Συνέδριο ΚΕΔΕ: Σε κρίσιμη καμπή η τοπική αυτοδιοίκησηΈτοιμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ζοφερών συνεπειών της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, δηλώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 27-28 Ιανουαρίου. Επίσης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προτίθεται να στηρίξει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων των συμπολιτών μας καθώς και να συμβάλλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ίδιας της χώρας.
Μεταξύ άλλων στο ψήφισμα του συνεδρίου, τονίζεται ότι η ΚΕΔΕ ζητά από την Κυβέρνηση να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να μπορέσουν οι δήμοι να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, να ανταποκριθούν στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και να συμβάλλουν στην στήριξη της πραγματικής τοπικής οικονομίας. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπερασπιστεί αγωνιστικά τη βιωσιμότητα των δήμων.
Επίσης ζητά από την κυβέρνηση, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και πάντως πριν τη λήξη της θητείας της, να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές βελτιώσεις και προσαρμογές που αφορούν στο πρόγραμμα «Καλλικράτης», για το οποίο υπογραμμίζει ότι ορισμένες διατάξεις του δημιουργούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που φρενάρουν την αποτελεσματική λειτουργία των δήμων και την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του συνεδρίου:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ
Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012

Το Συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο που την χαρακτηρίζει μία άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές συνέπειες της οποίας βιώνει κάθε πολίτης, κάθε οικογένεια.
Σ’ αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, καλούμαστε να δώσουμε μια καθαρή απάντηση, που μπορεί και πρέπει να ενώνει όλους.
Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέα και γνήσιο πρωταγωνιστή της δημοκρατικής ανασυγκρότησης του τόπου. Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσμό και δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, θεσμό και δύναμη της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και περιεχόμενο του Συνεδρίου μας.
Προκειμένου οι Δήμοι να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη της κοινωνίας, αλλά και ταυτόχρονα παρεμβαίνοντας στο ζήτημα της απασχόλησης και της ανάπτυξης το Συνέδριο κρίνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα παρακάτω:
Η κατάσταση των οικονομικών των δήμων βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι δήμοι της χώρας έχουν συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον φορέα της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, έχοντας υποστεί μείωση των πόρων τους κατά 53%. Η τήρηση του Συντάγματος και των νόμων του Κράτους, όσον αφορά και στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα των δήμων. Οι μειώσεις που έχουν υποστεί οι δήμοι έχουν αγγίξει πλέον το σκληρό πυρήνα των ανελαστικών τους δαπανών. Για το λόγο αυτό δεν πλήττουν απλώς τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και με έμμεσο τρόπο περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των δημοτών.
Απαιτούμε:
1. Τη νομοθετική κατοχύρωση των 450 εκ. €, ποσό με το οποίο, δεσμεύτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός να καλύψει το «λάθος» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στον υπολογισμό των νομοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενσωμάτωση του ποσού αυτού στο δωδεκατημόριο.
2. Την υπογραφή των ΚΥΑ για ΚΑΠ 2011 – 2012 και ΣΑΤΑ 2012.
3. Την εξασφάλιση του ύψους και των μηνιαίων ροών του δωδεκατημορίου
4. Την κατανομή της δόσης των παρακρατηθέντων, ύψους 214 εκ €, που σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να κατανεμηθούν στους δήμους πριν από την 31η Ιανουαρίου 2012.
5. Τον ορισμό διακριτών οριζόντιων γραμμών στην κατανομή των ΚΑΠ για προνοιακά επιδόματα, «Βοήθεια στο Σπίτι», Μεταφορά Μαθητών και Μισθώματα Σχολικών Μονάδων, με τακτικό και σαφώς προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα κατανομής.
6. Την εξασφάλιση των νομοθετημένων πόρων που προορίζονται για τη ΣΑΤΑ και άμεση κατανομή της πρώτης δόσης.
7. Τη μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Λαϊκών Αγορών στους δήμους.
8. Τη δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για τους μικρούς, κυρίως ορεινούς και νησιώτικους, δήμους και την εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος.
9. Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό των δήμων που δεν έχουν τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες.
10. Την ένταση της προσπάθειας για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, με παράλληλη δημιουργία ενός ευέλικτου και διαμορφωμένου στις ιδιαιτερότητες τους θεσμικού πλαισίου και ενός σύγχρονου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που θα προσφέρει προϊόντα και ανταγωνιστικές λύσεις.
11. Τη μετεξέλιξη του δεσμευμένου τμήματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα.
12. Την αποτελεσματική ανάμειξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες οργάνωσης, στελέχωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων.
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιβεβαιώνεται η πάγια θέση της ΚΕΔΕ για τη θεσμοθέτηση Φορολογικής Αποκέντρωσης, χωρίς νέους φόρους και ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό.
Σε ότι αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Συνέδριό μας απαιτεί την ουσιαστική ενεργοποίησή της στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε:
 Τη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προετοιμασία της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κατεύθυνση τη διεύρυνση των πόρων του ΕΣΠΑ για τους δήμους, ιδιαιτέρως εκείνων που αφορούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως κατασκευής έργων κοινωνικών υποδομών και συνέχισης και διεύρυνσης της χρηματοδότησης της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών, καθώς επίσης και των κοινωνικών προγραμμάτων (καταπολέμηση της ανεργίας, στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού μέσα από δράσεις κοινωνικής πολιτικής κλπ) των ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σε δράσεις εναλλακτικών μορφών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας περιβάλλοντος.
 Την αξιοποίηση όλων των «διευκολύνσεων» που παρέχονται μέσα από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να υπάρξει μηχανισμός στήριξης των δήμων τοπικά (πχ με ομάδες επιτόπιας υποστήριξης της ΜΟΔ).
 Τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Α.Κ.Σ.Ι.Α. τουλάχιστον με 2 εκπροσώπους και τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΕΔΕ στην ομάδα διοίκησης του προγράμματος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζει την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματος εκτέλεσης μικρών και μεσαίων τεχνικών έργων μέσω της αυτεπιστασίας (Α.Κ.Σ.Ι.Α.), που θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΟΑΕΔ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μπορεί να απασχολήσει στην ολοκλήρωσή του (τετραετία) μέχρι 120.000 ανέργους.
Σε ότι αφορά τα θεσμικά ζητήματα το Συνέδριό μας διαπιστώνει ότι:
Πολλές διατάξεις του προγράμματος «Καλλικράτης» που έγιναν από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές ασάφειες στην εφαρμογή του, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ελεγκτικές διαδικασίες που φρενάρουν την αποτελεσματική λειτουργία των δήμων.
Για τους λόγους αυτούς το συνέδριο της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αναγκαίες συμπληρώσεις και βελτιώσεις του «Καλλικράτη» που αφορούν σε θέματα λειτουργικά, οργάνωσης, αρμοδιοτήτων και καταστατικής θέσης.
Η πρότασή μας είναι αυτό να γίνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και πάντως μέσα στη θητεία της σημερινής Κυβέρνησης.
Σε σχέση με τον Προληπτικό και Προσυμβατικό Έλεγχο οι Δήμοι απαιτούν:
 Την εφαρμογή του Συντάγματος, ώστε να ασκείται έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας.
 Την άμεση επίλυση (εντός δεκαπενθημέρου όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός) της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συμβάσεων που αφορούν τη ρύθμιση των παλαιών χρεών των Δήμων και αναχρηματοδότηση από το ΤΠΔ με αναδρομική ισχύ.
 Την ανασύσταση της τριμερούς Επιτροπής ΥΠ.ΕΣ. – ΚΕΔΕ – Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περιπτώσεις που από κοινού διαπιστωθούν ανυπέρβλητα προβλήματα, το Υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Σχετικά με το θέμα της αργίας και έκπτωσης των αιρετών, το Συνέδριο ζητά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η απονομή δικαιοσύνης, αλλά και οι αιρετοί να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
Η αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των Δημάρχων είναι άδικη και αντίθετη στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην έξοδο πολλούς από τους σημερινούς Δημάρχους και θα αποτρέψει μελλοντικά καταξιωμένους στην κοινωνία υποψηφίους να συμμετέχουν στα κοινά.
Γι’ αυτό ζητάμε την απόσυρση της ισχύουσας διάταξης.
Επίσης ζητάμε τη θεσμοθέτηση σταθερού εκλογικού συστήματος για την εκλογή των οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔ – ΚΕΔΕ) και την έκδοση των προβλεπομένων ΥΑ, ΚΥΑ, ΠΔ για τη θεσμική ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του «Καλλικράτη».
Προτείνουμε όπως οι Δημοτικές Εκλογές να διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Τέλος, επειδή η διαφαινόμενη κατάσταση οδηγεί τους Δήμους σε αδιέξοδο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κατάρρευση, διεκδικούμε από την Κυβέρνηση την εξασφάλιση του λειτουργικού κόστους των Δήμων, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα το πολύπλοκο κοινωνικό και αναπτυξιακό τους έργο. Ένα έργο που σήμερα κρίνεται άκρως απαραίτητο στις συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας.
Σε διαφορετική περίπτωση, το Συνέδριό μας εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τη λήψη αποφάσεων στην κατεύθυνση αγωνιστικών διεκδικήσεων.

• Διαβάστε τα πλήρη Συμπεράσματα του Συνεδρίου εδώ.
Σχολιάστε