Διακοπές νερού στον ΠόροΔιακοπές νερού είχαμε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στον παραδοσιακό οικισμό της Σφαιρίας, λόγω των συνδέσεων που γίνονται στα πλαίσια της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης.
Ο Δήμαρχος Πόρου Δημήτρης Στρατηγός ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την ταλαιπωρία που θα υποστούν με τις περιοδικές διακοπές νερού κατά τη χρονική περίοδο που θα εκτελείται το έργο της αντικατάστ ασης του αγωγού ύδρευσης, ένα έργο που σκοπό έχει τη διασφάλιση της υγείας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του Πόρου.
Σχολιάστε