Συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών Διοίκησης του δήμου στο κτήριο του Δημαρχείου και ανακατανομές καθηκόντων


Δύο πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του δημότη και την αύξηση αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου, αποτελούν η συγκέντρωση όλων των γραφείων Διοίκησης στο κτήριο του Δημαρχείου και η ανακατανομή καθηκόντων του διοικητικού προσωπικού.
Ειδικότερα:
1) στον αναξιοποίητο ισόγειο χώρο επί της πλατείας Καραμάνου μεταστεγάστηκε η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
2) στον χώρο που από το 2018 έχει στεγαστεί η Πολεοδομία μεταφέρθηκε ολόκληρη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
3) στον όροφο του κτηρίου συγκεντρώθηκαν οι διάσπαρτες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικών και τα γραφεία Γενικού Γραμματέα και συνεργατών Δημάρχου, ενώ
4) στην γωνιακή ισόγεια αίθουσα δημιουργούνται γραφεία Αντιδημάρχων και Προέδρου του Δ.Σ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης “Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αλλαγών (για την υλοποίηση των οποίων υπενθυμίζεται ότι απαιτήθηκε η τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του κτηρίου που είχαν συντελεστεί την δεκαετία του 2000), η δημοτική αρχή, όπως είχε δεσμευτεί από την ανάληψη των καθηκόντων της, διέκοψε από 1.1.2021 και την τελευταία από τις τέσσερις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων που υπήρχαν ενεργές για πολλά χρόνια έως το 2014, εξοικονομώντας έτσι πάνω από 25.000€ ετησίως”.
 
“Παράλληλα με τις ανωτέρω χωροταξικές αλλαγές, από 15.2.2021 υλοποιούνται και ριζικές αλλαγές στην κατανομή καθηκόντων στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αναζωογόνηση του Δήμου μας” σημειώνει ο Δήμαρχος Πόρου.Σχολιάστε