Ερώτηση της Μαρίας Ρεπούση για θέματα πολιτικής στα νησιά που ανήκουν σε ηπειρωτική περιφέρειαrepousiphotoΕρώτηση με θέμα: «Θέματα πολιτικής για τα νησιά που ανήκουν σε διοικητική περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας», κατέθεσε η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ στην Α’ Πειραιά Μαρία Ρεπούση, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

 

κκ. Υπουργοί,

 

Με το άρθρο 174 της συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίστηκε η ανάγκη για συντονισμένη νησιωτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε η έννοια της νησιωτικότητας, καθώς και τα προβλήματα που αυτή εγείρει. Η ελληνική πολιτεία όχι μόνο δεν έχει ενσωματώσει τη λογική αυτή, ώστε να αρθούν προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτική περιφέρεια, αλλά προχωράει στη χάραξη πολιτικών και ψήφιση νόμων που τα επιδεινώνουν.

Η ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού νόμου που καταργεί την παράγραφο 13 του άρθρου 5 του νόμου 3908/2011 για τα επενδυτικά σχέδια των νησιών και των περιφερειακών ενοτήτων, που ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η καταργηθείσα παράγραφος που προέβλεπε την παροχή των ανώτατων ποσοστών του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων στα εν λόγω νησιά, παρείχε δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων σε περιοχές που σήμερα εξισώθηκαν εσφαλμένα με τον πιο αναπτυγμένο αστικό ιστό των πόλεων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στην ίδια λογική εντάσσεται πλήθος νόμων αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, όπως για παράδειγμα η ισχύς ιδίων νόμων δασικής προστασίας στην Αττική και τα νησιά που ανήκουν στην διοικητική της περιφέρεια, γεγονός που δυσχεραίνει πολύ την ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας. Δεν δύναται να απαγορεύεται η βοσκή στα Αντικύθηρα κατά τον ίδιο τρόπο που απαγορεύεται στην Παλλήνη, ούτε να απαγορεύεται οποιαδήποτε καλλιέργεια σε όσα κτήματα έχουν δασική βλάστηση πάνω από 25% κατά τον τρόπο που απαγορεύεται στις πόλεις.

Τα παραπάνω παραδείγματα αναδεικνύουν ένα γενικότερο πρόβλημα πολιτικής που δημιουργείται όταν νησιά, που ανήκουν σε διοικητική περιφέρεια της ηπειρωτικής χώρας, αντιμετωπίζονται ως έχοντας τους ίδιους δείκτες και δυνατότητες ανάπτυξης. Η νησιωτικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις κατά το σχεδιασμό και ψήφιση νόμων.

Για τους λόγους αυτούς,

 

Ερωτάστε κκ. Υπουργοί,

  1. Ποια η θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παράλογη εξομοίωση των νησιών αυτών με την ηπειρωτική Ελλάδα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άρση της;
  2. Ποια η θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξαλειφθούν παρόμοια φαινόμενα στο σύνολο των νησιών που ανήκουν διοικητικά σε περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα στη χάραξη πολιτικής και να αντιμετωπισθεί η παράλογη εξομοίωση των νησιών που ανήκουν διοικητικά στην ηπειρωτική χώρα, με σκοπό να αρθούν υπάρχοντα προβλήματα από όλα τα Υπουργεία και να αποφευχθούν μελλοντικά;

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Ιωάννης Πουλάκης says:

    Για τον συνωστισμό στη Σμύρνη δεν έκανε καμιά επερώτηση;
    Δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ.

Σχολιάστε