Ακύρωση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λιμενικού Ταμείου ΠόρουΠέντε αποφάσεις των τελευταίων μηνών του 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Πόρου ακυρώθηκαν ως παράνομες με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, όπως μας ενημέρωσαν οι επικεφαλής της νυν και της πρώην παράταξης μειοψηφίας του Δήμου κύριοι Γ. Δημητριάδης και Γ. Αλιφέρης.
Μετά από προσφυγή του Γ. Αλιφέρη, η αρμόδια Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) ακύρωσε τις υπ’ αριθμ. 54, 58 και 66 Αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου και την υπ ’αριθμ. 94 ακόλουθη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούσαν στην πρόσληψη Ναυαγοσώστη για την πλαζ στο Ασκέλι και τη συναφή αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου. Με τις αποφάσεις αυτές, το σχετικό κονδύλι για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (το οποίο ορίστηκε στο ύψος των 45.000 ευρώ, δηλαδή σε 15.000 ευρώ για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες κάθε έτους!) είχε αποφασιστεί να καταβάλλεται από το Λιμενικό Ταμείο αντί από τους υπόχρεους, από τη σχετική σύμβαση, εκμεταλλευτές της πλαζ.
Θυμίζουμε ότι το porosnews στις 13.7.2010 είχε αναφερθεί με σχετικό ρεπορτάζ στις αποφάσεις αυτές χαρακτηρίζοντας τη θέση του ναυαγοσώστη του Ασκελίου ως τη δεύτερη καλύτερη δουλεία στον κόσμο.
Σε σχετική επικοινωνία μας, ο κ. Αλιφέρης, χάρη στις ενέργειες του οποίου προέκυψε συνολικό οικονομικό όφελος 45.000,00€ για το Λιμενικό Ταμείο Πόρου, μάς δήλωσε: «Ας παραδειγματιστούν τα νέα μέλη των Συμβουλίων του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου να μην παίρνουν παρόμοιες Αποφάσεις, οι οποίες βλάπτουν τα οικονομικά των ταμείων τους και γενικότερα τα συμφέροντα των Δημοτών και κατοίκων του Πόρου και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης».
Τέλος, στις 30.12.2010 ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 134 /2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου με την οποία είχε εγκριθεί η απόφαση 85/2010 του Λιμενικού Ταμείου για επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, καθώς ελήφθη σε προεκλογική περίοδο κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων.
Σχολιάστε