί η παράταση χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Την αποδοχή της συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΄΄Συμπληρωματικά έργα επισκευής και αξιοποίησης δυτικών κρηπιδωμάτων λιμένα Πόρου΄΄, εκεί η μείζων μειοψηφία ψήφισε λευκό και η ελάσσων καταψήφισε την πρόταση διότι έχει τεθεί εξαρχής κατά του έργου.
Τέλος την έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου στο 7ο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τη μειοψηφία να καταψηφίζει την πρόταση λόγω μη τήρησης της διαδικασίας.
Δείτε τις αποφάσεις αναλυτικά εδώ
Σχολιάστε