Αναβολή της συνεδρίασης του Ε.Σ.Χ. για τις ΠΟΑΥ – Ανακοίνωση της “Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής”Αναβάλλεται τελικά η προγραμματισμένη για τις 2 Νοεμβρίου συνεδρίαση του Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας για με το Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών.
Εντωμεταξύ, εκπρόσωποι της Συντονιστικής θα πάνε αυτή την εβδομάδα, εκ νέου στη Βουλή για να καταθέσουν την διακήρυξη της Συντονιστικής και ένα υπόμνημα τεκμηρίωσης των θέσεών της σε σχέση με την όλη διαδικασία και τους εμπλεκομένους στο χωροταξικό σε όλους τους βουλευτές που οι περιοχές τους αναφέρονται στο χωροταξικό.
Επίσης η Συντονιστική θα απευθυνθεί και στους οκτώ συνυπογράφοντες το σχέδιο της ΚΥΑ Υπουργούς, αποστέλλοντας και σε αυτούς τη διακήρυξη και το υπόμνημα και ζητώντας συνάντηση με αυτούς, άμεσα και σίγουρα πριν τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου.
Η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών που θίγονται από την Ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας»
εξέδωσε στις 2 Νοεμβρίου την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ, με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, με αντικείμενο την διατύπωση γνώμης αναφορικά με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών. Η γνώμη αυτή, όπως προκύπτει από το «Σχέδιο Θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας – 2.11.2011», είναι η αποδοχή του Χωροταξικού Πλαισίου, διανθισμένη με ευχολόγια, κενές ουσίας υποδείξεις και ανακρίβειες, που δεν αλλάζουν στο ελάχιστο το περιεχόμενο και τις συνέπειές του.

Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες υποδεικνυόμενες προσθήκες:
• «Παράλληλα με την εφαρμογή της παρούσης ΚΥΑ, καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας να υποδείξουν, εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης της, περιοχές ή σημεία, εντός και εκτός ΠΑΥ, για την υποδοχή εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών». Αφού δηλαδή πρώτα κατοχυρωθεί νομικά η δυνατότητα εγκατάστασης νέων και παλιών μονάδων υδατοκαλλιέργειας ΠΑΝΤΟΥ, θα κληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να «υποδείξει» ΤΙ;
• «Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ θα εκπονηθεί το ταχύτερο δυνατό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις».
Αφού δηλαδή πρώτα κατοχυρωθεί η αποκλειστική χρήση της υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές που επέλεξαν προνομιακά οι εταιρίες υδατοκαλλιέργειας, η Πολιτεία θα μοιράσει ό,τι περισσεύει στον τουρισμό, την αλιεία και τις λοιπές χρήσεις του παράκτιου και νησιωτικού χώρου.

Η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να καταψηφίσουν το απαράδεκτο «Σχέδιο Θέσεων» που τέθηκε υπόψη τους, και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Λουδοβίκο Βασενχόβεν να εφαρμόσει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου, ο οποίος (μεταξύ άλλων) προβλέπει το δικαίωμα στους εκπροσώπους των εμπλεκομένων Δήμων να παρίστανται στις συνεδριάσεις του.
Σχολιάστε