Εν καιρώ η απόφαση του Πρωτοδικείου για τις ενστάσεις στον Δήμο ΠόρουΕντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι αποφάσεις του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά επί των ενστάσεων που αφορούν στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία στο Δήμο Πόρου, οι οποίες συζητήθηκαν σήμερα. Με τους ρυθμούς που έχει η ελληνική δικαιοσύνη, αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που οι ενστάσεις αυτές είχαν πιθανότητες επιτυχίας.
Να θυμίσουμε πως επρόκειτο για 5 ενστάσεις που αφορούν στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Πόρου. Τις τέσσερις από αυτές είχε καταθέσει ως ψηφοφόρος ο Δημήτρης Γρίβας και στρέφονταν κατά των αποφάσεων ανακήρυξης και εκλογής του Ιωάννη Δημητριάδη, του συνδυασμού «Αλλαγή Πορείας» και των εικοσιέξι μετεχόντων σε αυτόν. Η πέμπτη είχε κατατεθεί προεκλογικά από τον υποψήφιο του συνδυασμού «Αλλαγή Πορείας» Νίκο Αντωνιάδη κατά της
υποψηφιότητας του Παναγιώτη Κάνδυλα, ο οποίος φέρεται να είχε κώλυμα συμμετοχής στις εκλογές, ως προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας (τελωνείο).

Καμιά από τις ενστάσεις αυτές όμως δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα και η εκδίκασή τους είναι περισσότερο «διαδικαστικού χαρακτήρα». Κρίνοντας από το περιεχόμενο τους, (βασίζονται στον ισχυρισμό του κ. Γρίβα ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας της μεταδημότευσης Δημητριάδη, ο οποίος έχει ήδη απορριφθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής, στον οποίο είχε
προηγουμένως προσφύγει ο κ. Γρίβας), οι τέσσερις ενστάσεις του κ. Γρίβα δεν φαίνεται να έχουν νομικό έρεισμα και η απόρριψή τους θεωρείται σίγουρη. Ως προς την ένσταση κατά του κ. Κάνδηλα, ακόμα και αν γίνει αποδεκτή, δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στο εκλογικό αποτέλεσμα, μιας και ο κ. Κάνδηλας δεν εξελέγη.
Σχολιάστε