170.192€ σε 46 μήνες έχουν διαθέσει στην κοινωνία από προσωπικά τους χρήματα τα μέλη της δημοτικής αρχής ΠόρουΔημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Τα Νέα του Πόρου”, αναλυτικά οι δράσεις στις οποίες διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και των υπόλοιπων αιρετών που λαμβάνουν αντιμισθία (με την αλλαγή της νομοθεσίας που επήλθε στα τέλη του 2017, από 1.1.2018 αντιμισθία λαμβάνουν και οι δύο Αντιδήμαρχοι, ενώ μέχρι 31.12.2017 λάμβανε μόνο ο ένας).
Όπως είχε αναλυθεί στο τεύχος του Μαΐου του 2017, μέχρι τότε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει για κοινωφελείς δράσεις και για δράσεις που αφορούν σε δράσεις του Δήμου συνολικά 128.049€.
Από τον Μάιο του 2017 μέχρι και τον Ιούλιο του 2018, η δημοτική αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 42.163€ και έτσι το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά από τα μέλη της, στους 46 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους, ανέρχεται πλέον σε 170.192€, εκ των οποίων τα 130.002€ προέρχονται από τη μισθοδοσία τους και τα υπόλοιπα
40.190€ αποτελούν επιπλέον έξοδα που έχει διαθέσει ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.
Αναλυτικά:
Καθαρές απολαβές περιόδου 5.2017 – 7.2018 (15 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου 1.714 x 15 = 25.710€
Καθαρές απολαβές A’ Αντιδημάρχου 1.126 x 15 = 16.890€
Καθαρές απολαβές Β’ Αντιδημάρχου (μόνο 2018) 1.126 x 7 = 7.882€

ΣΥΝΟΛΟ 50.482€

Για την ίδια περίοδο, τα έξοδα που διατέθηκαν ιδιωτικά από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους ήταν τα ακόλουθα:

 

 
Σχολιάστε