SOS από τον Σύλλογο Εργαζομένων για το μέλλον των ΚΔΑΠΤα τελευταία χρόνια, τόσο στον Πόρο, όσο και στην Τροιζηνία, μόνο καλά λόγια ακούς για την λειτουργία των ΚΔΑΠ.
Η λειτουργία των Κέντρων συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στη ελεύθερη έκφραση τους, μέσα από τη δημιουργική απασχόληση. Ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους γονείς.
Η πολιτική λιτότητας που επιβάλλεται όμως από την ηγεσία της χώρας, έρχεται να πλήξει και να θέσει σε κίνδυνο, την λειτουργία των ΚΔΑΠ και το δικαίωμα των παιδιών, στη δωρεάν παιδεία, όπως επίσης και των μέλλον των χιλιάδων εκπαιδευτικών και εργαζομένων που εργάζονται στα Κέντρα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ξεκίνησε αγώνα ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΔΑΠ και για να συνεχιστεί το πρόγραμμα και μετά τον Αύγουστο του 2013 και μάλιστα με όρους που να εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των δομών!
Ακολουθεί το έγγραφο του ΠΑΣΕ ΚΔΑΠ:

ΘΕΜΑ: Το μέλλον των Κ.Δ.Α.Π..
Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) εργάζονται Μουσικοί, Εικαστικοί, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Νηπιαγωγοί, Γυμναστές, Θεατρολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Φροντιστές, Χορογράφοι, Φιλόλογοι κ.α. οι οποίοι διοργανώνουν διαθεματικά εργαστήρια και δράσεις χρησιμοποιώντας τα φυσικά μέσα έκφρασης των παιδιών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές δομές δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που θα προκαλέσουν τα παιδιά να δράσουν. Τα Κ.Δ.Α.Π., λειτουργώντας από το 2000, αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής της χώρας προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στην εξωσχολική απασχόληση και στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών από 5 έως 12 ετών, καθώς και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Η δωρεάν συμμετοχή όλων των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π., χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια.
Κατά την παραμονή τους στα Κ.Δ.Α.Π. τα παιδιά ασχολούνται με καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, παρακολουθούν και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους, ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντολογικά, κοινωνικοποιούνται και εν ολίγοις βιώνουν μια εμπειρία καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Παράλληλα, ο θεσμός των Κ.Δ.Α.Π. έχει καταστεί αναγκαιότητα για την ελληνική οικογένεια, ειδικά στις μέρες μας που η κρίση έχει αποδεκατίσει το εισόδημα και η ανεργία διαλύει τον κοινωνικό ιστό, πόσο μάλλον τώρα πια που καταργήθηκε και ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.
Τα 323 Κ.Δ.Α.Π., που λειτουργούν πανελλαδικά, εξυπηρετούσαν περί τις 16.000 οικογένειες – με μεγάλο ανάμεσά τους αριθμό μονογονεϊκών οικογενειών – ενώ απασχολούν περί τους 1.100 εργαζόμενους. Από τις 17.405 αιτήσεις επωφελούμενων μητέρων ικανοποιήθηκαν μόνο οι 9.330 (42% μείωση), μολονότι οι ανάγκες των οικογενειών είναι αυξημένες όσο ποτέ άλλοτε. Πέρα από τον περιορισμό του αριθμού των εγκρίσεων, αδικαιολόγητη μείωση 50% υπέστη και η επιδότηση για κάθε παιδί (από 2.800 σε 1.400 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση που συμπεριέλαβε το θέμα στις ρυθμίσεις για τους παιδικούς σταθμούς), μείωση η οποία εγείρει πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε.
Με την παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.2008), το προσωπικό – αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου – που απασχολείται σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94.
Αδιαφορώντας για την παραπάνω διάταξη και ενώ η Προγραμματική Περίοδος δεν έχει λήξει ακόμα, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, με δικαιολογία την μείωση του ποσού της επιδότησης, έχουν προβεί ήδη σε απολύσεις εργαζομένων, σε μειώσεις μισθών και σε μετατροπές συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Τα παραπάνω οφείλονται και στην εσκεμμένη – και άκρως εσφαλμένη – σύγχυση, από πλευράς των φορέων υλοποίησης, της μισθοδοσίας των εργαζομένων με την ευρωπαϊκή επιδότηση. Καμία σύμβαση εργαζόμενου σε Κ.Δ.Α.Π. δεν αναφέρει σαν όρο ότι η συνέχιση της εργασίας του εξαρτάται από τη συνέχιση ή από το ύψος του ποσού της επιδότησης.

Απαιτούμε:
– Κάθε Κ.Δ.Α.Π. να δεχτεί και φέτος (2012-2013) όσα παιδιά προβλέπει η άδεια
λειτουργίας του. Όσα δηλαδή δεχόταν κάθε χρόνο, μιας και οι ανάγκες των
οικογενειών δεν μειώθηκαν αλλά αντιθέτως αυξάνονται κάθε χρόνο.
– Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις (ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου) μέχρι
τη λήξη του προγράμματος (31-08-2013), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94.).3/3
– Μαζί με τους Δημάρχους, αύξηση της επιδότησης για κάθε εγγεγραμμένο παιδί
και για την τρέχουσα περίοδο 2012-2013 στα 2.800, όπως ήταν μέχρι πρότινος.

Διεκδικούμε:
– Την άμεση δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α.
και μονίμων δομών Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. με τη μεταφορά των
προγραμμάτων και την χρηματοδότηση από τον τακτικό κρατικό
προϋπολογισμό, στους Δήμους.
– Οι εργαζόμενοι με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου
να γίνουν αορίστου χρόνου και να μετακινηθούν – μαζί με όσους είναι ήδη
αορίστου χρόνου – σε μόνιμες οργανικές θέσεις στους Δήμους και να συνεχίσουν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κ.Δ.Α.Π..
– Να υπάρξει πρόβλεψη νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των φορέων υλοποίησης
από τον φορέα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που φθάνουν
στους Δήμους για τα Κ.Δ.Α.Π. θα καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές τους
ανάγκες.
– Τέλος, θεωρούμε επιτακτική και απολύτως αναγκαία την στήριξη των
Δημάρχων, των Περιφερειαρχών, των Βουλευτών και των Υπουργών στις
παραπάνω διεκδικήσεις μας, μιας και αφορούν άμεσα στο σύνολο της ελληνικής
κοινωνίας.
Σχολιάστε