Ανοικτή επιστολή της “Αλλαγής Πορείας” προς την παράταξη της πλειοψηφίαςΑνοικτή επιστολή, με τίτλο «Διακήρυξη προθέσεων – Διατύπωση αιτημάτων» απέστειλε στις 12.1.2011 ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Πόρου, κ. Γιάννης Δημητριάδης στον Δήμαρχο κ. Στρατηγό, και τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,
κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η πρώτη θητεία που η παράταξή μας εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ξεκίνησε και θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε εγγράφως τις αρχές, με βάση τις οποίες θα ασκήσουμε αντιπολίτευση και θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με την παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και να διατυπώσουμε ορισμένα αιτήματα, ώστε να καταστεί δυνατή και δημιουργική η συνεργασία αυτή.

Η «αλλαγή Πορείας» αποτελεί μια νέα Δημοτική Παράταξη, τα μέλη της οποίας, με την εξαίρεση ενός, εκλέγονται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου.

Επιθυμία μας είναι να κάνουμε μια τομή στην σχέση που η παράταξή σας είχε μέχρι χθες με τις παρατάξεις της μειοψηφίας, αλλά και με τους περισσότερους από εμάς τους ίδιους ως πολίτες, και να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα από μηδενική βάση, δηλαδή από τη βάση των καλύτερων προθέσεων εκατέρωθεν.

Από τη μεριά μας, η στάση αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε την εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας, χωρίς την προκατάληψη των εμπειριών του παρελθόντος και, από τη μεριά σας, ελπίζουμε ότι θα σας δώσει την ευκαιρία να διακόψετε κακές πρακτικές και συμπεριφορές τις οποίες είχαμε επανηλειμμένα στηλιτεύσει προεκλογικά. Είναι αυτονόητο βεβαίως ότι αν αυτό δεν γίνει, θα είμαστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουμε άμεσα την αρχή της συναίνεσης, και να υιοθετήσουμε αυτήν της αυστηρής – σκληρής αντιπολίτευσης, με ενδελεχή έλεγχο των ενεργειών σας σε όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Μέχρι στιγμής, παρότι έχουμε εκφράσει και δείξει εμπράκτως τις καλές προθέσεις μας, δυστυχώς τα δείγματα της δικής σας στάσης απέναντί μας είναι απογοητευτικά. Η αντιμετώπιση της παράταξής μας κατά τις τελετές ορκωμοσίας και εγκατάστασης της δημοτικής αρχής ήταν απολύτως μειωτική και αγενής εκ μέρους σας.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν δόθηκε ο λόγος στον επικεφαλής της μειοψηφίας για να απευθύνει χαιρετισμό, ούτε έγινε καμία αναφορά σε αυτήν στους χαιρετισμούς του κ. Δημάρχου. Ακόμα και στην κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου δεν θεωρήσατε πρέπον να δοθεί κομμάτι στη μειοψηφία (ενώ αντίθετα δόθηκε στον κ. Γκίκα Μάγειρα, ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να είναι). Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για το τι συνέβη σε όλους τους άλλους Δήμους της χώρας στις αντίστοιχες περιπτώσεις, και στον σεβασμό που όλες οι πλειοψηφούσες παρατάξεις δείχνουν σε αυτές της μειοψηφίας, ελπίζουμε να σας ωθήσει να μην επαναλάβετε παρόμοια ατοπήματα.
Αρνητικά συμπεράσματα προκύπτουν και από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Ιανουαρίου 2011 και τα επακόλουθά της: Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της παράταξής σας δεν υπερψήφισε τους υποψηφίους μας, σε αντίθεση με πάνω από τα μισά δικά μας μέλη που σε όλες τις ψηφοφορίες υπερψήφισαν τους δικούς σας υποψηφίους (και εδώ μπορείτε να συγκρίνετε την στάση σας με αυτή άλλων πλεοψηφιών σε γειτονικούς -και μη- Δήμους). Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, δεν ανέφερε τα κωλύματα εκλογής στο Προεδρείο των Αντιδημάρχων, δεν ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο να κοινοποιήσει την –υποχρεωτικά προγενέστερη- απόφασή του για το διορισμό τους (αναγκάζοντας τον επικεφαλής της παράταξής μας να το πράξει), αλλά αντίθετα έγραψε στα πρακτικά της συνεδρίασης ότι ενημέρωσε το σώμα για τα κωλύματα των Αντιδημάρχων, σαν να ήταν ήδη γνωστά τα ονόματά τους. Ο κ. Δήμαρχος αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα ονόματα των Αντιδημάρχων, παρά το αίτημα της μειοψηφίας και το έπραξε μόνο μετά το πέρας της συνεδρίασης. Τέλος, τα πρακτικά της συνεδρίασης ήταν γεμάτα ανακρίβειες και παραλήψεις και, παρότι η συνεδρίαση ήταν μία, αναφερόντουσαν σε δύο συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα δύο μέλη της παράταξής μας να αρνηθούν να τα υπογράψουν, επισημαίνοντας τις δέουσες διορθώσεις, προφορικά και γραπτά. Τα δύο αυτά μέλη μας δεν κλήθηκαν μετά τις παρατηρήσεις τους να υπογράψουν, με αποτέλεσμα τα πρακτικά ή να μην έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια για έλεγχο νομιμότητας (η προθεσμία έληγε την Παρασκευή 7.1.2011) ή να απεστάλησαν χωρίς τις υπογραφές των δύο συμβούλων μας (αναρωτιόμαστε λοιπόν αν και τι ακριβώς στάλθηκε στον Γ. Γ. της Περιφέρειας).

Ελπίζουμε οι παραπάνω συμπεριφορές να αποτελέσουν μεμονωμένα περιστατικά που δεν θα επαναληφθούν, και δεν θα αποδειχθούν ενδεικτικά της μελλοντικής στάσης σας απέναντι στην παράταξή μας και απέναντι στην τήρηση των τύπων, των διαδικασιών και των καλών τρόπων. Βεβαίως, δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, ωστόσο στο πλαίσιο της επιθυμητής καλής συνεργασίας το κάνουμε κατ’ εξαίρεση για μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, για την ανταπόκρισή σας στα κάτωθι αυτονόητα αιτήματα, αναφορικά με ορισμένα δικαιώματά μας ως παράταξης μειοψηφίας:
α. Να μας παραχωρήσετε άμεσα τον κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο χώρο που δικαιούμαστε, όπως ζητήσαμε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/30.12.2010 έγγραφό μας (θεωρούμε ως εύλογο περιθώριο παράδοσης έτοιμου του χώρου αυτού τα μέσα Φεβρουαρίου 2011).
β. Να μας χορηγείτε αντίγραφα όλων των Αποφάσεων και πρακτικών όλων των θεσμικών οργάνων που υπάγονται στο Δήμο (Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Οικονομική Επιτροπή, λοιπές επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Ν.Π.) αμέσως με την έκδοσή τους, η οποία πρέπει να γίνεται εντός των νόμιμων προθεσμιών.
γ. Ειδικά ως προς τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή διαφωνίες όπως στο παρελθόν, παρακαλούμε να μας χορηγείτε άμεσα αντίγραφα όλων των C.D. ηχογραφήσεων των συνεδριάσεων, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου που επικαλέστηκε ο κ. Δήμαρχος κατά την παρουσίαση του απολογισμού του έτους 2009, σύμφωνα με το οποίο κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά.
δ. Σύμφωνα με το αρθρο 61 του Ν. 3852/ 2010 η απάντηση όλων των ερωτημάτων μας είναι υποχρεωτικό να γίνεται το αργότερο εντός ενός μήνα προφορικώς ή γραπτώς. Είναι αυτονόητο ότι προφορικές απαντήσεις που περιλαμβάνουν τα αιτούμενα στοιχεία μπορούν να γίνονται αποδεκτές από την παράταξή μας μόνον εντός Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης του ανωτέρω (γ) αιτήματός μας.
ε. Να μας κοινοποιείτε, όπως δικαιούμαστε, όλα τα δικαιολογητικά κάθε αιτήματος για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και για μεταδημότευση που διεκπεραιώνεται, αμέσως με την διεκπεραίωσή του (είτε αυτό εγκρίθηκε είτε απορρίφθηκε).
στ. Η αναγραφή των ονομάτων των μελών όλων των Συλλογικών οργάνων να γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, όπως προβλέπεται, και όχι με δύο αλφαβητικές σειρές ανά παράταξη.
ζ. Να μας χορηγείτε έγκαιρα όλες τις εισηγήσεις των θεμάτων των θεσμικών οργάνων που έρχονται προς συζήτηση, καθώς και των θεμάτων που θα φέρετε προ Ημερήσιας Διάταξης.»
Σχολιάστε