“Αλλαγή Πορείας”: Η παράταξή μας δεν θα συμμετάσχει στο θέατρο του παραλόγουΗ δημοτική παράταξη “Αλλαγή Πορείας” μας έστειλε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Στις 11.1.2011 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε μια «διορθωτική» απόφαση, με την οποία άλλαξε την κατανομή εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου. Ωστόσο, με βάση την εκλογική νομοθεσία, αλλαγή της κατανομής των εδρών και της σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου σε έναν δήμο μπορεί να συντελεσθεί μόνον από τα Διοικητικά Δικαστήρια, και μόνον εξαιτίας αποδοχής ένστασης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από κάποιον υποψήφιο ή εκλογέα. Κάθε διαφορετική διαδικασία, είναι παράνομη και η εφαρμογή της μπορεί να οδηγήσει μόνο σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Η ορκωμοσία του κ. Πάνου, στην οποία προχώρησε ήδη ο κ. Δήμαρχος, έγινε κατ’ επίκληση διατάξεων που δεν την επιτρέπουν. Από καμία διάταξη δεν προβλέπεται επίσης η έκπτωση δημοτικού συμβούλου από το αξίωμά του χωρίς προηγούμενη ένσταση εναντίον του, ώστε να μπορεί νομίμως ο κ. Φαλκώνης να καταστεί ή να θεωρηθεί έκπτωτος. Κατά συνέπεια κάθε σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και κάθε απόφασή του, θα είναι παράνομη, εφόσον θα συμμετέχει σε αυτή δημοτικός σύμβουλος, η εγκατάσταση και ορκωμοσία του οποίου δεν είναι σύννομες ή εφόσον δεν συμμετέχει ο εν ενεργεία σύμβουλος κ. Φαλκώνης.

Οι συνέπειες του αδιεξόδου αυτού έχουν ήδη φανεί, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει συγκληθεί ούτε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά ακέφαλος ο Δήμος και όλα τα Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν, στα οποία δεν έχουν οριστεί διοικητικά συμβούλια. Μοναδική λύση του αδιεξόδου είναι οι συντελεσθείσες μεταβολές να κριθούν από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, ώστε να καταστούν νόμιμες, και όχι να εφαρμοστούν με επιπολαιότητα κατά παράβαση κάθε σχετικής διάταξης. Καθένας, με τις πράξεις και παραλείψεις του, αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στους θεσμούς και απέναντι στη σύννομη λειτουργία του Δήμου μας. Είναι αυτονόητο ότι η παράταξή μας δεν θα συμμετάσχει στο θέατρο του παραλόγου και θα διεκδικήσει την επικράτηση και εφαρμογή της νομιμότητας.
Σχολιάστε