Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γαλατά: Ένα… άλλο σχολείο“Οι άνθρωποι με αναπηρίες θέλουν να συμμετέχουν και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως όλοι μας και είναι απόλυτα ικανοί να εργαστούν και να προσφέρουν. Δυστυχώς, η κοινωνία είναι έτσι φτιαγμένη που να μην τους δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και να απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται.”
Μας είπε, αναφερόμενη στα άτομα με νοητική υστέρηση, η Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γαλατά Σοφία Τζιότζιου “Τα άτομα αυτά αποτελούν ένα πολύ ευαίσθητο μέρος του αναπηρικού κόσμου. Έχουν ανάγκη τη φροντίδα και την αγάπη μας για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Μπορεί να μη διαθέτουν την «νοημοσύνη», όπως την καταγράφουν τα γνωστά τεστ IQ, όμως, διαθέτουν μια αθωότητα και εκφράζουν την αγάπη τους με πολύ πιο φυσικό και άδολο τρόπο από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και ίσως σ΄ αυτό το επίπεδο να είναι πιο ικανοί από όλους εμάς.”
To Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Γαλατά, ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Στο σχολείο είναι εγγεγραμμένοι 5 μαθητές και φοιτούν οι τέσσερις .
Είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο εγγράφονται μαθητές από 14 μέχρι 20 ετών έχοντας απολυτήριο δημοτικού και βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 5 μέχρι 8 σχολικά έτη ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.
Το σχολείο παρέχει στους μαθητές κυρίως πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση ανάλογη με τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους.
Ειδικότερα επιδιώκει την αποτελεσματική ανάπτυξη, την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία, την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.
Παράλληλα το εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλων μας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες για να αναγνωριστεί τελικά στην κοινωνία μας η ανθρώπινη αξία και η αξιοπρέπεια.
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γαλατά παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις ακόλουθες εξειδικεύσεις
-Κηπουρικής
-Αυτόνομης Διαβίωσης
Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα
-Θεωρητικά (γλώσσα, μαθηματικά)
-Φυσική Αγωγή
-Καλλιτεχνικά
-Πληροφορική
-Κοινωνιολογία
-Μουσική

“Επιδίωξή μας είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών. Η καθημερινή επικοινωνία του διδακτικού προσωπικού με φορείς της τοπικής κοινωνίας και γονείς μαθητών, που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία, αποδεικνύει την σταθερή πρόθεση πολλών να επιλέξουν το ΕΕΕΕΚ Γαλατά ως φορέα εκπαίδευσης των παιδιών τους ,για την επόμενη σχολική χρονιά.“ μας λέει η Σοφία Τζιότζιου και συνεχίζει, “Η καταγεγραμμένη πρόθεση των γονέων αποδεικνύει την επιβεβλημένη ανάγκη στήριξης της σχολικής μονάδας, γιατί αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μοναδική διέξοδο στο θέμα της εκπαίδευσης και της καθημερινής στήριξης αυτών των παιδιών , σε καιρούς δύσκολους για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά με ιδιαιτερότητες.”

Source: Saronic Magazine
Σχολιάστε