192.066€ σε 51 μήνες έχουν διαθέσει στην κοινωνία από προσωπικά τους χρήματα τα μέλη της δημοτικής αρχής ΠόρουΣτη τελευταία έκδοση του εντύπου της δημοτικής αρχής “Τα Νέα του Πόρου” δημοσιεύτηκαν αναλυτικά οι τομείς
δράσεων στους οποίους διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και των δύο Αντιδημάρχων, οι οποίοι και είναι οι αιρετοί του Δήμου που λαμβάνουν αντιμισθία.
Όπως είχε αναλυθεί στο τεύχος του Ιουλίου του 2018, μέχρι τότε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει για κοινωφελείς δράσεις και για δράσεις του Δήμου συνολικά 170.192€.
Από Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, η δημοτική αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 21.874€, και έτσι το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά από τα μέλη της στους 51 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους ανέρχεται
πλέον σε 192.066€, εκ των οποίων τα 149.762€ προέρχονται από τη μισθοδοσία τους και τα υπόλοιπα 42.304€ αποτελούν επιπλέον έξοδα που έχει διαθέσει από προσωπικά του χρήματα ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.
Αναλυτικά:
Απολαβές αιρετών Δήμου Πόρου περιόδου 7.2018 – 12.2018 (5 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου 1.714 x 5 = 8.500€
Καθαρές απολαβές 2 Αντιδημάρχων 1.126 x 5 χ 2 = 11.260€
ΣΥΝΟΛΟ 19.760€
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Τάσος Γκούμας says:

    Α! Δεν είσαστε εντάξει.
    Χαλάτε την πιάτσα.

Σχολιάστε