Τι συμβαίνει με τον νερό της Τροιζηνίας;o Σάββας Αθανασίου

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κ. Σάββας Ν. Αθανασίου απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Σαρωνικού κ. Δημήτρη Κατσικάρη:

«Αγαπητέ κύριε,

Πολλά λέγονται και αρκετά γράφηκαν τον τελευταίο καιρό για την ποσότητα, την ποιότητα και την ακρίβεια του νερού της Τροιζηνίας και για το μέλλον των γεωτρήσεων. Είναι ένα θέμα που υποχρεωτικά πρέπει να το θέσουμε πρώτο στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας. Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε ως πολίτες που ανησυχούμε για την υγεία των κατοίκων της περιοχής της Τροιζηνίας, να έχουμε την δική σας άποψη (σαφώς εννοούμε τις εισηγήσεις των υπηρεσιών που εποπτεύεται) και για το τι προτίθεται η Πολιτεία να πράξει για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού της Τροιζηνίας.

Προκειμένου να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα μας επιτρέψετε χρονικά να σας υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει με βάση τις αναλύσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στις 16 Ιανουαρίου 2012 με το αριθμό πρωτοκόλλου 6945 έγγραφο της, η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση μου στην αρμόδια υπηρεσία, αναφέρει ότι «Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ση Δημοτική Ενότητα Μεθάνων και δύο στο Δήμο Τροιζηνίας». Επίσης επισημαίνει ότι «Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ασκεί εποπτικό έλεγχο όσον αφορά το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και «Δήμος ορίζεται σαφώς ως υπεύθυνος Ύδρευσης και οφείλει να παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχει στους δημότες ου και να παρέχει στοιχεία για την ποιότητα αυτού όταν ζητηθούν και ως εκ τούτου για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο Τροιζηνίας».
Με ημερομηνία 12 Μαίου 2011, αριθμός πρωτοκόλλου 1977 έγγραφο τονίζονται τα εξής: «Αναφορικά με τις χημικές παραμέτρους σε όλα τα ληφθέντα δείγματα παρατηρήθηκε απόκλιση ως προς τη χημική παράμετρο των νιτρικών και τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν «ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και παράλληλα τα δείγματα κρίθηκαν ως «ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ» και «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΡΘΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» , με οποιεσδήποτε συνθήκες. Κατόπιν των ανωτέρω, ως υπεύθυνος φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει να εφαρμόσετε άμεσα το άρθρο 8 της σχετικής και συγκεκριμένα να περιοριστεί η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να μην χρησιμοποιείται για πόση και για μαγείρεμα, ενημερώνοντας σχετικά τους καταναλωτές».
Με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2011 έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 3351, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Αναφορικά με τα δείγματα που ελήφθησαν από τις περιοχές Καρατζά, Άνω Φανάρι και τη Μεταμόρφωση και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε υγειονομικός κίνδυνος και να αντιμετωπιστεί η ανωτέρω απόκλιση από τα πρότυπα ποιότητας, θα πρέπει ο Δήμος ως υπεύθυνος φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης να προβεί άμεσα στη διακοπή της χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση ( πόση, μαγείρεμα, Παρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων) από τα συγκεκριμένα σημεία, μέχρι να αποκατασταθεί η ποιότητα αυτού και να διερευνηθεί η αιτία της παρέκκλισης».
Με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 3864, αναφέρεται ότι «αναφορικά με τις χημικές παραμέτρους όλα τα ληφθέντα δείγματα χαρακτηρίστηκαν «ΣΥΜΦΩΝΑ» με την ΚΥΑ Υ22600/2001», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295/22-03-2007, ως προς τις παραμέτρους που εξετάσθηκαν».
Με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 3985, «Περί Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Τροιζηνίας» αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με το σχετικό, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας διαπίστωσε τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, που βρίσκεται στη θέση Μπισμπίζα της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων. Επειδή βάσει του αρχείου της Υπηρεσίας μας δεν έχετε εφοδιαστεί με σχετική άδεια διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων από την Υπηρεσία μας, υποχρεούστε άμεσα να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να εφοδιαστείτε με τις απαιτούμενες άδειες».
Με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 3984, «Περί Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου» αναφέρεται ότι «Σύμφωνα με το σχετικό, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας διαπίστωσε τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, που βρίσκεται στη θέση Ντάνα, στην περιοχή Φαναρόλακκα, του Δήμου Πόρου. Επειδή βάσει του αρχείου της Υπηρεσίας μας δεν έχετε εφοδιαστεί με σχετική άδεια διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων από την Υπηρεσία μας, υποχρεούστε άμεσα να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να εφοδιαστείτε με τις απαιτούμενες άδειες».
Με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 4853, 5314, περί «Διαβίβασης αποτελεσμάτων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δ.Ε. Μεθάνων, του Δήμου Τροιζηνίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «αναφορικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων των προερχομένων από τις δύο γεωτρήσεις, σας γνωρίζουμε ότι στο δείγμα της βασικής γεώτρησης ανιχνεύθηκαν Ε.coli, εντερόκοκκοι και Ολικά κολοακτηριοειδή και στο δείγμα της δευτερεύουσας γεώτρησης ανιχνεύθηκαν E. Coil και Ολικά κολβακτηριοειδή». Επίσης τονίζεται ότι «τα αριθμητικά αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων από τις γεωτρήσεις δεν δύναται να αξιολογηθούν, δεδομένου ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν τίθενται όρια μικροβιολογικών παραμέτρων, πλην όμως καθιστούν αναγκαία τη λήψη των καθοριζομένων από τη (δ) σχετική μέτρων από τον οικείο ΟΤΑ.
Με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 4763, περί «Απάντησης σε έγγραφο» για τον Βιολογικό του Πόρου, αναφέρεται ότι «δεδομένου ότι η διαρροή και συγκέντρωση λυμάτων δημιουργεί οχληρές και ανθυγιεινές καταστάσεις σε βάρος των περιοίκων και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα και ευνοεί την ανάπτυξη εντόμων Υγειονομικής σημασίας ( κουνούπια) ο Δήμος Πόρου ως φορέας διαχείρισης, τόσο του αποχετευτικού δικτύου όσο και της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθούν οι τυχόν κατασκευαστικές ή τεχνικές ατέλειες και να μην εμφανιστεί εκ νέου διαρροή λυμάτων στον ανωτέρω χώρο».
Με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 5776, περί «Διαβίβαση αποτελεσμάτων ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Τροιζηνίας» αναφέρεται ότι «όσον αφορά στα δείγματα που ελήφθησαν από τις Δημοτικές Βρύσες στη Μεταμόρφωση και στη Τακτικούπολη, δεν πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας ως προς τις ενδεικτικές ( Ολικά κολοβακτηριοειδή) μικροβιολογικές παραμέτρους» και «να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες: «να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης ( έλεγχος της γεώτρησης, καθαρισμός της υδατοδεξαμενής, έλεγχος του δικτύου για τυχόν ρήξη αγωγών, υπερχλωρίωση, κλπ), να γίνεται απολύμανση του νερού με αυτόματο χλωριωτή και όχι χειρονακτικά με χρήση στερεού χλωρίου στη δεξαμενή και να διενεργηθεί επαναληπτική δειγματοληψία από τα σημεία που διαπιστώθηκε η απόκλιση των ενδεικτικών παραμέτρων και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα στην Υπηρεσία μας».
Με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2011, έγγραφο, αριθμός πρωτοκόλλου 6325, περί «Αποτέλεσμα αυτοψίας» αναφέρεται ότι « η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Πόρου δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων».

Επειδή ανησυχούμε για τις αντιφατικές μετρήσεις του πόσιμου νερού.

Επειδή είναι γνωστό ότι έχει ζητηθεί από τον Δήμο Τροιζηνίας η προμήθεια ενός απονιτροποιητή για τις γεωτρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων, αλλά παρά το γεγονός ότι παρήλθε ένα έτος δεν έχει γίνει καμία αγορά και εγκατάσταση για την αντιμετώπιση των νιτρικών.

Επειδή, προσφάτως ο Δήμαρχος Τροιζηνίας ανακοίνωσε ότι δύο γεωτρήσεις που έγιναν για τον Γαλατά κατέστησαν ανενεργές.

Επειδή, μετά από εισήγηση του δημάρχου Τροιζηνίας, η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε την σφράγιση των γεωτρήσεων του Δήμου Πόρου και της Ύδρας.

Επειδή διαπιστώνουμε ότι καθυστερεί η ολοκλήρωση των έργων της Υδατοδεξαμενής Καρατζά.

Επειδή δεν συμμορφώνονται οι Δήμοι Τροιζηνίας και Πόρου για την καλή λειτουργία των Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ζητάμε να πληροφορηθούμε;

Πόσες αναλύσεις για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού έχουν γίνει μέσα στο 2012 για τις γεωτρήσεις της Τροιζηνίας.
Τι προκύπτει από τις αναλύσεις αυτές και αν δείχνουν τα αρνητικά στοιχεία που έδειξαν ορισμένες αναλύσεις μέσα στο 2011.
Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού για τους κατοίκους της Τροιζηνίας;
Τι μέτρα ελήφθησαν για την καλή λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων του Πόρου και της Τροιζηνίας;
Σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα στην Υδατοδεξαμενή Καρατζά και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν; Υπάρχει ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της Υδατοδεξαμενής;
Έχουν τεθεί υπόψιν σας γεωλογικές έρευνες για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής της Τροιζηνίας;
Αν υπάρχει αλληλογραφία των υπηρεσιών σας με τον Δήμο Τροιζηνίας, για τον θέμα του νερού, θα θέλαμε να πάρουμε αντίγραφα αυτών των εγγράφων, δεδομένου ότι ο Δήμος Τροιζηνίας μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει κανένα σχετικό έγγραφο.
Αν υπάρχει σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων για την διαμόρφωση φραγμάτων για την συγκέντρωση ομβρίων υδάτων στην περιοχή μας;
Αν υπάρχει έγκριση κονδυλίων για διάνοιξη νέων γεωτρήσων;
Τέλος, θέλουμε να σας ζητήσουμε να συγκαλέσετε, με πρωτοβουλία σας, ειδική σύσκεψη στην Τροιζηνία, εντός του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συζητηθεί εκτενώς, με τις υπηρεσίες, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς της περιοχής, το θέμα του πόσιμου νερού, αλλά και της άρδευσης του κάμπου της Τροιζηνίας.

Σας ευχαριστούμε

Σάββας Ν. Αθανασίου

22.08.2012
Σχολιάστε