Χωρίς τηλεόραση ο Πόρος την Πέμπτη 9 & Τρίτη 14 ΙουνίουΠληροφορούμαστε πως οι επόμενες δωδεκάωρες διακοπές ρεύματος στη γραμμή των αναμεταδοτών τηλεόρασης, έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 09-06-2011 και για την Τρίτη 14-06-2011 από 08:00 το πρωΐ έως 20:00 το απόγευμα. Οι διακοπές έχουν ζητηθεί από την εταιρία που τοποθετεί τις ανεμογεννήτριες.
Σχολιάστε