Το Λιμεναρχείο Πόρου για την Παγκόσμια Ημέρα ΠεριβάλλοντοςΣτα πλαίσια του εορτασμού της 5ης Ιουνίου Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και με δεδομένη τη σημασίας που αποδίδεται από τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος, καθώς και στις εν γένει σχετικές με το θέμα, ενέργειες και δράσεις, εθελοντικές και μη, μας εστάλη από το Λιμεναρχείο Πόρου το Επετειακό μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτη ΚΟΥΒΕΛΗ.
Επιπροσθέτως υπενθυμίζει ότι διατίθεται από την Υπηρεσία ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά στην Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, το οποίο θα διανεμηθεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

κ. Φώτη ΚΟΥΒΕΛΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, από το 1972 οπότε και θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), γιορτάζεται κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί αφενός μεν μια ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων της σύγχρονης εποχής, αφετέρου δε και μια προσωπική πρόκληση για τον κάθε πολίτη να αναλογιστεί τις συνέπειες των ζητημάτων αυτών, να τονώσει την ευαισθητοποίησή του και να δραστηριοποιηθεί στην υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για την πατρίδα μας η εφαρμογή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες θα θέτουν σε προτεραιότητα το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες, μπορούν να αποτελέσουν το μοχλό για την οικονομική ευημερία της χώρας μας καθώς ο άφθονος φυσικός της πλούτος η μεγάλη έκταση ακτογραμμής της καθώς και η νησιωτικότητά της αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια της να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στοχεύει μεταξύ άλλων και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη του οποίου συμβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τα διακρίνει.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2019, ας δεσμευτούμε όλοι μας στην καθημερινή μας συμπεριφορά σεβασμού του περιβάλλοντος και για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την συμμετοχή κάθε πολίτη σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, και ας θέσουμε ως βασική συνιστώσα της πολιτισμικής, οικονομικής και κοινωνικής μας ανάπτυξης το περιβάλλον και την σχέση μας με αυτό , μια σχέση αμφίδρομη πάνω απ΄ όλα με βασικό στόχο την διατήρηση του πλανήτη και του περιβάλλοντος που μας ΄΄ φιλοξενεί ΄΄ αλλά και της ποιότητας ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

 

Έλληνες ναυτικοί,
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί διεθνώς από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως ημέρα υπενθύμισης του χρέους και του καθήκοντός μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ο εορτασμός της μας φέρνει όλους έναντι των ευθυνών μας και ιδιαίτερα εσάς, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους Έλληνες ναυτικούς.
Καλούμε λοιπόν εσάς, που βιώνετε καθημερινά το υγρό στοιχείο, το οποίο αποτελεί για εσάς ταυτόχρονα φυσικό περιβάλλον διαβίωσης αλλά και χώρο εργασίας, να δώσετε το παράδειγμα σε όλους τους άλλους για τον σεβασμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του από την αδιαφορία, την αμέλεια, την ασυνείδητη εκμετάλλευση και την εσκεμμένη ρύπανση που μπορεί να προκαλέσει ο ανθρώπινος παράγοντας.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχει ενεργά μέσω του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στην προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της χώρας μας, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την κοινωνία καθώς και τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με τα προβλήματα της θαλάσσιας ρύπανσης, σε μια κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.
Φέτος ευελπιστούμε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος θα αποτελέσει αφετηρία έντονου προβληματισμού αλλά και υιοθέτησης μιας νέας αντίληψης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τη συμβολή όλων μας για την εξασφάλιση ενός καλύτερου παρόντος και ενός ακόμη καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας.
Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλά ταξίδια, με ήρεμες αλλά και καθαρές θάλασσες.
Σχολιάστε