Αναφορές Αθανασίου για Δ.Σ Δήμου Τροιζηνίαςo Σάββας Αθανασίου

Σειρά επιστολών – αναφορών, έστειλε στις στις 4 Απριλίου, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ο επικεφαλής της Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας κ. Σάββας Αθανασίου.
Όλες οι επιστολές έχουν αποδέκτη τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ επίσης κοινοποιούνται στους: Δήμαρχο Τροιζηνίας κ. Ι. Σαμπάνη, Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Εισαγγελία Πειραιά, ορκωτές λογιστές του Δήμου Τροιζηνίας, Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Τροιζηνίας.

Αναλυτικότερα:
1. Κύριε Γραμματέα,
Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας ενημερώσω για δύο σημαντικά θέματα που προέκυψαν κατά την λειτουργία του Δήμου Τροιζηνίας και επιθυμώ την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των νόμων.
Πρώτον: Ζητώ την έκπτωση του δημοτικού συμβούλου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νίκου Δ. Δαρσινού, επειδή συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 14, παράγραφος 12 του νόμου 3852/2010, όπως εξηγώ αναλυτικά παρακάτω.
Δεύτερον: Ζητώ την ακύρωση της Επιτροπής Απογραφής των πρώην δήμων Τροιζήνας και Μεθάνων.

Απευθυνόμενος με επιστολή προς τον δήμαρχο του Δήμου Τροιζηνίας κ. Ι. Σαμπάνη, ανέφερα τα εξής:
«Σας υπενθυμίζω ότι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2011, σας απέστειλα την παρακάτω επιστολή:
Κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, που έγινε την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 σας επεσήμανα ότι παρά το γεγονός ότι παρήλθε η ημερομηνία απογραφής των πάσης φύσεως στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και διαθέσιμων του Δήμου Τροιζηνίας, η επιτροπή που ορίσθηκε με απόφαση σας δεν έχει συνέλθει ακόμα και ζήτησα να πληροφορηθώ τι πρόκειται να γίνει επί του θέματος αυτού.
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου, το απόγευμα δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της επιτροπής κ. Ν. Δαρσινό, ότι την επόμενη ημέρα, δηλαδή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 9.30 π.μ. θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η επιτροπή στο Δημαρχείο, στον Γαλατά.
Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί, όλα τα μέλη της επιτροπής βρίσκονταν στο χώρο της καθορισμένης συνάντησης, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία. Στην αρχή της διαδικασίας ζήτησα όλα τα έγγραφα που έχουν προσκομίσει οι υπηρεσίες των δύο πρώην δήμων και ό,τι άλλο έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου να ελέγξουμε με βάση την εγκύκλιο 74445/2010, 27 Δεκεμβρίου 2010 του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την εγκύκλιο 5 ( αριθμός πρωτ. 695/12 Ιανουαρίου 2011) του ίδιου υπουργείου. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες δεν είχαν τηρήσει επ’ ακριβώς όσα προβλέπονταν στα δύο αυτά επίσημα έγγραφα. Ζήτησα να αναβληθεί η συνεδρίαση και να επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα έγγραφα που ζήτησα και προβλέπονται από την υπουργική απόφαση και την σχετική εγκύκλιο. Ο κ. Ν. Δαρσινός επέμενε να υπογράψουν τα μέλη της επιτροπής όλες τις φάσεις που προβλέπονται, χωρίς να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από την επιτροπή. Ζήτησα να τηρούνται πρακτικά, αλλά ο κ. Ν. Δαρσινός ως πρόεδρος διέλυσε την συνεδρίαση.
Σήμερα το πρωί, δέχθηκα τηλέφωνο ( γύρω στις 12 το μεσημέρι) από υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας ότι αύριο, δηλαδή Τρίτη 21 Μαρτίου στις 18.00 μ.μ. θα γίνει η συνεδρίαση της επιτροπής, χωρίς να μου έχουν δοθεί τα έγγραφα που ζήτησα στην πρώτη άτυπη συνεδρίαση της επιτροπής. Επειδή έχω τις επιφυλάξεις μου ότι τα στοιχεία που πρέπει να προσκομισθούν έχουν ήδη συγκεντρωθεί και είναι στη διάθεση της επιτροπής, ζητώ να μεριμνήσετε ο ίδιος για την διευκόλυνση της διαδικασίας και το έργο της επιτροπής, της οποίας εσείς ορίσατε σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας.
Τέλος, σας υπογραμμίζω ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου, δεν μου κοινοποιούν, ως επικεφαλής της μειοψηφίας, όλες τις αποφάσεις που έχετε εκδώσει, τα πρακτικά και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και τα έγγραφα που αφορούν την ενημέρωση μας.

Στην συνεδρίαση της Τρίτης 21 Μαρτίου, επεσήμανα ότι:
1. Ο ορισμός του κ. Πέτρου Πιτσιλού στην επιτροπή απογραφής είναι παράτυπη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που να τον ορίζει δικηγόρο του Δήμου Τροιζηνίας. Με απόφαση δημάρχου, υπ’ αριθμόν 47/2011 ορίσθηκε ειδικός σύμβουλος, με μεταγενέστερη απόφαση, αλλά δεν είναι νομικός σύμβουλος του Δήμου.
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής και δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Δαρσινός πρέπει να εκπέσει από δημοτικός σύμβουλος- σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 12 του νόμου 3852/2010 και την σχετική νομολογία – επειδή προκύπτει από τα παραστατικά της απογραφής, για το έτος 2010, εισέπραξε το ποσό των 16.751 ευρώ, με την ένδειξη «Νίκος Δ. Δαρσινός, Μεταλλικές Κατασκευές».
Αρχικά ο κ. Ν. Δαρσινός αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το τιμολόγιο αυτό και στη συνέχεια, μετά από 2 ώρες συνεδρίαση παραδέχθηκε ότι είχε κάνει εργασίες στο Καρατζά. Μάλιστα, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Πέμπτης 24 Μαρτίου 2011 είπε ότι «με αυτές τις εργασίες πήρε και 40 ψήφους στον Καρατζά».
Παρακαλώ, όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα της απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής που ανέθεσε το σχετικό έργο στον κ. Ν. Δαρσινό, ποιος παρέλαβε το έργο και ο,τιδήποτε έγγραφο σχετικό με την υπόθεση αυτή.
Όσον αφορά το έργο της Επιτροπής Απογραφής, υπενθυμίζω ότι η υπογραφή των σχετικών πρακτικών είναι άκυρη, για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν προσκομίσθηκαν όλα τα στοιχεία που καθορίζει η απόφαση 74445/29 Δεκεμβρίου 2010 και η εγκύκλιος 5 του υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2011.
Γαλατάς 28 Μαρτίου 2011.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ, α) την ακύρωση της σύνθεσης της επιτροπής απογραφής και β) την έκπτωση του δημοτικού συμβούλου κ. Ν. Δ. Δαρσινού»

2. Κύριε Γραμματέα,
Κατά την συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2011 συνεδρίασε εκτάκτως, με τις διαδικασίες της κατεπείγουσας συνεδρίασης, το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι της κατεπείγουσας αυθημερόν, με θέμα την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τροιζηνίας 2011.
Ζητώ την ακύρωση της συνεδρίασης και της απόφασης 46/2011 για τους εξής λόγους:
1. Δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για να γίνει η συνεδρίαση κατεπείγουσα.
2. Η πρόσκληση δόθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την συνεδρίαση.
3. Δεν μας δόθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, μόνο μετά από έντονη διαμαρτυρία μισή ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης.
4. Παραβρέθηκε και ψήφισε ο κ. Παντελής Βασίλειος, ο οποίος είχε εκπέσει με την απόφαση Ε 507/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου,Τμήμα 12ο Τριμελές, από τις 16 Μαρτίου και ενώ είχε κληθεί να ορκισθεί ο αντικαταστάτης του κ. Αντώνης Παυλής. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, η ψήφος του Β. Παντελή ήταν η 11η.
5. Παρά τις διαμαρτυρίες της μειοψηφίας, τόσο ο πρόεδρος κ. Χρ. Πάλλης, όσο και ο δήμαρχος κ. Ι. Σαμπάνης αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την νομιμότητα, λέγοντας «να προσφύγετε στη Δικαιοσύνη».

Για τους λόγους αυτούς ζητώ την ακύρωση της συγκεκριμένης συνεδρίασης

3. Κύριε Γραμματέα,

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, με θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Τροιζηνίας για το έτος 2011, επεσήμανα προς τους δημοτικούς συμβούλους και προς τον δήμαρχο κ. Ι. Σαμπάνη ότι το κείμενο για τον προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνει τις προτάσεις ορισμένων τοπικών συμβουλίων, είτε επειδή δεν δόθηκε σε αυτά για διατύπωση απόψεων, είτε επειδή οι πρόεδροι τους αρνούνταν να συνεδριάσουν τα τοπικά συμβούλια, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Μάλιστα κατήγγειλα ότι ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τροιζήνας κ. Παναγιώτης Γαλουτζής, δεν έχει συγκαλέσει, ως όφειλε, το Τοπικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τρεις μήνες από την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής. Για το λόγο αυτό ζήτησα να εφαρμοστεί η πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 και ανέφερα την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αριθμός 74572/29 Δεκεμβρίου 2010, η οποία επισημαίνει: «Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της τοπικής κοινότητας να συγκαλέσει το συμβούλιο επί δύο (2) μήνες ή δύο(2) συνεχείς φορές μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης από το αξίωμα του».
Ο κ. Π. Γαλουτζής , ως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και κατά την προηγούμενη θητεία του, στη περίοδο 2006 -2010, συμπεριφέρονταν κατά τον ίδιο τρόπο. Ζητώ να ελεγχθεί για την στάση του αυτή και να εκπέσει από το αξίωμα του ως συνειδητή πράξη απαξίωσης του θεσμού. Μάλιστα, κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όταν τον εγκάλεσα για την στάση του απάντησε: «πες μου που αναφέρει ότι πρέπει να συνεδριάζω» και «εγώ εκλέγομαι από την πλειοψηφία των κατοίκων της Τροιζήνας», λες και τα υπόλοιπα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου δεν εκλέγονται, αλλά διορίζονται.
Σχολιάστε