3 προσλήψεις στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνωνdimarxeio troizΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΔΗΤ που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  • 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ
  • 1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα εδώ
Σχολιάστε