Συνεδριάζει το Δ.Σ. Πόρου στις 15 ΑπριλίουTακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου 1ου τριμήνου 2019). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2019 Απόφασης του Δ.Σ. Του Δημοτικού Λιμεμικού Ταμείου Πόρου (τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2019). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2019 Απόφασης του Δ.Σ. Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (αναμόρφωση Π/Υ έτους 2019). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

4.Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

5.Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών και εξειδίκευση δαπανών, γιά την παροχή ειδών διατροφής ενόψει των εορτών του Πάσχα. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
Σχολιάστε