Συνεδριάζουν οι ΔήμαρχοιkedeΣυνεδριάζει αύριο Πέμπτη, 18 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

•Ενημέρωση από τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις

•Ενημέρωση για τη μελέτη κατανομής των ΚΑΠ

Εισηγητές: Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών

•Ημερίδα με θέμα: Διοικητική Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια, Δικαιοσύνη και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

•Νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εισηγητές: Ν. Παπαγγελής, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών, Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ και Θ. Αλεξίου, δικηγόρος ΚΕΔΕ

•Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

Α) πλαίσιο συνεργασίας με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και αξιοποίησή του από τους δήμους)

Β) Προδιαγραφές master plan Λιμένων και διαδικασία παραχώρησης λιμενικών ζωνών

Εισηγητές: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Α. Λαγουδάκη, σύμβουλος ΚΕΔΕ

•Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράμματα – Οι θέσεις της ΚΕΔΕ

Εισηγητές: Κ. Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ και Π. Μαΐστρος, σύμβουλος ΚΕΔΕ

• Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ημερομηνία και τον τόπο σύγκλησης του Τακτικού Συνεδρίου

Εισηγητής: Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ
Σχολιάστε