3η ανακοίνωση του Σπύρου Πόλλάλη σχετικά με την κατάσταση που παρέλαβε στο Δήμο Τροιζηνίας – ΜεθάνωνΣτη σελίδα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων στο facebook, αναρτήθηκε μια ακόμη ανακοίνωση, η 3η στη σειρά, που αφορά την κατάσταση που παρέλαβε ο νέος Δήμαρχος Σπύρος Πολλάλης. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
Γαλατάς, 8/10/2019

3η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πολίτες του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων,

σε συνέχεια της λεπτομερούς ενημέρωσής σας, σχετικά με την κατάσταση που παραλάβαμε, την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, από την απελθούσα δημοτική αρχή, είμαι υποχρεωμένος να σας γνωρίσω ότι, ένα από τα ερωτήματα που έθεσα γραπτά, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, αφορούσε στην ανάρτηση ή μη των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ή «Δι@ύγεια».

Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Δι@ύγεια δημιουργήθηκε με το νόμο 3861/2010. Αποσκοπεί στη δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε ένα κεντρικό ιστότοπο, αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και οργάνων της διοίκησης. Υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεών τους έχουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου (Α΄) και Δεύτερου (Β΄) βαθμού (δηλαδή, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες).

ΠΡΟΣΕΞΤΕ, λοιπόν, ο συγκεκριμένος νόμος, 3861/2010, προβλέπει ρητά ότι: «Οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr».

ΤΩΡΑ, διαβάστε την απάντηση που έλαβα (απευθύνεται στο Δήμαρχο), από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, με έγγραφό της, που φέρει αριθμό Πρωτοκόλλου, 4765/2019:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (δηλ. του εγγράφου μου), σας γνωρίζουμε ότι, αναφορικά με τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής έτους 2018, έχει γίνει ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εξοφλημένων ΧΕΠ μέχρι το ΧΕΠ 270/18, με ημ/νία έκδοσης 30/4/2018 και ημερομηνία ανάρτησης 2/9/2019 μέσα στο έτος 2019. Για το έτος 2019 έως τις 31/08/2019 δεν έχουν αναρτηθεί εξοφλημένα ΧΕΠ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κι΄ αυτό λόγω έλλειψης προσωπικού και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται καθότι πρέπει πρώτα να γίνει επεξεργασία των αρχείων (pdf αρχεία) και κατόπιν να αναρτηθούν».

Με απλά λόγια, το τελευταίο Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, που ανάρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η απελθούσα δημοτική αρχή, ο απελθών Δήμαρχος, έχει ημερομηνία 30/04/2018! Και αυτό αναρτήθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα της δικής μου θητείας! Δηλαδή, στις 02/09/2019!

Από τον Απρίλιο του 2018 και μετά, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 2019, εξέδιδε και πλήρωνε Χρηματικά Εντάλματα (ΧΕΠ), χωρίς να τα έχει αναρτήσει προηγουμένως στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ! Γι΄ αυτό, το ξαναγράφω, μήπως δεν έγινε αντιληπτό, αυτό που προβλέπει ρητά ο Νόμος:

«Οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr»!!!

Ρωτώ, λοιπόν, καλοπροαίρετα, για λογαριασμό όλων των πολιτών του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων, τον επικεφαλής της απελθούσας δημοτικής αρχής και όχι την υπηρεσία του Δήμου, που υπόκειτο ιεραρχικά στον πρώην Δήμαρχο:

Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν τη συγκεκριμένη, κατάφωρη και κατ΄ εξακολούθηση, παραβίαση του Νόμου; Διότι, η επίκληση της έλλειψης προσωπικού και η χρονοβόρα διαδικασία, είναι αστείες δικαιολογίες…

Ποιο άρθρο του Νόμου 3861/2010, δίνει το δικαίωμα παράβασης του νόμου, «λόγω έλλειψης προσωπικού και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται καθότι πρέπει πρώτα να γίνει επεξεργασία των αρχείων (pdf αρχεία) και κατόπιν να αναρτηθούν»;

Κι επειδή, ο απελθών Δήμαρχος, όλα τα μέλη της δημοτικής ομάδας του, αλλά και ένας Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος δημοτικής αντιπολίτευσης, «έσκισαν τα ιμάτιά τους» και αποχώρησαν από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την πρόφαση ότι, τα Πρακτικά του Δ.Σ., για την ανάδειξη Προεδρείου του Δ.Σ., δήθεν δεν είχαν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά όπως αποδείχτηκε αυτό συνέβη, όχι από λάθος του Δήμου, αλλά από αργοπορία των διαχειριστών του ιστότοπου, δικαιούμαι δύο ακόμη ερωτήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις (μείζονα δημοτική αντιπολίτευση και Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης):

Πόσο απύθμενο θράσος, πρέπει να διαθέτει κάποιος, όταν παράνομα πληρώνει Χρηματικά Εντάλματα (ΧΕΠ), επί ενάμιση χρόνο, χωρίς να τα αναρτά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γράφοντας «στα παλαιότερα των υποδημάτων του» αυτά που ορίζει ο Νόμος, να έρχεται στο Δ.Σ., όπου -παριστάνοντας τον τιμητή του 3861/2010, να δηλώνει ότι αποχωρεί, επειδή δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μια απόφαση για το Προεδρείο του Σώματος, κι όχι με υπαιτιότητά μας, όπως αποδείχτηκε; Μια απόφαση, που δεν είχε σχέση με δαπάνη του Δήμου, όπως είναι τα Χρηματικά Εντάλματα που πλήρωνε, χωρίς να τα αναρτά;

Ακόμη, όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θήτευσαν στο προηγούμενο Δ.Σ. και αποχώρησαν μαζί με τον όψιμο τιμητή της νομιμότητας, επιβάλλεται να απαντήσουν δημόσια: Γιατί δεν παρακολουθούσαν τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εδώ και ενάμιση χρόνο; Γιατί δεν άσκησαν τον ελεγκτικό τους ρόλο, στο προηγούμενο Δ.Σ., σύμφωνα με τον όρκο που έδωσαν; Γιατί δεν ήταν το ίδιο «παρατηρητικοί» και «λαλίστατοι», στην περίπτωση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ); Ειδικά, ένας εξ αυτών, που είχε, και εκ του επαγγέλματός του, την υποχρέωση να το κάνει, για ποιο λόγο το παρέλειψε;

Συνδημότισσες και Συνδημότες,

με ακούσατε να δεσμεύομαι προεκλογικά, με βλέπετε να τηρώ τη δέσμευσή μου μετεκλογικά: Να επιδιώκω, ως Δήμαρχος, με υπευθυνότητα και συνέπεια, την ενότητα και τις συνθέσεις στο Δ.Σ., στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας και χωρίς την παραμικρή έκπτωση.

Κατανοείτε, από όλα τα ανωτέρω, ότι το οικοδόμημα που παραλάβαμε, σε πολλά, καίρια ζητήματα, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Οργανισμός που σεβόταν και τηρούσε την κείμενη νομοθεσία. Κι αυτοί που, ο λαός -με την ψήφο του- τους έταξε να ελέγχουν την πορεία του Δήμου, είτε από αμέλεια είτε επειδή υπηρετούσαν μικροπολιτικές ή προσωπικές σκοπιμότητες, αντιμετώπισαν την παρανομία με εκκωφαντική σιωπή!

Μέχρι σήμερα, δεν είχαν γίνει αντιληπτοί, αυτοί που κατάφωρα παραβίαζαν την επιταγή του Νόμου για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή εκείνοι που δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους η παράλειψη, ή έκαναν πως δεν τη βλέπουν. Γι΄ αυτό έφτασαν στο έσχατο σημείο της αλαζονείας και της υποκρισίας, να εγκαλέσουν τη νέα δημοτική αρχή, για έλλειψη σεβασμού στο νόμο που οι ίδιοι αντιμετώπισαν, συστηματικά, σαν «κουρελόχαρτο»! Κι από πάνω, να θριαμβολογούν ξεδιάντροπα, απ΄ το φατσοβιβλίο (Facebook)!…

Όπως αντιλαμβάνεσθε, με λύπη μου, ειλικρινά, είμαι υποχρεωμένος, εκ του Νόμου, να θέσω υπόψη παντός αρμοδίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, την παράλειψη ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, από τις 30/04/2018 ως τις 02/09/2019. Ειδάλλως, διαπράττω το αδίκημα της συγκάλυψης.

Ταυτόχρονα, θέλω να επαναλάβω δημόσια ότι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είτε αρέσει σε ορισμένους, με επιλεκτικές ευαισθησίες, επιλεκτική μνήμη και “ala cart” σεβασμό της νομιμότητας, είτε δεν τους αρέσει, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, άλλαξε σελίδα! Κι από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2019, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής, ο Δήμος θα πορεύεται, χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση, όπως οι νόμοι το ορίζουν και όπως οι Συμπολίτισσες και οι Συμπολίτες μας, που αηδίασαν κατ΄ επανάληψη, απ΄ την αυθαιρεσία, την αλαζονεία και την υποκρισία, το απαιτούν από εμάς, αδιαπραγμάτευτα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης
Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Η έλλειψη προσωπικού είναι επιχείρημα για να καθυστερεί οποιαδήποτε εργασία (μία από αυτές είναι και η ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο). Η μετατροπή σε pdf παίρνει κάποιο χρόνο, ακόμη περισσότερο αν δεν έχει γίνει προετοιμασία από πριν για μετατροπή σε pdf καθώς στην διάυγεια πρέπει τα αρχεία να έχουν δυνατότητα αναζήτησης κειμένου. Απλή σάρωση δεν αρκεί.

    Πέρα από αυτό όμως, η διαχείρηση του υφιστάμενου προσωπικού θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και να αφιερωθούν περισσότερες εργατοώρες σε αυτό το κομμάτι και λιγότερες κάπου αλλού ή να μειωθεί ο ρυθμός λήψης αποφάσεων.

    Από την άλλη μεριά, να σχολιάσω και εγώ ότι περισσότερος λόγος γίνεται για τις ελλείψεις της προηγούμενης περιόδου, παρά για το έργο της τωρινής. Λες και δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, λες και δεν ξέρουμε ότι γίνονται κάποια στραβά.

    Ο κόσμος εξέλεξε δημοτική αρχή, όχι ελεγκτικό σώμα. Αυτό το τσίρκο με τις εξεταστικές στην βουλή, που η μία παράταξη ασχολείται με την ενοχή και καταδίκη της άλλης, δεν χρειάζεται να το κατεβάσουμε στους δήμους. Κάντε το έργο σας και δώστε μια πολύ συνοπτική αναφορά αν θέλετε κάθε 6 μήνες, ή όσο κρίνετε σκόπιμο (όχι προεκλογικά – άλλο τσίρκο) για τα πεπραγμένα σας. Να μην χρειάζεται ο κόσμος να κάνει το ντετέκτιβ να δει τι κάνουν οι εκλεγμένοι του.

Σχολιάστε