Κατσικάρης: Όχι ιχθυοτροφεία στη Λιγέα και στη ΠλάκαΑρνητική είναι η γνωμοδότηση του αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Κατσικάρη για τη δημιουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση “Λιγέα” της Αίγινας και στην περιοχή “Πλάκα” (Πόρος).

Σε ό, τι αφορά τη μονάδα στην θέση Πλάκα του Πόρου, πρόκειται για καινούργια μονάδα, την οποία επιδιώκει από το 2007 να εγκαταστήσει η εταιρία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή κοντά στον βιολογικό καθαρισμό. Οι κινητοποιήσεις της «Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Πόρου» όμως οδήγησαν στην απόρριψη των σχετικών αιτημάτων το 2008 από τον Γενικό Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα η εταιρία να καταθέσει προσφυγή και νέο αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση, επί του οποίου καλείται να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η αρμοδιότητα όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου (και μέχρι πρότινος Νομαρχιακού Συμβουλίου) στις περιπτώσεις αυτές είναι μόνο γνωμοδοτικού χαρακτήρα, και συνήθως αγνοείται από τον Γενικό Γραμματέα (της πρώην Περιφέρειας και νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2010, σχεδόν σε όλες τις περισσότερες περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας εξέδιδε τελικά τις άδειες που ζητούσαν οι εταιρίες και ακολούθως η Νομαρχία Πειραιά, που προηγουμένως μέσω του Συμβουλίου της γνωμοδοτούσε αρνητικά, άφηνε τις ίδιες μονάδες να λειτουργούν κατά παράβαση των αδειών τους, χωρίς να τους επιβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (προσωρινό λουκέτο).

Η γνωμοδοτήσεις θα παρουσιαστούν στο περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής που συνεδριάζει αύριο στις 15:00 στον Πολυχώρο «Απόλλων» (Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Καμίνια-Πειραιάς). Το ζήτημα για τα ιχθυοτροφεία στη Λιγέα, απασχολεί εδώ και οχτώ χρόνια την Κοινότητα της Πέρδικας, οι κάτοικοι της οποίας είναι αντίθετοι στη δημιουργία ιχθυοτροφικής μονάδας στην περιοχή τους και στο παρελθόν είχαν ξεκινήσει κινητοποιήσεις για την αποτροπή του έργου. Ο κόλπος της Λιγέας βρίσκεται μετά το ακρωτήριο Πύργος, στο νοτιότερο σημείο της Αίγινας. Η περιοχή αποτελεί ένα από τα ανέγγιχτα κομμάτια του νησιού, χώρο αναψυχής για όσους αγαπούν την Αίγινα και τόπο βιοπορισμού για του αλιείς της Πέρδικας. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και το ζήτημα του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με το δίκτυο ύδρευσης.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα θέματα της αυριανής ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, για τον Σαρωνικό ξεχωρίζουν:

* Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥ∆ΑΠ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
* Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού ∆ρυόπη – Γαλατά / Τμήμα: Παράκαμψη Γαλατά».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
* Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων ψαριών νέων μεσογειακών ειδών
θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 120 τόνων στη θέση Λιγέα του ∆ήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
* Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων ψαριών νέων μεσογειακών ειδών
θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων στη θέση Πλάκα βορείως της νήσου του Πόρου της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύβουλος κ. Ι. Προπονάς)
* Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής και αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για την
υλοποίηση του έργου «∆ιαμόρφωση και Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ηετιωνείας Πύλης Πειραιά». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Χρήστου)

Πηγή: www.saronicmagazine.com
Σχολιάστε