Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων dimarxeio troizΑπό τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015 στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα
προγράμματα στο αρχείο που επισυνάπτουμε:

Προγράμματα 2014-2015 (1)
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την
ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στις:
Σοφία Μαλτέζου(Υπεύθυνη Εκπαίδευσης) Μαρία Στάϊκου (Υπεύθυνη Δήμου)
Τηλ. 6945903536 Τηλ. 2298042111
e-mail: kdvmtroizinias@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Αίτηση ενδιαφερομένων 2014-2015_15-9-2014
Σχολιάστε